" />

KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:53
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -32.477.510 -2.332.083 -34.809.593 0 -34.809.593
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 8.929.682 52.157.723 297.093.659 -952.768 296.140.891
Transferler
24 0 0 0 0 52.157.723 -52.157.723 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -639.671 0 -86.694.771 -87.334.442 -12.301.336 -99.635.778
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -86.694.771 -86.694.771 -12.303.476 -98.998.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 -639.671 -639.671 2.140 -637.531
Sermaye Arttırımı
2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 -48.551.071
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
24 250.685 -86.945.456 86.694.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.924 -13.364.984 -13.632.908 -4.337.852 -17.970.760
Dönem Karı (Zararı)
24 -13.364.984 -13.364.984 -4.336.746 -17.701.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -267.924 -267.924 -1.106 -269.030
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.670.818 3.229.035
Dönem Karı (Zararı)
-17.701.730 -98.998.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.701.730 -98.998.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.094.215 106.083.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 33.950.177 26.966.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.615.658 4.389.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -928.529 702.087
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.687.129 3.687.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.169.153 5.676.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 12.451.093 3.766.008
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -120.337 138.170
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.838.397 1.772.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.778.647 6.767.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 5.457.902 5.660.589
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -4.036.997 -2.299.450
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 4.357.742 3.406.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
78.065.757 96.891.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.550.076 3.784.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -5.512.576 4.443.449
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. -37.500 -658.829
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.019.289 -18.539.492
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -7.019.289 -18.539.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 2.315.504 -19.852.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.365.274 23.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 10.355.432 -705.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.582.580 -84.824.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. 3.449.873 -33.816.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 26.132.707 -51.008.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.873.233 45.373.969
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.621.174 31.103.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -16.252.059 14.270.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -123.621.016 -39.493.992
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -766.666 1.161.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -26.091.682 -2.342.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.969.836 64.064.657
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. -6.741.396 6.684.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 102.711.232 57.380.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -2.397.590 1.464.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.707.064 18.161.969
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -48.588.639 13.061.763
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.118.425 5.100.206
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 184.129 -2.836.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.027.211 7.109.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -356.393 -3.880.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.505.464 -116.471.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.072.897 21.242
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 9.072.897 21.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.035.937 -121.549.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -99.370.270 -117.823.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -4.665.667 -3.726.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -62.424 -6.943.449
Alınan Temettüler
30 11.520.000 12.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.105.870 106.675.914
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
825.091.394 1.063.812.925
Kredilerden Nakit Girişleri
825.091.394 1.063.812.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-751.368.736 -963.575.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-750.438.858 -963.575.486
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -929.878 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 383.212 3.910.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.224 -6.566.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.224 -6.566.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.662.280 37.228.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.933.504 30.662.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.933.504 30.662.280 37.228.665
Finansal Yatırımlar
0 705.432 0
Vadeli Mevduatlar
5 0 705.432 0
Ticari Alacaklar
124.239.432 157.251.225 76.534.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 46.036.187 49.486.060 15.669.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 78.203.245 107.765.165 60.864.988
Diğer Alacaklar
13.888.782 8.385.846 71.165.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 6.367.331 2.746.157 33.849.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.521.451 5.639.689 37.315.224
Türev Araçlar
0 7.400 74.004
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 7.400 74.004
Stoklar
11 466.218.932 342.597.916 303.103.924
Canlı Varlıklar
12 3.814.567 3.047.901 4.209.447
Peşin Ödenmiş Giderler
5.172.751 7.605.012 2.781.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.172.751 7.605.012 2.781.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 601.656 507.116 5.854.147
Diğer Dönen Varlıklar
86.908.256 72.600.809 49.902.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 86.908.256 72.600.809 49.902.738
ARA TOPLAM
731.777.880 623.370.937 550.854.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
731.777.880 623.370.937 550.854.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.962.871 9.650.000
Diğer Alacaklar
155.520 187.210 132.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 155.520 187.210 132.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 161.886.255 166.386.966 159.847.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 66.075.000 60.500.000 58.000.000
Maddi Duran Varlıklar
17 487.389.051 428.973.447 337.424.407
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
52.899.163 57.809.677 52.935.592
Binalar
83.534.148 70.976.352 60.826.675
Tesis, Makine ve Cihazlar
290.501.189 275.108.716 150.726.374
Taşıtlar
2.032.409 2.088.021 1.554.950
Mobilya ve Demirbaşlar
5.827.351 7.394.385 7.718.840
Özel Maliyetler
6.423 8.258 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
47.823.197 10.822.867 58.896.805
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 947.363 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.994.902 6.369.506 3.357.317
Bilgisayar Yazılımları
301.389 5.039 16.242
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9.475.815 6.112.551 2.886.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
217.698 251.916 454.786
Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.666.257 6.142.314 8.623.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.666.257 6.142.314 8.623.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 37.422.737 38.117.873 15.733.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
798.537.085 712.640.187 592.768.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.530.314.965 1.336.011.124 1.143.623.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.853.677 318.096.151 210.823.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.853.677 318.096.151 210.823.715
Banka Kredileri
8 384.853.677 318.096.151 210.823.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 148.034.318 129.548.095 109.158.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 148.034.318 129.548.095 109.158.744
Banka Kredileri
143.584.954 126.895.872 106.070.257
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.865.231 2.652.223 3.088.487
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
584.133 0 0
Ticari Borçlar
267.149.534 175.216.695 113.451.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 0 6.741.396 56.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 267.149.534 168.475.299 113.394.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 13.910.161 16.307.751 14.843.236
Diğer Borçlar
2.452.989 56.160.052 37.998.083
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 85.050 48.673.689 35.611.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.367.939 7.486.363 2.386.157
Türev Araçlar
0 44.900 770.333
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 44.900 770.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.032.874 3.848.745 6.477.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.032.874 3.848.745 6.477.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 356.393 4.236.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.172.800 4.454.740 2.544.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.735.719 3.897.322 2.125.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 437.081 557.418 419.248
ARA TOPLAM
827.606.353 704.033.522 500.304.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
827.606.353 704.033.522 500.304.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 468.143.313 393.782.034 314.743.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.143.313 393.782.034 314.743.532
Banka Kredileri
8 464.022.276 389.292.689 314.600.926
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.659.549 4.489.345 142.606
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
461.488 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0 207.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 0 207.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.560.363 35.840.240 31.436.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 48.560.363 35.840.240 31.436.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 4.942.583 3.322.215 790.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.646.259 432.944.489 347.178.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.349.252.612 1.136.978.011 847.482.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.126.309 209.759.217 297.093.659
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 485.133 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.816 239.108 878.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.816 239.108 878.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -28.816 239.108 878.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
24,4. 10.460.462 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. -25.858.051 61.087.405 8.929.682
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.364.984 -86.694.771 52.157.723
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -15.063.956 -10.726.104 -952.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.062.353 199.033.113 296.140.891
TOPLAM KAYNAKLAR
1.530.314.965 1.336.011.124 1.143.623.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.460.741.970 1.162.330.679
Satışların Maliyeti
25 -1.308.844.129 -995.919.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.897.841 166.410.771
BRÜT KAR (ZARAR)
151.897.841 166.410.771
Genel Yönetim Giderleri
26 -24.053.919 -22.821.845
Pazarlama Giderleri
26 -38.070.654 -29.497.421
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.321.458 -3.250.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 44.008.901 62.865.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -27.749.123 -37.052.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.711.588 136.654.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 15.605.345 113.808
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -354.381 -8.130.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 7.019.289 6.539.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.981.841 135.177.396
Finansman Gelirleri
29 59.025.819 149.063.659
Finansman Giderleri
29 -198.326.629 -402.576.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.318.969 -118.335.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.382.761 19.337.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -356.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.382.761 19.693.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.701.730 -98.998.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.701.730 -98.998.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -4.336.746 -12.303.476
Ana Ortaklık Payları
-13.364.984 -86.694.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 -0,05350000 -0,34680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-269.030 -637.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-269.030 -637.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.257 159.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-336.287 -796.913
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-269.030 -637.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.970.760 -99.635.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.337.852 -12.301.336
Ana Ortaklık Payları
-13.632.908 -87.334.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823690


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0822 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3037 Değişim: 0,29%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.620,75 Değişim: 0,25%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.622,65
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.