KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 00:04
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 85.169 0
Satışların Maliyeti
17 -91.458 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.289 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.289 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.269.075 -3.729.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 44.258.540 112.772.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.117.858 -769.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.865.318 108.274.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.865.318 108.274.298
Finansman Giderleri
20 -6.079 -1.137.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.859.239 107.137.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.456.808 -21.615.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.456.808 -21.615.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.402.431 85.521.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.402.431 85.521.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.402.431 85.521.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,15580000 0,42100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.239.467 -3.289.499
Dönem Karı (Zararı)
32.402.431 85.521.457
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.609.501 -89.504.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.191 29.666
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
109.636 164.328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.988 78.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -94.826 81.347
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -62.162 -3.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.116 408.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -10.352 -719.447
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.236 1.127.755
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 33.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.013.032 -111.833.887
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-43.013.032 -111.833.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.456.808 21.615.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.432 70.837
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
211 578.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
211 578.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.174 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
261.842 -227.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.704 24.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.138 -252.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.789 42.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.100 -323.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-271.440 -247.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.340 -75.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.337.502 -3.912.107
Alınan Faiz
0 714.699
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -8.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
98.035 4 -20.780.200
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -750.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.197 -31.923
Ödenen Faiz
-2.420 -2.252.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.316.835 3 838.168 3.149.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 838.168 3.155.003
Ticari Alacaklar
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 211
Diğer Alacaklar
58.016 99.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 58.016 99.587
Stoklar
7 2.416.642 2.364.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 45.728 38.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.974 111.009
Diğer Dönen Varlıklar
13 390.485 275.933
ARA TOPLAM
3.762.013 6.044.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.762.013 6.044.231
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 335.501.658 292.488.626
Maddi Duran Varlıklar
9 1.146 3.338
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.598 17.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 70.752 0
Diğer Duran Varlıklar
13 3.057.512 2.853.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.656.666 295.363.749
TOPLAM VARLIKLAR
342.418.679 301.407.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 26.167 20.692
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.167 20.692
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.167 20.692
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
398.537 136.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 240.669 87.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 157.868 48.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 199.307 197.518
Diğer Borçlar
488.917 477.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 488.917 477.698
Kısa Vadeli Karşılıklar
371.155 416.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 104.352 87.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 266.803 328.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 37.551 9.426
ARA TOPLAM
1.521.634 1.258.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.521.634 1.258.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
55.004 175.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 55.004 175.014
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 46.418.361 37.959.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.473.365 38.134.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.994.999 39.393.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.423.680 262.014.655
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.070 -36.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.070 -36.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30.070 -36.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.673.201 -32.848.256
Net Dönem Karı veya Zararı
32.402.431 85.521.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.423.680 262.014.655
TOPLAM KAYNAKLAR
342.418.679 301.407.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.798 85.521.457 85.505.659 85.505.659
Dönem Karı (Zararı)
85.521.457 85.521.457 85.521.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.798 -15.798 -15.798
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.594 32.402.431 32.409.025 32.409.025
Dönem Karı (Zararı)
32.402.431 32.402.431 32.402.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.594 6.594 6.594
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.402.431 85.521.457
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.594 -15.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.242 -19.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.648 3.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.648 3.950
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.594 -15.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.409.025 85.505.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.409.025 85.505.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910684


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.