KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2020 - 18:18
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
24 0 0 0 0 -86.694.771 86.694.771 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 130.839 0 -22.697.880 -22.567.041 -2.488.324 -25.055.365
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -22.697.880 -22.697.880 -2.490.971 -25.188.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 130.839 130.839 2.647 133.486
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 369.947 10.209.777 -25.607.366 -22.697.880 187.192.176 -13.214.428 173.977.748
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 -13.364.984 13.364.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.126.943 -73.262.119 -72.135.176 -5.623.235 -77.758.411
Dönem Karı (Zararı)
24 -73.262.119 -73.262.119 -5.626.239 -78.888.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.126.943 1.126.943 3.004 1.129.947
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.098.127 10.460.462 -39.223.035 -73.262.119 123.991.133 -20.687.191 103.303.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.694.701 -18.305.583
Dönem Karı (Zararı)
-78.888.358 -25.188.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-78.888.358 -25.188.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.813.824 59.056.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 8.715.375 7.855.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.949 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.949 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.622.521 4.097.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 5.269.246 3.275.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -200.513
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -646.725 1.022.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.714.142 9.462.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 3.383.619 8.355.285
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -4.371.772 -3.963.624
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 2.702.295 5.070.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.557.863 41.318.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-380.475 99.275
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. -380.475 99.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.295 -1.179.596
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.439.295 -1.179.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -14.959.358 -2.596.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.070.546 -51.817.269
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 6.668.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.484.514 19.348.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -27.161.349 -3.881.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.323.165 23.229.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.562.293 -11.626.590
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. 6.365.061 -5.288.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -802.768 -6.337.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.443.781 -78.331.962
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.013.048 790.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 19.143.584 -2.945.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.281.294 12.171.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 756.779 -6.248.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -49.038.073 18.419.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 5.400.227 3.457.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.467.057 -264.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 17.063.025 3.355.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -595.968 -3.620.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 2.552.834 -1.085.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.145.080 -17.949.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 450.379 -356.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AK
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.