KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 21:50
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
80.262 80.262 80.262
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8.128.136 8.128.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-51.318 -51.318 1.342.877 1.291.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -12.705.883 -51.318 699.172 2.377.016 3.076.188
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-52.440 52.440 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-55.487 -55.486 76.251 20.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.964 7.964 16.664 24.628
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 8.426 119.494 -12.821.320 -55.487 587.992 6.400.894 6.988.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.397 580.395
Dönem Karı (Zararı)
20.765 -37.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.765 -37.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
262.009 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 17.792 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.296 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 40.296 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
184.137 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -48.411 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 232.548 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 19.784 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.171 617.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.209.202 -2.508.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.209.202 -2.508.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.880 -18.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.880 -18.280
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.217.765 -2.200.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.351.341 -62.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.492.339 2.086.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.492.339 2.086.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 98.883 166.223
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.830.901 3.158.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.830.901 3.158.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.014 -2.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.333 -2.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.347 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.397 580.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.790 -80.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -80.554
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -80.554
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.790 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.010 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -13.010 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.197 499.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.197 499.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 261.345 26.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
207.148 526.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 207.148 261.345
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8.926.346 6.949.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.896.846 6.920.192
Diğer Alacaklar
991 2.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 991 2.580
Stoklar
10 1.217.765 0
Peşin Ödenmiş Giderler
818.706 2.170.047
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 142.310 142.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 676.396 2.027.737
Diğer Dönen Varlıklar
167.489 162.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 167.489 162.156
ARA TOPLAM
11.338.445 9.545.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.338.445 9.545.820
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.096.927 2.096.927
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.974 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.974 505
Maddi Duran Varlıklar
195.087 212.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 103.662 115.772
Taşıtlar
13 53.305 56.441
Mobilya ve Demirbaşlar
13 38.120 40.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.253 3.335
Diğer Haklar
14 3.253 3.335
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.103.415 3.100.189
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.405.656 5.413.753
TOPLAM VARLIKLAR
16.744.101 14.959.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.540 104.771
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.540 104.771
Banka Kredileri
7 103.540 104.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
4.015.701 571.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.015.701 571.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.023.142 924.259
Diğer Borçlar
4.484.070 6.314.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.608.680 2.582.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.875.390 3.732.065
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.995 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.995 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 16.051 1.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 648
ARA TOPLAM
9.651.499 7.918.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.651.499 7.918.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.668 41.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.668 41.447
Banka Kredileri
7 29.668 41.447
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.398 54.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 63.398 54.677
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 10.650 1.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.716 97.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.755.215 8.016.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
587.992 635.515
Ödenmiş Sermaye
19 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.426 462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.426 462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 8.426 462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
19 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -12.821.320 -12.768.880
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.487 -52.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.400.894 6.307.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.988.886 6.943.494
TOPLAM KAYNAKLAR
16.744.101 14.959.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 0 0
Satışların Maliyeti
20 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 0 0
Pazarlama Giderleri
21 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850386


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.