KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 17:11
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-353.558 -353.558 -353.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.969 4.969 4.969
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.526 -2.549.987 -353.558 2.107.981 2.107.981
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Transferler
-326.047 326.047
Dönem Karı (Zararı)
57.130 57.130 57.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.593 14.593 14.593
Sermaye Arttırımı
3.000.000
Sermaye Azaltımı
3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 21.931 -2.876.034 57.130 5.203.027 5.203.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-338.851 -334.143
Dönem Karı (Zararı)
57.130 -353.558
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.788 64.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 97.002 82.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.490 72.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.490 72.535
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-234.804 -35.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -294.831 -95.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.027 59.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.524 -54.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-480.836 9.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-554.641 -90.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-554.641 -90.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.692 78.409
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.311 6.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.095 54.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
285.095 54.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.001 -4.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.244 -24.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.244 -24.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.956 -10.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -11.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
52.956 1.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-444.494 -279.114
Alınan Faiz
252.859 88.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.548 -31.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -132.668 -112.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.886 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -29.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.631.263 -334.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.631.263 -334.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.748.988 1.999.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.380.251 1.665.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.401.836 1.751.125
Ticari Alacaklar
1.168.876 614.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.168.876 614.234
Diğer Alacaklar
270.898 36.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 270.898 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 38.190 25.429
Diğer Dönen Varlıklar
8 0 7.450
ARA TOPLAM
5.879.800 2.434.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.879.800 2.434.444
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 14.349 18.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 609.949 490.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 34.425 6.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
658.723 515.485
TOPLAM VARLIKLAR
6.538.523 2.949.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
226.924 143.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.260 143.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 168.260 143.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.664 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.664 0
Ticari Borçlar
5 359.810 74.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 359.810 74.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 23.630 11.628
Diğer Borçlar
5 632 36.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 7.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
614 29.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 95.742 39.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
95.742 39.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 122.999 70.043
ARA TOPLAM
829.737 376.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
829.737 376.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
467.067 412.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 324.071 412.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 324.071 412.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
142.996 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
142.996 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 38.692 29.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.759 442.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.496 818.625
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.203.027 2.131.304
Ödenmiş Sermaye
11 8.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.931 7.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.931 7.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.931 7.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.876.034 -2.549.987
Net Dönem Karı veya Zararı
57.130 -326.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.203.027 2.131.304
TOPLAM KAYNAKLAR
6.538.523 2.949.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918
BRÜT KAR (ZARAR)
2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.195.483 -1.690.648 -1.221.997 -871.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
390 55.091 -1.429 75
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -704 -2.351 -344 -265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.130 -353.558 161.753 -233.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.130 -353.558 161.753 -233.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.130 -353.558 161.753 -233.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.130 -353.558 161.753 -233.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.130 -353.558 161.753 -233.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.130 -353.558 161.753 -233.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 14.593 4.969 2.163 -2.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.593 4.969 2.163 -2.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.593 4.969 2.163 -2.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.723 -348.589 163.916 -235.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.723 -348.589 163.916 -235.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953316


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,82% Hacim : 8.702 Mio.TL Son veri saati : 12:42
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.468
Açılış: 1.456
9,5977 Değişim: 1,03%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1767 Değişim: 0,87%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,46 Değişim: 1,51%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 556,98
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.