KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:00
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Transferler
-1.731.592 1.731.592 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-712.583 -712.583 -712.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.197 11.197 11.197
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.356 -1.768.246 -712.583 2.533.527 2.533.527
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-353.558 -353.558 -353.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.969 4.969 4.969
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.526 -2.549.987 -353.558 2.107.981 2.107.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-334.143 -1.338.387
Dönem Karı (Zararı)
-353.558 -712.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.693 -40.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 82.607 81.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.519 77.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.535 77.635
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16 -175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.623 -198.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -95.016 -274.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 59.393 75.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.810 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.751 -580.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.232 -500.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.232 -500.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.409 -17.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.412 -2.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.265 -2.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.265 -2.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.739 2.338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.109 -14.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.109 -14.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.255 -46.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.335 3.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.080 -50.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-279.114 -1.333.454
Alınan Faiz
88.929 272.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.563 -153.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -112.395 -123.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.174
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -5.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.143 -1.343.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.143 -1.343.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.999.597 3.481.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.665.454 2.138.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.671.890 1.999.929
Ticari Alacaklar
595.374 505.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 595.374 505.142
Diğer Alacaklar
33.755 112.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 33.755 112.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 82.217 68.877
Diğer Dönen Varlıklar
8 119 8.536
ARA TOPLAM
2.383.355 2.694.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.383.355 2.694.648
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 23.347 27.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 538.638 620.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 774 1.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
562.759 650.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.946.114 3.345.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 161.054 122.393
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.054 122.393
Ticari Borçlar
5 88.742 34.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 88.742 34.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 11.628 16.367
Diğer Borçlar
5 7.236 31.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.236 31.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.332 38.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 78.332 38.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 66.058 64.977
ARA TOPLAM
413.050 308.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.050 308.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 401.529 553.149
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 401.529 553.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
401.529 553.149
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.554 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.554 27.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.083 580.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
838.133 888.591
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.107.981 2.456.570
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.526 6.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.526 6.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.526 6.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.549.987 -1.768.246
Net Dönem Karı veya Zararı
-353.558 -781.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.107.981 2.456.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.946.114 3.345.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer KARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.284.350 774.529 637.918 625.639
BRÜT KAR (ZARAR)
1.284.350 774.529 637.918 625.639
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.690.648 -1.490.890 -871.026 -692.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.091 6.132 75 5.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.351 -2.354 -265 -487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-353.558 -712.583 -233.298 -61.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.969 11.197 -2.386 10.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.969 11.197 -2.386 10.108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.969 11.197 -2.386 10.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-348.589 -701.386 -235.684 -51.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-348.589 -701.386 -235.684 -51.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5889 Değişim: 0,23%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7612 Değişim: 0,28%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.421,91 Değişim: -0,45%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.