KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:03
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -945.511 -2.497.243 -380.946 -439.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 717.383 475.312 365.060 256.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -412.201 -315.850 -201.287 -177.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.329 -2.337.781 -217.173 -360.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.329 -2.337.781 -217.173 -360.740
Finansman Giderleri
19 -5.450 -1.130.985 -3.094 -1.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-645.779 -3.468.766 -220.267 -362.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
45.893 647.389 -6.181 30.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 45.893 647.389 -6.181 30.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00290000 -0,01420000 -0,00110000 -0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.051.365 -2.062.897
Dönem Karı (Zararı)
-599.886 -2.821.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-191.310 125.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.664 14.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-153.679 91.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -149.416 50.189
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.263 41.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.657 666.109
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -10.352 -435.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 695 1.126.662
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 0 -25.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.255 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -45.893 -647.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.454 335.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
211 599.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
211 599.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.194 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.010 195.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.606 129.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
135.616 66.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-180.637 -123.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.844 -335.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-207.620 -186.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.776 -148.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.063.650 -2.360.099
Alınan Faiz
15.356 381.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.071 -84.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.500 5.931.501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -21.500.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.892
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.500 -13.076
Ödenen Faiz
-2.253.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.069.865 3.868.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.069.865 3.868.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.149.999 555.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.080.134 4.424.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.080.134 3.155.003
Ticari Alacaklar
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 211
Diğer Alacaklar
100.781 99.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 100.781 99.587
Stoklar
7 2.364.104 2.364.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 105.655 38.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 114.080 111.009
Diğer Dönen Varlıklar
13 241.107 275.933
ARA TOPLAM
5.005.861 6.044.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.005.861 6.044.231
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 292.488.626 292.488.626
Maddi Duran Varlıklar
9 2.117 3.338
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.481 17.924
Diğer Duran Varlıklar
13 3.029.036 2.853.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.524.260 295.363.749
TOPLAM VARLIKLAR
300.530.121 301.407.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.142 20.692
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.142 20.692
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.142 20.692
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
240.705 136.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 56.359 87.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 184.346 48.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.881 197.518
Diğer Borçlar
488.858 477.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 488.858 477.698
Kısa Vadeli Karşılıklar
387.686 416.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 62.983 87.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 324.703 328.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.042 9.426
ARA TOPLAM
1.151.314 1.258.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.151.314 1.258.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
50.025 175.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.025 175.014
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 37.914.013 37.959.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.964.038 38.134.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.115.352 39.393.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.414.769 262.014.655
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.664 -36.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.673.201 -32.848.256
Net Dönem Karı veya Zararı
-599.886 85.521.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.414.769 262.014.655
TOPLAM KAYNAKLAR
300.530.121 301.407.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377
Dönem Karı (Zararı)
-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.821.377 173.687.619 173.687.619
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-599.886 -599.886 -599.886
Dönem Karı (Zararı)
-599.886 -599.886 -599.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -599.886 261.414.769 261.414.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863828


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: -0,03% Hacim : 6.356 Mio.TL Son veri saati : 11:03
Düşük 1.533 05.03.2021 Yüksek 1.542
Açılış: 1.534
7,5218 Değişim: 0,14%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
8,9963 Değişim: -0,22%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
410,23 Değişim: -0,04%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.