KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 21:13
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 74.501.977 36.272.243
Satışların Maliyeti
16 -56.702.390 -27.517.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.799.587 8.754.503
BRÜT KAR (ZARAR)
17.799.587 8.754.503
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.046.548 -485.264
Pazarlama Giderleri
17 -11.963.094 -6.282.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 474.754 306.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.539.679 -1.584.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.725.020 708.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 52.029 225.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -6.321 -9.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.770.728 924.134
Finansman Gelirleri
20 721.117 417.730
Finansman Giderleri
21 -1.583.599 -1.116.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.908.246 225.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
671.583 132.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -321.496 -191.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 993.079 324.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.579.829 358.203
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 678
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.579.829 358.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.546 0
Ana Ortaklık Payları
25 2.570.283 358.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 25 14,20000000 1,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.039.744 3.253.457
Dönem Karı (Zararı)
2.579.829 358.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.579.829 358.203
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.908.956 3.025.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.178.268 907.185
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.621 91.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 10.497 4.459
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 91.803 77.759
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.321 9.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
844.557 651.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 479.003 218.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 365.554 432.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.422.217 1.668.622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -531.271 -151.399
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.212.614 985.182
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 2.138.132 1.116.476
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -397.258 -281.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 27.545 97.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.652 -32.021
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 23.652 -32.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -671.583 -132.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.321 -12.047
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -24.321 -12.047
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -213.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.284.168 1.029.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.187 -5.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.187 -5.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.405.136 -379.565
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.405.136 -379.565
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.321.154 -1.413.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.448.811 2.345.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.448.811 2.345.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.878.834 482.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.878.834 482.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.772.953 4.414.139
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-2.128.981 -1.219.594
Alınan Faiz
394.591 279.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -114.502 -57.822
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -413.550 -17.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-470.767 -144.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.299.104 -507.049
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 374.451
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-104.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.570 87.888
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.570 87.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.262.174 -969.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.262.174 -969.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.556.817 -2.223.660
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
708.000 922.521
Kredilerden Nakit Girişleri
13 708.000 922.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.061.948 -1.923.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.061.948 -1.923.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.165.056 -906.935
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.103 17.650
Ödenen Faiz
-562.981 -485.056
Alınan Faiz
18 531.271 151.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.183.823 522.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-137.695 -121.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.046.128 401.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.632.341 3.230.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.678.469 3.632.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.678.469 3.632.341
Finansal Yatırımlar
388.086 2.596
Vadeli Mevduatlar
4 388.086 2.596
Ticari Alacaklar
487.262 177.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 5.326 4.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 481.936 173.838
Diğer Alacaklar
62.041 41.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.041 41.729
Türev Araçlar
2.454 14.611
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.454 14.611
Stoklar
7 10.904.668 4.675.317
Peşin Ödenmiş Giderler
443.527 154.988
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 443.527 154.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 141.964 0
Diğer Dönen Varlıklar
14.844 4.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.844 4.237
ARA TOPLAM
20.123.315 8.703.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.123.315 8.703.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
602.846 97.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
602.846 97.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 602.846 97.059
Diğer Alacaklar
583.028 5.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 583.028 5.530
Türev Araçlar
3.031 8.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.031 8.423
Maddi Duran Varlıklar
9 6.965.964 3.750.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.287.137 2.785.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.570.374 2.462.011
Şerefiye
11 2.341.178 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 229.196 209.019
Peşin Ödenmiş Giderler
125.606 20.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 125.606 20.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.162.567 267.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.300.553 9.396.601
TOPLAM VARLIKLAR
36.423.868 18.100.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
408.635 715.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
408.635 715.860
Banka Kredileri
13 408.635 715.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.034.406 1.328.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.034.406 1.328.799
Banka Kredileri
13 825.390 569.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.209.016 759.335
Ticari Borçlar
21.039.843 9.581.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 714.529 312.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.325.314 9.269.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 752.207 291.750
Diğer Borçlar
357.960 225.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 357.960 225.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
342.257 214.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 342.257 214.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 49.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.111 698.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 572.201 187.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 464.910 510.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.858 3.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.858 3.431
ARA TOPLAM
26.010.277 13.108.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.010.277 13.108.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.012.249 4.035.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.012.249 4.035.105
Banka Kredileri
13 1.406.748 1.685.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.605.501 2.349.110
Diğer Borçlar
32.234 25.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 32.234 25.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67 10.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67 10.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.279.290 383.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.279.290 383.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.323.840 4.455.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.334.117 17.564.261
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.045.688 536.064
Ödenmiş Sermaye
23 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.044.536 715.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.044.536 715.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.776.015 714.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-731.479 1.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
593.987 48.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.828 48.990
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
393.159 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
393.159 0
Diğer Yedekler
526.476 250.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-767.287 -914.843
Net Dönem Karı veya Zararı
2.570.283 358.881
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.063 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.089.751 536.064
TOPLAM KAYNAKLAR
36.423.868 18.100.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 0 0 110.884 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -41.473 0 -41.473 -2.751 0 0 139.333 -498.093 402.984 -95.109 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.221 0 0 4.160 0 350.381 0 0 0 0 0 0 -204.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.881 358.881 505.003 -2.400 502.603
Dönem Karı (Zararı)
0 0 358.881 358.881 358.881 358.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.221 0 0 4.160 0 350.381 0 0 0 0 0 0 -204.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.122 -2.400 143.722
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -205.743 0 0 -205.743 -2.400 -208.143
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 1.484 0 0 1.484 1.484
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
346.221 4.160 350.381 0 0 350.381 350.381
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 0 22.074 0 0 -125.435 0 0 0 0 0 0 714.008 0 0 1.118 0 715.126 0 0 0 0 0 0 48.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.217 0 -914.843 358.881 -555.962 536.064 0 536.064
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 714.008 1.118 715.126 48.990 0 250.217 -914.843 358.881 -555.962 536.064 536.064
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-28.382 -28.382 276.259 111.004 -358.881 -247.877 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.389 0 0 -732.597 0 357.792 0 0 0 0 0 0 151.838 0 0 0 0 0 393.159 0 393.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.552 2.570.283 2.606.835 3.509.624 44.063 3.553.687
Dönem Karı (Zararı)
0 2.570.283 2.570.283 2.570.283 9.546 2.579.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.389 0 0 -732.597 0 357.792 0 0 0 0 0 0 151.838 0 0 0 0 0 393.159 0 393.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.552 0 36.552 939.341 34.517 973.858
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 36.552 36.552 36.552 34.517 71.069
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 151.838 0 151.838 151.838
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.090.389 -732.597 357.792 393.159 393.159 0 750.951 750.951
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 0 22.074 0 0 -125.435 0 0 0 0 0 0 1.776.015 0 0 -731.479 0 1.044.536 0 0 0 0 0 0 200.828 0 0 0 0 0 393.159 0 393.159 0 0 0 0 0 0 0 0 526.476 0 -767.287 2.570.283 1.802.996 4.045.688 44.063 4.089.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.579.829 358.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
357.792 347.741
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.241.102 389.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915.746 5.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.436 -47.310
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-150.713 -46.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
183.149 -1.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
544.997 -204.019
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
151.838 -206.659
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
151.838 -206.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
524.212 2.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
524.212 2.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-131.053 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-131.053 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
902.789 143.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.482.618 502.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.546 -2.400
Ana Ortaklık Payları
3.473.072 505.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118047


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.