KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 16:56
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Transferler
-1.731.592 1.731.792 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 3.398 3.398 3.398
Dönem Karı (Zararı)
-781.741 -781.741 -781.741
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 6.657 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 781 781 781
Dönem Karı (Zararı)
-326.047 -326.047 -326.047
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.128 -1.465.036
Dönem Karı (Zararı)
-326.047 -781.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.125 -106.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 175.151 163.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.546 40.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 35.546 40.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-80.758 -310.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -202.577 -457.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7, 15 121.819 146.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.814 -192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.497 -634.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.092 -505.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.092 -505.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.958 -111.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.086 -6.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.238 -5.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.238 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.739 2.311
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.532 16.682
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.532 16.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.514 -24.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
41.164 25.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.350 -49.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-193.425 -1.522.984
Alınan Faiz
200.777 458.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -31.563 -153.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -218.917 -246.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.480 -17.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.480 -17.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.480 -17.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.608 -1.482.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.608 -1.482.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.999.596 3.481.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.748.988 1.999.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.751.125 1.999.929
Ticari Alacaklar
3 614.234 505.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
614.234 505.142
Diğer Alacaklar
3 36.206 112.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36.206 112.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 25.429 68.877
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.450 8.536
ARA TOPLAM
2.434.444 2.694.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.434.444 2.694.648
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 18.848 27.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 490.032 620.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.605 1.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
515.485 650.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.949.929 3.345.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3, 7 143.908 122.393
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.908 122.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
143.908 122.393
Ticari Borçlar
5 74.715 34.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 74.715 34.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 11.628 16.367
Diğer Borçlar
5 36.876 31.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.235 31.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 39.190 38.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.190 38.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 70.043 64.977
ARA TOPLAM
376.360 308.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.360 308.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 412.370 553.149
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
412.370 553.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
412.370 553.149
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.895 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 29.895 27.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
442.265 580.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
818.625 888.591
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.131.304 2.456.570
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.338 6.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.338 6.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.338 6.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.549.987 -1.768.246
Net Dönem Karı veya Zararı
-326.047 -781.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.131.304 2.456.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.949.929 3.345.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.606.453 1.962.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.606.453 1.962.825
BRÜT KAR (ZARAR)
2.606.453 1.962.825
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.984.610 -2.757.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 55.272 17.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.162 -4.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-326.047 -781.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-326.047 -781.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-326.047 -781.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-326.047 -781.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-326.047 -781.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-326.047 -781.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 781 3.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
781 3.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
781 3.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-325.266 -778.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-325.266 -778.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7936 Değişim: -0,09%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1230 Değişim: -0,05%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.451,71 Değişim: 0,04%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.