KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 17:40
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -36.654 4.963.346 4.963.346
Transferler
-36.654 36.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.209.862 -1.209.862 -1.209.862
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -36.654 -1.209.862 3.753.484 3.753.484
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Transferler
-1.731.592 1.731.592 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.813 -749.474 -740.661 -740.661
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.972 -1.768.246 -749.474 2.494.252 2.494.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.374.918 -1.105.668
Dönem Karı (Zararı)
-749.474 -1.209.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-88.623 -357.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 122.192 1.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.202 154.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.382 38.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-180 115.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-273.017 -513.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -384.647 -513.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.630 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-583.717 -52.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-500.000 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-500.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.260 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.544 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.212 6.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.212 6.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.311 7.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.128 -11.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.884 -55.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.096 -67.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-49.980 11.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.421.814 -1.620.076
Alınan Faiz
385.890 514.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-153.981 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-185.013 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.129 -8.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.129 -8.465
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -11.129 -8.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.386.047 -1.114.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.386.047 -1.114.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.481.717 4.968.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.095.670 3.854.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.096.247 3.483.357
Ticari Alacaklar
500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3 500.000 0
Diğer Alacaklar
51.754 494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 51.754 494
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.544 7.243
Diğer Dönen Varlıklar
8 58.007 88.859
ARA TOPLAM
2.714.552 3.579.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.714.552 3.579.953
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 23.930 16.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 659.528 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.515 4.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.973 21.121
TOPLAM VARLIKLAR
3.400.525 3.601.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 30.867 40.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 30.867 40.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 16.367 14.056
Diğer Borçlar
5 9.535 14.663
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.535 14.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.197 169.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 62.197 169.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 64.624 114.603
ARA TOPLAM
183.590 353.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.590 353.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
702.532 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 702.532 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 702.532 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.151 12.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 20.151 12.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
722.683 12.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
906.273 366.161
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.494.252 3.234.913
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.972 3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.972 3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.972 3.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.768.246 -36.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-749.474 -1.731.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.494.252 3.234.913
TOPLAM KAYNAKLAR
3.400.525 3.601.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.385.470 513.819 610.941 191.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.385.470 513.819 610.941 191.794
BRÜT KAR (ZARAR)
1.385.470 513.819 610.941 191.794
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.149.376 -1.722.674 -658.486 -479.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.395 290 11.263 7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.963 -1.297 -609 -148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.813 0 -2.384 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.813 0 -2.384 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.813 0 -2.384 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-740.661 -1.209.862 -39.275 -287.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-740.661 -1.209.862 -39.275 -287.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794566


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4326 Değişim: -0,82%
Düşük 8,4271 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2302 Değişim: -0,39%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
497,67 Değişim: -0,33%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.