KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 21:24
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -230.724 -44.523 175.086 90.153 265.239
Transferler
-237.924 193.401 44.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.135 -122.772 -127.907 -10.010 -137.917
Dönem Karı (Zararı)
-122.772 -122.772 -10.010 -132.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -5.135 -5.135 -5.135
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4 -30.881 -30.881 8.229 -22.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 9.958 -9.958
Dönem Sonu Bakiyeler
176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.968 -127.651 -129.619 23.971 -105.648
Dönem Karı (Zararı)
-127.651 -127.651 23.971 -103.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.968 -1.968 -1.968
Sermaye Arttırımı
18 31.579 31.579 31.579
Kar Payları
-11.072 -11.072
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
331.591 535.707
Dönem Karı (Zararı)
-103.680 -132.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-103.680 -132.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
588.787 533.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 191.680 175.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.790 10.831
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.790 10.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.044 11.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.327 6.939
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.717 4.439
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.489 205.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.008 -9.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-23 218.497 215.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.374 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 47.374 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -58.718 -37.968
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
191.926 167.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.185 194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.185 194
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.387 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.264 152.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.472 -35.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.472 -35.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.856 -6.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.088 200.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
156.088 200.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.287 -6.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.287 -6.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.311 400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.311 400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
357.843 553.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.460 -6.435
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -5.011 -1.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -12.880 -9.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -901 -649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-305.952 -270.788
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-11.938 -10.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.914 14.154
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4.914 14.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.816 -236.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -273.456 -229.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.360 -7.371
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-38.157 -47.270
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -38.157 -47.270
Alınan Faiz
21.008 9.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.167 -157.751
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
587.741 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 587.741 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 474.300 406.270
Kredilerden Nakit Girişleri
405.040 366.531
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
69.260 39.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -745.710 -304.945
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-665.710 -124.945
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-80.000 -180.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -107.507 -43.417
Ödenen Temettüler
-11.072 0
Ödenen Faiz
7 -217.919 -211.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 -3.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.472 107.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.472 107.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 217.846 110.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 223.318 217.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 223.318 217.846
Ticari Alacaklar
8 898.593 750.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.037 15.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
895.556 734.993
Diğer Alacaklar
9 72.128 23.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 50.114 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.014 14.516
Türev Araçlar
1.479 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.479 0
Stoklar
10 80.201 51.346
Peşin Ödenmiş Giderler
11 167.186 90.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 167.186 90.199
Diğer Dönen Varlıklar
15 35.688 27.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 35.688 27.928
ARA TOPLAM
1.478.593 1.161.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.478.593 1.161.175
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
9 1.150 1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.150 1.434
Maddi Duran Varlıklar
12 836.758 752.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
468.131 467.733
Şerefiye
13 40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 427.914 427.516
Peşin Ödenmiş Giderler
11 170.788 140.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 170.788 140.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 282.404 197.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.760.284 1.560.161
TOPLAM VARLIKLAR
3.238.877 2.721.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
213.602 154.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
213.602 154.433
Banka Kredileri
7 95.935 62.945
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 88.407 91.488
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 29.260 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.677 268.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.677 268.391
Banka Kredileri
7 201.677 188.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 40.000 79.740
Ticari Borçlar
8 807.681 669.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 33.024 24.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
774.657 644.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 77.578 85.686
Diğer Borçlar
9 22.355 21.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 819 1.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.536 19.917
Türev Araçlar
28 48.853 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 48.853 0
Ertelenmiş Gelirler
11 63.335 33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 63.335 33.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.993 3.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.756 24.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.752 9.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.004 14.750
ARA TOPLAM
1.508.830 1.261.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.508.830 1.261.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
963.612 1.176.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
963.612 1.176.424
Banka Kredileri
7 768.774 951.992
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 194.838 224.432
Diğer Borçlar
35.698 39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 35.698 39.223
Ertelenmiş Gelirler
4.702 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 4.702 1.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.609 14.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.609 14.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 135.735 124.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.356 1.355.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.663.186 2.616.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.420 16.298
Ödenmiş Sermaye
18 208.037 176.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 556.162 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.546 30.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.546 30.514
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.206 -9.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -200.934 -78.162
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -127.651 -122.772
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
101.271 88.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.691 104.670
TOPLAM KAYNAKLAR
3.238.877 2.721.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.131.559 2.576.076
Satışların Maliyeti
19 -2.644.048 -2.170.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
487.511 405.487
BRÜT KAR (ZARAR)
487.511 405.487
Genel Yönetim Giderleri
20 -271.030 -215.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 598.901 380.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -515.112 -357.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.270 212.738
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.612 1.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -427 -1.194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
301.455 212.544
Finansman Giderleri
23 -463.853 -383.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-162.398 -170.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.718 37.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.278 -11.573
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 72.996 49.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.680 -132.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.680 -132.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.971 -10.010
Ana Ortaklık Payları
-127.651 -122.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.968 -5.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
'14, 24 -2.460 -6.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
492 1.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 492 1.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.968 -5.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.648 -137.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.971 -10.010
Ana Ortaklık Payları
-129.619 -127.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746067


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3487 Değişim: -0,75%
Düşük 7,3348 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9409 Değişim: -0,65%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
438,25 Değişim: -0,80%
Düşük 436,79 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.