KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:36
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Transferler
23 -13.364.984 13.364.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.126.943 -73.262.119 -72.135.176 -5.623.235 -77.758.411
Dönem Karı (Zararı)
23 -73.262.119 -73.262.119 -5.626.239 -78.888.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.126.943 1.126.943 3.004 1.129.947
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.098.127 10.460.462 -39.223.035 -73.262.119 123.991.133 -20.687.191 103.303.942
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-94.124.331 94.124.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.921.840 -63.983.693 -65.905.533 533.179 -65.372.354
Dönem Karı (Zararı)
23 -63.983.693 -63.983.693 544.842 -63.438.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.921.840 -1.921.840 -11.663 -1.933.503
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 3.455.267 42.649.562 10.147.245 -172.037.464 -63.983.693 638.665.640 16.564.151 655.229.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.968.796 -40.694.701
Dönem Karı (Zararı)
-63.438.851 -78.888.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-63.438.851 -78.888.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.426.114 75.813.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 25.921.682 8.715.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-107.755 -16.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -107.755 -16.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.836.246 4.622.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2-25.3. 940.569 5.269.246
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.895.677 -646.725
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.254.872 1.714.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28. 10.626.381 3.383.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. 6.153.928 2.702.295
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. -6.525.437 -4.371.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 111.250.680 79.557.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
167.013 -380.475
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 167.013 -380.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-127.188 -3.439.295
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,2. -127.188 -3.439.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -12.769.436 -14.959.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.920.227 -38.070.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.598.647 -36.484.514
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6. 21.882.797 -27.161.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 715.850 -9.323.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.977.273 5.562.293
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8. -1.258.875 6.365.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.236.148 -802.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -13.935.661 -3.443.781
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 2.359.928 1.013.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -10.910.724 19.143.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.341.759 -48.281.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6. 768.004 756.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.573.755 -49.038.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 5.692.067 5.400.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-963.752 16.467.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-8. 848.577 17.063.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.812.329 -595.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.239.310 2.552.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.907.490 -41.145.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -938.694 450.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-757.620 -69.006.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
662.118 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 662.118 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.419.738 -69.006.395
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.342.278 -68.907.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -77.460 -98.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.909.773 116.311.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.918.605 315.161.232
Kredilerden Nakit Girişleri
7 74.918.605 315.161.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.018.774 -198.553.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -155.954.332 -198.370.065
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -64.442 -183.874
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.809.604 -295.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.301.403 6.610.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.301.403 6.610.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.437.939 30.933.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.739.342 37.544.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.739.342 47.437.939
Ticari Alacaklar
261.831.281 290.476.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6. 124.889.055 146.771.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 136.942.226 143.704.249
Diğer Alacaklar
137.012.592 139.217.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8. 129.905.613 128.646.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.106.979 10.571.144
Türev Araçlar
247.220 173.048
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 247.220 173.048
Stoklar
10 515.566.345 501.630.684
Canlı Varlıklar
11 4.001.234 6.361.162
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.091.592 6.035.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.091.592 6.035.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 208.655 1.143.958
Diğer Dönen Varlıklar
82.591.007 81.443.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 82.591.007 81.443.792
ARA TOPLAM
1.076.289.268 1.073.919.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.289.268 1.073.919.767
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 136.935 120.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 136.935 120.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 53.080.835 52.953.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 79.365.000 79.365.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.363.410.866 1.391.238.278
Arazi ve Arsalar
83.849.800 83.849.800
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
47.026.360 47.999.638
Binalar
227.852.315 228.897.800
Tesis, Makine ve Cihazlar
961.998.915 983.741.171
Taşıtlar
3.326.463 2.985.809
Mobilya ve Demirbaşlar
4.789.082 4.690.043
Özel Maliyetler
4.129 4.588
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.563.802 39.069.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 141.215 201.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 16.286.353 13.562.482
Bilgisayar Yazılımları
443.765 417.630
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15.723.008 13.020.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.580 124.660
Peşin Ödenmiş Giderler
12 873.791 1.019.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 873.791 1.019.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 73.631.249 62.779.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.586.926.244 1.601.241.044
TOPLAM VARLIKLAR
2.663.215.512 2.675.160.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.521.915 356.144.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.521.915 356.144.492
Banka Kredileri
7 335.521.915 356.144.492
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.066.593 313.847.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.066.593 313.847.115
Banka Kredileri
7 344.778.878 305.061.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.130.849 8.564.385
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 156.866 221.308
Ticari Borçlar
240.889.660 232.073.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6. 889.758 121.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 239.999.902 231.951.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 31.421.564 25.729.497
Diğer Borçlar
10.460.725 11.424.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-8. 6.123.547 5.274.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.337.178 6.149.507
Türev Araçlar
336.060 94.875
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 336.060 94.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 20.998.838 22.238.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 20.998.838 22.238.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 708.301 1.646.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.070.869 9.175.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 8.109.000 6.213.323
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.961.869 2.961.869
ARA TOPLAM
1.004.474.525 972.374.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.004.474.525 972.374.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 800.342.297 779.971.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
800.342.297 779.971.910
Banka Kredileri
7 779.891.691 758.145.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 20.450.606 21.826.674
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.696.381 57.822.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 60.696.381 57.822.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 142.472.518 144.390.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.003.511.196 982.184.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.007.985.721 1.954.558.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.665.640 704.571.173
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -70.487.372 -70.487.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
641.892.229 643.814.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
641.892.229 643.814.069
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 638.436.962 638.436.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 3.455.267 5.377.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.147.245 10.147.245
Yasal Yedekler
24 10.147.245 10.147.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -172.037.464 -77.913.133
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -63.983.693 -94.124.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 16.564.151 16.030.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
655.229.791 720.602.145
TOPLAM KAYNAKLAR
2.663.215.512 2.675.160.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 394.266.757 331.977.737
Satışların Maliyeti
24,2. -323.898.508 -306.173.755
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.368.249 25.803.982
BRÜT KAR (ZARAR)
70.368.249 25.803.982
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -12.692.143 -8.293.087
Pazarlama Giderleri
25,2. -9.871.148 -9.039.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -6.036.867 -952.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 37.366.494 13.412.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -34.052.282 -22.128.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.082.303 -1.196.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 1.772.693 4.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,2. 127.188 3.439.295
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.982.184 2.247.285
Finansman Gelirleri
28,1. 18.195.705 3.476.978
Finansman Giderleri
28,2. -140.194.501 -99.404.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-75.016.612 -93.679.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.577.761 14.791.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -708.301 -450.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 12.286.062 15.241.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.438.851 -78.888.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.438.851 -78.888.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 544.842 -5.626.239
Ana Ortaklık Payları
30 -63.983.693 -73.262.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -0,25590000 -0,29300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.933.503 1.129.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.933.503 1.129.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 483.374 -282.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -2.416.877 1.412.433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.933.503 1.129.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.372.354 -77.758.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 533.179 -5.623.235
Ana Ortaklık Payları
30 -65.905.533 -72.135.176



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937590


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: -0,27% Hacim : 11.531 Mio.TL Son veri saati : 17:21
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4005 Değişim: 0,08%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4108
Açılış: 8,3942
10,1928 Değişim: 0,29%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1984
Açılış: 10,1632
503,28 Değişim: -0,69%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.