KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:50
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.429.556 1.762.701
Satışların Maliyeti
17 -4.217.726 -1.551.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.211.830 211.582
BRÜT KAR (ZARAR)
3.211.830 211.582
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.212.148 -2.846.445
Pazarlama Giderleri
18 -43.409 -62.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.142.106.570 95.036.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -144.681.851 -842.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
996.380.992 91.497.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
996.380.992 91.497.789
Finansman Gelirleri
20 2.326.670 0
Finansman Giderleri
20 -991.936 -277.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
997.715.726 91.219.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.148.141 -18.748.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -81.563.771 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 62.415.630 -18.748.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
978.567.585 72.470.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
978.567.585 72.470.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
978.567.585 72.470.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 4,70470000 0,34840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.286.842 -3.914.836
Dönem Karı (Zararı)
978.567.585 72.470.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.747.603 -75.862.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.433 57.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -319.069
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.128 27.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 176.128 64.175
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -37.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.658.099 252.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.976.705 -25.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 3.318.606 277.944
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -94.628.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -94.628.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 19.148.141 18.748.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.011.961.525 -548.293
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.008.950.471 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.008.950.471 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.884.581 -148.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.470 -146.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.805 -187.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.335 41.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
762.837 81.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.706.942 -335.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.498.001 -346.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.791.059 10.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.646.337 -3.939.460
Alınan Faiz
7.976.705 25.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.832 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-603.378 -785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
430.130.194 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 733.541.460 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -303.411.266 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.408.597 3.706.555
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 7.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.000.000 -3.100.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.000.000 -3.100.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -106.020 -52.762
Ödenen Faiz
-3.302.577 -240.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.434.755 -208.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.434.755 -208.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 629.887 838.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 412.064.642 629.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 415.072.419 629.887
Ticari Alacaklar
1.008.950.471 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.008.950.471 0
Diğer Alacaklar
34.973 24.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.973 24.051
Türev Araçlar
2.326.670
Stoklar
7 0 2.884.581
Peşin Ödenmiş Giderler
14 41.777 121.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 617.137 13.759
Diğer Dönen Varlıklar
13 176.099 105.316
ARA TOPLAM
1.427.219.546 3.779.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.427.219.546 3.779.203
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 0 430.130.194
Maddi Duran Varlıklar
9 930 963
Kullanım Hakkı Varlıkları
156.273 157.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 48.098 59.175
Diğer Duran Varlıklar
13 4.481.781 3.646.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.687.082 433.994.553
TOPLAM VARLIKLAR
1.431.906.628 437.773.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
Banka Kredileri
4 0 4.025.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.227 51.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.227 51.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 102.227 51.468
Ticari Borçlar
300.921 252.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 136.284 53.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 164.637 198.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.044.123 281.286
Diğer Borçlar
390 525.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 390 525.710
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 81.563.771 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
526.837 379.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 297.190 150.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 229.647 229.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.156 11.447
ARA TOPLAM
83.539.425 5.528.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.539.425 5.528.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.725 110.552
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.725 110.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 64.725 110.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
158.928 81.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 158.928 81.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.737.523 65.165.571
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.961.176 65.357.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.500.601 70.885.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.345.406.027 366.888.116
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.303 -36.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.303 -36.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -86.303 -36.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.546.627 85.075.632
Net Dönem Karı veya Zararı
978.567.585 72.470.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.345.406.027 366.888.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.431.906.628 437.773.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.559 72.470.995 72.464.436 72.464.436
Dönem Karı (Zararı)
72.470.995 72.470.995 72.470.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.559 -6.559 -6.559
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Transferler
72.470.995 -72.470.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.674 978.567.585 978.517.911 978.517.911
Dönem Karı (Zararı)
978.567.585 978.567.585 978.567.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.674 -49.674 -49.674
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -86.303 1.132.269 157.546.627 978.567.585 1.345.406.027 1.345.406.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
978.567.585 72.470.995
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.674 -6.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.092 -8.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.418 1.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.418 1.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.674 -6.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
978.517.911 72.464.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
978.517.911 72.464.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117948


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.423 Değişim: 2,53% Hacim : 18.137 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.435
Açılış: 10.320
32,3083 Değişim: 0,00%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1436 Değişim: 0,60%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.404,49 Değişim: -0,44%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.