KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:11
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.110.871 687.493 1.034.139 1.721.632
Transferler
-8.110.871 8.110.871
Dönem Karı (Zararı)
462 172.298 172.760 -162.877 9.883
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.536.495 5.536.495
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Transferler
172.298 -172.298
Dönem Karı (Zararı)
5.791 17.927 23.718 480.798 504.516
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.433 34.433
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.935 -4.570.478
Dönem Karı (Zararı)
17.927 172.298
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.927 172.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-260.269 -369.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 72.997 70.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
417.714 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 417.714 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-38.762 53.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.762 53.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-153.529 -232.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.377
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -97.629 7.099
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -55.900 -242.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -558.689 -777.009
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 516.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
706.277 -4.372.881
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.788.250 -5.804.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.788.250 -5.804.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.469 228.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.469 228.598
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 740.614 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.436.734 -189.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.436.734 -189.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -170.388 99.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
596.330 3.735.718
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 355.400 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 240.930 3.735.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.897.706 -1.877.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
401.341 -1.878.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.496.365 648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
463.935 -4.570.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.111 4.661.113
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.777.750
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.520
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.111 -123.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -55.111 -123.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.794 143.768
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 146.218
Kredilerden Nakit Girişleri
6 146.218
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.794
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -96.794
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.030 234.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.030 234.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.344 26.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 573.374 261.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 573.374 261.344
Ticari Alacaklar
10.417.858 6.949.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.388.358 6.920.192
Diğer Alacaklar
2.580 2.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.580 2.581
Peşin Ödenmiş Giderler
1.403.175 2.286.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 0 142.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.403.175 2.143.789
Diğer Dönen Varlıklar
63.441 162.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 63.441 162.156
ARA TOPLAM
12.460.428 9.661.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.460.428 9.661.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.096.927 2.096.927
Diğer Alacaklar
6.974 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.974 505
Maddi Duran Varlıklar
9 195.247 212.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
67.334 115.772
Taşıtlar
43.899 56.441
Mobilya ve Demirbaşlar
84.014 40.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.009 3.335
Diğer Haklar
3.009 3.335
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 299.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.565.785 3.007.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.867.942 5.620.655
TOPLAM VARLIKLAR
18.328.370 15.282.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 49.424 104.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.424 104.771
Banka Kredileri
49.424 104.771
Ticari Borçlar
1.952.607 571.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.952.607 571.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 753.871 924.259
Diğer Borçlar
6.307.785 5.711.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 2.938.306 2.582.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.369.479 3.128.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 211.073 1.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.230.736 604.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.230.736 604.164
ARA TOPLAM
10.505.496 7.918.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.505.496 7.918.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 41.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 41.447
Banka Kredileri
6 0 41.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.915 54.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 15.915 54.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.915 96.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.521.411 8.014.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 883.971 860.253
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.253 462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.253 462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.253 462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.596.582 -12.768.880
Net Dönem Karı veya Zararı
17.927 172.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.922.988 6.407.757
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.806.959 7.268.010
TOPLAM KAYNAKLAR
18.328.370 15.282.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 23.028.508 17.503.158
Satışların Maliyeti
17 -15.771.148 -13.162.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.257.360 4.341.058
BRÜT KAR (ZARAR)
7.257.360 4.341.058
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.491.646 -629.006
Pazarlama Giderleri
18 -5.471.727 -3.520.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 173.515 192.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -457.714 -655.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.788 -271.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.788 -271.118
Finansman Gelirleri
21 305.407 56.793
Finansman Giderleri
22 -174.861 -316.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.334 -530.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 358.391 540.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-211.073 -47.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
569.464 587.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
498.725 9.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
498.725 9.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.798 -162.877
Ana Ortaklık Payları
17.927 172.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 5.791 462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.854 1.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.063 -700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.063 -700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.791 462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
504.516 9.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.798 -162.877
Ana Ortaklık Payları
23.718 172.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917474


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.444 Değişim: 0,50% Hacim : 90.566 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7078 Değişim: 1,35%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9724 Değişim: 0,20%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.448,92 Değişim: 2,42%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.