KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:50
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Transferler
172.298 -172.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.502 284.273 308.775 104.783 413.558
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
25.526 25.526
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 24.964 119.494 -12.596.582 284.273 1.169.028 6.538.066 7.707.094
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.581 17.927 883.972 6.922.988 7.806.960
Transferler
17.927 -17.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.198 -788.004 -779.806 372.021 -407.785
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.729 2.729
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 14.451 119.494 -12.578.654 -788.004 104.166 7.297.738 7.401.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.559 1.038.815
Dönem Karı (Zararı)
-788.004 284.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-587.556 -526.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 64.055 53.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 251.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.796 -40.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.796 -40.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.513 -80.660
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -36.513 -80.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -868.894 -459.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.088.001 1.281.145
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.927 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.587.142 -632.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.587.142 -632.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.932 -1.039.665
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -57.906 -1.033.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.026 -6.469
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.361.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 1.296.360 1.996.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484.497 1.610.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 484.497 1.610.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 31.003 27.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
779.164 181.184
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 2.506.116 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.726.952 171.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-947.876 499.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.588.739 27.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
640.863 471.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.559 1.038.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-144.888 -43.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.888 -43.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -144.888 -43.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.094 -83.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.094 -83.384
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -44.094 -83.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-476.541 912.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-476.541 912.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 573.374 261.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.833 1.173.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.833 573.374
Ticari Alacaklar
12.754.578 10.417.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.725.078 10.388.358
Diğer Alacaklar
8 60.486 2.580
Peşin Ödenmiş Giderler
16 106.815 1.403.175
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.652.180 63.441
ARA TOPLAM
14.670.892 12.460.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.670.892 12.460.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.096.927
Diğer Alacaklar
8 14.000 6.974
Maddi Duran Varlıklar
9 276.324 195.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.765 3.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.434.679 3.565.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.727.768 5.867.942
TOPLAM VARLIKLAR
19.398.660 18.328.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.329 49.424
Ticari Borçlar
7 2.401.169 1.952.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 784.874 753.871
Diğer Borçlar
7.086.949 6.307.785
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 5.444.422 2.938.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.642.527 3.369.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 196.057 211.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 853.732 1.230.736
ARA TOPLAM
11.328.110 10.505.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.328.110 10.505.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.711 15.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 18.711 15.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 649.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
668.646 15.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.996.756 10.521.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.166 883.971
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.451 6.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.451 6.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.451 6.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.578.654 -12.596.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-788.004 17.927
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.297.738 6.922.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.398.660 18.328.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 16.596.123 15.334.016 4.998.808 3.806.969
Satışların Maliyeti
17 -11.961.851 -10.846.193 -3.575.096 -3.254.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.634.272 4.487.823 1.423.712 552.663
BRÜT KAR (ZARAR)
4.634.272 4.487.823 1.423.712 552.663
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.076.637 -1.100.480 -1.210.207 -307.319
Pazarlama Giderleri
18 -3.434.296 -3.995.845 -984.797 -711.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 30.591 502.977 46 501.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -277.434 -40.000 -40.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.123.504 -145.525 -771.246 -5.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.123.504 -145.525 -771.246 -5.035
Finansman Gelirleri
21 243.994 305.951 11.913 -1.589
Finansman Giderleri
22 -212.954 -244.782 -30.062 -352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.092.464 -84.356 -789.395 -6.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 676.481 473.412 115.141 22.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-196.057 -76.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
872.538 473.412 192.007 22.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-415.983 389.056 -674.254 15.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
-415.983 389.056 -674.254 15.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.021 104.783 84.426 15.912
Ana Ortaklık Payları
-788.004 284.273 -758.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 8.198 24.502 587 12.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.842 30.843 784 16.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.644 -6.341 -197 -3.666
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.644 -6.341 -197 -3.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.198 24.502 587 12.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.785 413.558 -673.667 28.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.021 104.783 84.426
Ana Ortaklık Payları
-779.806 308.775 -758.093 28.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976527


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.