" />

KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 21:41
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -564.565 -2.057.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 352.323 219.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -210.914 -138.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-423.156 -1.977.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-423.156 -1.977.041
Finansman Giderleri
19 -2.356 -1.129.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-425.512 -3.106.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
52.074 617.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 52.074 617.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.438 -2.489.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.438 -2.489.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-373.438 -2.489.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00180000 -0,01320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-399.132 -1.812.273
Dönem Karı (Zararı)
-373.438 -2.489.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.121 339.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.442 7.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.954 38.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 20.898 38.684
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 49.056 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.372 910.573
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -8.774 -192.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 402 1.125.657
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 0 -22.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.171 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -52.074 -617.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.755 255.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 450.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 450.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.035 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.035 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.991 154.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
98.383 50.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
106.608 104.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.492 -129.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.219 -219.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-113.677 -70.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.458 -149.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-410.072 -1.894.945
Alınan Faiz
13.674 129.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.734 -46.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.065 5.939.498
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -21.500.917
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.065 -5.055
Ödenen Faiz
-2.253.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-407.197 4.127.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-407.197 4.127.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.149.999 555.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.742.802 4.682.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.742.906 3.155.003
Ticari Alacaklar
211 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 211 211
Diğer Alacaklar
103.622 99.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.622 99.587
Stoklar
7 2.364.104 2.364.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 79.967 38.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 113.743 111.009
Diğer Dönen Varlıklar
13 293.354 275.933
ARA TOPLAM
5.697.907 6.044.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.697.907 6.044.231
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 292.488.626 292.488.626
Maddi Duran Varlıklar
9 2.617 3.338
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.203 17.924
Diğer Duran Varlıklar
13 2.908.534 2.853.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.410.980 295.363.749
TOPLAM VARLIKLAR
301.108.887 301.407.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 14.200 20.692
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.200 20.692
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.200 20.692
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
341.686 136.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 186.348 87.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 155.338 48.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 27.026 197.518
Diğer Borçlar
488.858 477.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 488.858 477.698
Kısa Vadeli Karşılıklar
478.380 416.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 100.358 87.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 378.022 328.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 26.724 9.426
ARA TOPLAM
1.376.874 1.258.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.376.874 1.258.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
182.964 175.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 182.964 175.014
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 37.907.832 37.959.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.090.796 38.134.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.467.670 39.393.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.641.217 262.014.655
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.664 -36.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.673.201 -32.848.256
Net Dönem Karı veya Zararı
-373.438 85.521.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.641.217 262.014.655
TOPLAM KAYNAKLAR
301.108.887 301.407.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573
Dönem Karı (Zararı)
-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.489.573 174.019.423 174.019.423
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.438 -373.438
Dönem Karı (Zararı)
-373.438 -373.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -373.438 261.641.217 261.641.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.438 -2.489.573
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-373.438 -2.489.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-373.438 -2.489.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845610


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8241 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6319 Değişim: -0,15%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.545,87 Değişim: 0,03%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,69
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.