KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:00
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
24 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -799.015 0 -45.185.672 -45.984.687 -3.905.243 -49.889.930
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -45.185.672 -45.185.672 -3.899.902 -49.085.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 -799.015 -799.015 -5.341 -804.356
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -559.907 10.460.462 -25.858.051 -45.185.672 163.774.530 -14.631.347 149.143.183
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 -13.364.984 13.364.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.972.740 -112.072.066 -110.099.326 -8.459.440 -118.558.766
Dönem Karı (Zararı)
24 -112.072.066 -112.072.066 -8.464.134 -120.536.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.972.740 1.972.740 4.694 1.977.434
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.943.924 10.460.462 -39.223.035 -112.072.066 86.026.983 -23.523.396 62.503.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.216.452 -74.912.402
Dönem Karı (Zararı)
-120.536.200 -49.085.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-120.536.200 -49.085.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149.576.601 77.739.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 18.679.297 15.880.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.949 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.949 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.727.533 6.761.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 9.262.959 4.797.376
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 48.174 -229.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -583.600 2.193.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.686.776 3.949.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 7.002.218 4.287.262
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. 3.049.703 4.229.259
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. -4.365.145 -4.566.848
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
134.616.038 56.194.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.525 168.196
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. 27.525 168.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.678.175 -2.280.113
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.678.175 -2.280.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -13.465.444 -2.934.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.216.031 -103.550.511
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 6.668.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.248.063 21.818.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -3.387.020 13.065.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -48.861.043 8.752.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.945.037 -20.129.305
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. 6.367.331 -4.328.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -11.312.368 -15.800.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -74.627.473 -140.523.691
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 3.230.128 2.512.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 6.323.636 -16.843.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.224.901 42.281.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 116.417 -6.633.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -36.341.318 48.914.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 4.970.303 3.051.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.915.339 -909.528
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 21.352.008 4.530.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 14.563.331 -5.439.793
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 3.390.037 -1.476.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.175.630 -74.896.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 959.178 -15.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.704.123 -4.912.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.987.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 8.987.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.654.123 -25.409.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -101.555.239 -23.188.732
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -98.884 -2.220.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -50.000 -10.000
Alınan Temettüler
29 0 11.520.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.952.360 55.682.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
570.389.999 410.634.010
Kredilerden Nakit Girişleri
570.389.999 410.634.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-396.608.855 -354.166.722
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-396.285.669 -353.724.014
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -323.186 -442.708
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -828.784 -784.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.968.215 -24.142.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.968.215 -24.142.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.933.504 30.662.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.965.289 6.520.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.965.289 30.933.504
Ticari Alacaklar
173.454.741 124.239.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 49.423.207 46.036.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 124.031.534 78.203.245
Diğer Alacaklar
16.838.235 13.888.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 0 6.367.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.838.235 7.521.451
Stoklar
11 540.846.405 466.218.932
Canlı Varlıklar
12 584.439 3.814.567
Peşin Ödenmiş Giderler
6.745.583 5.172.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.745.583 5.172.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 665.497 601.656
Diğer Dönen Varlıklar
88.875.770 86.908.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 88.875.770 86.908.256
ARA TOPLAM
845.975.959 731.777.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
845.975.959 731.777.880
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
119.749 155.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 119.749 155.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 166.564.430 161.886.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 66.125.000 66.075.000
Maddi Duran Varlıklar
17 571.263.595 487.389.051
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
61.479.215 52.899.163
Binalar
82.503.111 83.534.148
Tesis, Makine ve Cihazlar
376.776.654 290.501.189
Taşıtlar
2.004.610 2.032.409
Mobilya ve Demirbaşlar
5.215.406 5.827.351
Özel Maliyetler
5.505 6.423
Yapılmakta Olan Yatırımlar
38.513.923 47.823.197
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 624.414 947.363
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.418.133 9.994.902
Bilgisayar Yazılımları
248.314 301.389
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9.029.709 9.475.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
140.110 217.698
Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.769.789 34.666.257
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.769.789 34.666.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 53.630.663 37.422.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
894.515.773 798.537.085
TOPLAM VARLIKLAR
1.740.491.732 1.530.314.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.651.193 384.853.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.651.193 384.853.677
Banka Kredileri
8 356.651.193 384.853.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.597.303 148.034.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.597.303 148.034.318
Banka Kredileri
8 190.591.969 143.584.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.512.938 3.865.231
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 492.396 584.133
Ticari Borçlar
226.559.488 267.149.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 116.417 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 226.443.071 267.149.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 18.880.464 13.910.161
Diğer Borçlar
38.368.328 2.452.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 21.437.058 85.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 16.931.270 2.367.939
Türev Araçlar
27.525 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 27.525 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.422.911 4.032.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.422.911 4.032.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 959.178 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.637.374 7.172.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.152.119 6.735.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 485.255 437.081
ARA TOPLAM
851.103.764 827.606.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
851.103.764 827.606.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 763.353.428 468.143.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
763.353.428 468.143.313
Banka Kredileri
8 760.940.331 464.022.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.183.058 3.659.549
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 230.039 461.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.845.888 48.560.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 55.845.888 48.560.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 7.685.065 4.942.583
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.884.381 521.646.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.677.988.145 1.349.252.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.026.983 196.126.309
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.943.924 -28.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.943.924 -28.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,3. 1.943.924 -28.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.460.462
Yasal Yedekler
24,4. 10.460.462 10.460.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. -39.223.035 -25.858.051
Net Dönem Karı veya Zararı
-112.072.066 -13.364.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -23.523.396 -15.063.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.503.587 181.062.353
TOPLAM KAYNAKLAR
1.740.491.732 1.530.314.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25,1. 622.918.851 561.781.628 290.941.114 313.886.347
Satışların Maliyeti
25,2. -536.912.274 -491.365.074 -230.738.519 -282.249.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.006.577 70.416.554 60.202.595 31.636.750
BRÜT KAR (ZARAR)
86.006.577 70.416.554 60.202.595 31.636.750
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -16.253.900 -11.465.969 -7.960.813 -4.413.508
Pazarlama Giderleri
26,2. -18.019.950 -13.814.568 -8.980.153 -6.748.166
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.480.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 24.224.273 20.339.157 10.811.765 8.300.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -25.189.222 -19.709.332 -3.060.817 -10.429.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.815.667 43.023.971 51.012.577 15.864.816
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 8.200 2.185.812 3.300 2.185.636
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28,2. 0 -700.214 0 -688.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28,3. 4.678.175 2.280.113 1.238.880 1.100.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.502.042 46.789.682 52.254.757 18.462.139
Finansman Gelirleri
29,1. 7.919.913 6.726.125 4.442.935 3.394.952
Finansman Giderleri
29,2. -195.958.779 -104.993.960 -96.554.693 -45.516.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.536.824 -51.478.153 -39.857.001 -23.659.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.000.624 2.392.579 -1.790.841 -236.979
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -959.178 -340.646 -508.799 -340.646
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 13.959.802 2.733.225 -1.282.042 103.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.536.200 -49.085.574 -41.647.842 -23.896.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.536.200 -49.085.574 -41.647.842 -23.896.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -8.464.134 -3.899.902 -2.837.895 -1.408.931
Ana Ortaklık Payları
-112.072.066 -45.185.672 -38.809.947 -22.487.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 -0,44830000 -0,18070000 -0,15520000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.977.434 -804.356 847.487 -937.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.977.434 -804.356 847.487 -937.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-494.358 201.089 -211.872 234.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.471.792 -1.005.445 1.059.359 -1.172.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.977.434 -804.356 847.487 -937.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.558.766 -49.889.930 -40.800.355 -24.834.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.459.440 -3.905.243 -2.836.205 -1.416.919
Ana Ortaklık Payları
-110.099.326 -45.984.687 -37.964.150 -23.417.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870157


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4355 Değişim: 0,08%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2823 Değişim: 0,25%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
795,10 Değişim: -0,08%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 797,58
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.