KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:46
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Transferler
23 -94.124.331 94.124.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.921.840 -63.983.693 -65.905.533 533.179 -65.372.354
Dönem Karı (Zararı)
23 -63.983.693 -63.983.693 544.842 -63.438.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.921.840 -1.921.840 -11.663 -1.933.503
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 3.455.267 42.649.562 10.147.245 -172.037.464 -63.983.693 638.665.640 16.564.151 655.229.791
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-267.778.497 267.778.497 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.434.765 124.021.157 121.586.392 2.765.868 124.352.260
Dönem Karı (Zararı)
23 124.021.157 124.021.157 2.799.592 126.820.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -2.434.765 -2.434.765 -33.724 -2.468.489
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 860.487 1.203.535.433 8.952.069 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 124.021.157 1.129.487.266 16.971.072 1.146.458.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.334.364 93.968.796
Dönem Karı (Zararı)
126.820.749 -63.438.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
126.820.749 -63.438.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.774.372 137.426.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 22.063.780 25.921.682
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -107.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -107.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.007.469 2.836.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-29. 14.615.653 940.569
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.299 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.396.115 1.895.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.372.633 10.254.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28. 1.127.425 10.626.381
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. -5.010.185 -6.525.437
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. 7.255.393 6.153.928
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 119.802.150 111.250.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.689.582 167.013
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.689.582 167.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-51.479 -127.188
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,3. -51.479 -127.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 21.269.401 -12.769.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-379.165.062 20.920.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.033.134 22.598.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6. -94.799.397 21.882.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -41.233.737 715.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.193.900 1.977.273
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8. 42.468.643 -1.258.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.274.743 3.236.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -404.241.758 -13.935.661
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 4.007.219 2.359.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.092.976 -10.910.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.935.922 15.341.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6. 390.063 768.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 97.545.859 14.573.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 5.022.066 5.692.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.126.454 -963.752
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-8. -247.801 848.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -878.653 -1.812.329
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 21.170.153 -1.239.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.569.941 94.907.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 235.577 -938.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.542.701 -757.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.969.650 662.118
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 22.969.650 662.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.512.351 -1.419.738
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -39.538.778 -1.342.278
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.973.573 -77.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.609.195 -82.909.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.675.954 74.918.605
Kredilerden Nakit Girişleri
7 445.675.954 74.918.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-378.489.859 -156.018.774
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -378.489.859 -155.954.332
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 0 -64.442
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.576.900 -1.809.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.267.870 10.301.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.267.870 10.301.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.035.517 47.437.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.767.647 57.739.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.767.647 118.035.517
Ticari Alacaklar
502.718.864 373.941.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6. 283.341.216 188.541.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 219.377.648 185.399.304
Diğer Alacaklar
120.004.198 161.775.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8. 109.593.654 152.062.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.410.544 9.713.497
Türev Araçlar
1.689.582 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 1.689.582 0
Stoklar
10 1.087.393.450 683.151.692
Canlı Varlıklar
11 5.378.434 9.385.653
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.134.095 21.442.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.134.095 21.442.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 167.283 1.868.281
Diğer Dönen Varlıklar
93.654.206 85.378.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 93.654.206 85.378.712
ARA TOPLAM
1.926.907.759 1.454.979.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.926.907.759 1.454.979.574
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 145.448 142.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 145.448 142.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 83.617.817 83.566.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 139.757.592 139.757.592
Maddi Duran Varlıklar
16 1.964.037.010 1.968.553.618
Arazi ve Arsalar
107.180.000 107.180.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
114.271.006 115.430.000
Binalar
363.314.394 366.345.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.336.124.920 1.351.855.000
Taşıtlar
10.540.938 8.174.623
Mobilya ve Demirbaşlar
5.584.733 6.031.240
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.021.019 13.537.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 20.398.705 17.403.176
Bilgisayar Yazılımları
4.040.875 448.127
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16.257.776 16.850.410
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.054 104.639
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.087.763 1.686.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.087.763 1.686.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 131.808.203 139.263.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.341.852.538 2.350.372.967
TOPLAM VARLIKLAR
4.268.760.297 3.805.352.541
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
834.166.341 704.769.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
834.166.341 704.769.579
Banka Kredileri
7 834.166.341 704.769.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
611.100.658 599.100.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
611.100.658 599.100.695
Banka Kredileri
7 605.733.369 593.392.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.367.289 5.708.029
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
Ticari Borçlar
386.838.582 293.912.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6. 390.063 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 386.448.519 293.912.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 31.625.212 26.603.146
Diğer Borçlar
6.858.251 7.984.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-8. 3.617.418 3.865.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.240.833 4.119.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 47.139.084 25.968.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 47.139.084 25.968.931
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.963.516 1.727.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.368.853 13.977.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 13.094.852 9.698.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.274.001 4.278.300
ARA TOPLAM
1.937.060.497 1.674.044.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.937.060.497 1.674.044.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 821.935.346 776.793.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
821.935.346 776.793.301
Banka Kredileri
7 806.538.779 760.160.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.396.567 16.632.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.714.372 78.630.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 95.714.372 78.630.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 267.591.744 253.778.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.241.462 1.109.201.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.122.301.959 2.783.246.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.129.487.266 1.007.900.874
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 860.487 860.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.212.487.502 1.214.922.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.212.487.502 1.214.922.267
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23,3 1.203.535.433 1.203.535.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3 8.952.069 11.386.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23,4 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.340.261
Yasal Yedekler
23,5 10.340.261 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,6 -510.871.703 -243.093.206
Net Dönem Karı veya Zararı
30 124.021.157 -267.778.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,7 16.971.072 14.205.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.146.458.338 1.022.106.078
TOPLAM KAYNAKLAR
4.268.760.297 3.805.352.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 717.299.986 394.266.757
Satışların Maliyeti
24,2. -419.632.336 -323.898.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.667.650 70.368.249
BRÜT KAR (ZARAR)
297.667.650 70.368.249
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -16.484.995 -12.692.143
Pazarlama Giderleri
25,2. -13.045.781 -9.871.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -2.565.154 -6.036.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 136.335.774 37.366.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -98.008.242 -34.052.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
303.899.252 45.082.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 10.038.400 1.772.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 51.479 127.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
313.989.131 46.982.184
Finansman Gelirleri
28,1. 24.366.704 18.195.705
Finansman Giderleri
28,2. -187.685.046 -140.194.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.670.789 -75.016.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.850.040 11.577.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.963.516 -708.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -21.886.524 12.286.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.820.749 -63.438.851
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.820.749 -63.438.851
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,7. 2.799.592 544.842
Ana Ortaklık Payları
30 124.021.157 -63.983.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 0,49610000 -0,25590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.468.489 -1.933.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.468.489 -1.933.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 617.123 483.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -3.085.612 -2.416.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.468.489 -1.933.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.352.260 -65.372.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,7. 2.765.868 533.179
Ana Ortaklık Payları
30 121.586.392 -65.905.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028858


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9360 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3708 Değişim: 0,02%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.463,73 Değişim: -0,24%
Düşük 2.459,67 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.