KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 20:03
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 7.689.091 6.347.597
Satışların Maliyeti
3,11 -5.566.837 -4.651.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.122.254 1.696.257
BRÜT KAR (ZARAR)
2.122.254 1.696.257
Genel Yönetim Giderleri
12 -97.474 -83.559
Pazarlama Giderleri
12 -1.629.574 -1.312.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 90.991 67.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -228.696 -133.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.501 234.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 213.162 1.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.483 -2.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
469.180 233.033
Finansman Gelirleri
15 59.271 5.803
Finansman Giderleri
16 -287.137 -383.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
241.314 -144.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.482 10.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -56.619 -32.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 24.137 42.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
208.832 -133.658
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
678 1.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.510 -131.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 24
Ana Ortaklık Payları
20 209.510 -131.891
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 1,15000000 -0,74000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,00000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.447 475.144
Dönem Karı (Zararı)
209.510 -131.867
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
208.832 -133.658
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
678 1.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
485.267 750.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 209.971 202.446
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.732 20.906
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 263 1.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.054 17.011
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.059 2.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.260 69.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 76.356 63.058
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.904 6.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
364.170 292.209
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.092 -8.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 251.921 204.763
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 199.553 122.146
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -57.212 -26.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 24.132 175.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.278 1.999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 -11.278 1.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 32.482 -10.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
424 -1.078
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
424 -1.078
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.162 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-456.431 -33.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.837 -57.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.459 -49.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-446.994 -333.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.231 311.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.046 95.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
238.346 585.153
Ödenen Faiz
-239.365 -127.531
Alınan Faiz
84.764 35.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -11.586 -13.094
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -4.205 -2.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.507 -1.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
283.567 180.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.949 240.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.833 -60.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
374.451 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.176.056 -460.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 487.334
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -827.893 -637.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.540 -196.614
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-356 0
Ödenen Faiz
-138.161 -114.859
Alınan Faiz
15 2.894 936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-840.042 194.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-48.147 13.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-888.189 208.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.230.793 2.328.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.342.604 2.536.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.342.604 3.230.793
Finansal Yatırımlar
2.296 5.879
Ticari Alacaklar
171.071 174.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 124 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
170.947 174.371
Diğer Alacaklar
29.976 27.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.976 27.854
Türev Araçlar
7.281 5.174
Stoklar
7 3.799.628 3.339.580
Peşin Ödenmiş Giderler
92.884 114.183
Diğer Dönen Varlıklar
12.394 10.318
ARA TOPLAM
6.458.134 6.908.306
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 422.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.458.134 7.330.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.815 10.815
Diğer Alacaklar
5.070 4.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.070 4.913
Türev Araçlar
14.291 8.249
Maddi Duran Varlıklar
4 2.799.554 2.772.744
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 2.701.445 2.789.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.445.611 2.439.671
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 192.619 186.679
Peşin Ödenmiş Giderler
30.528 21.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 10.752 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.018.066 8.047.138
TOPLAM VARLIKLAR
14.476.200 15.378.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
942.304 1.144.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
942.304 1.144.343
Banka Kredileri
8 942.304 1.144.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.124.726 1.011.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.124.726 1.011.299
Banka Kredileri
8 423.406 413.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
701.320 597.777
Ticari Borçlar
7.344.813 7.339.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 258.933 280.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.085.880 7.059.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
218.916 239.125
Diğer Borçlar
95.223 178.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.223 178.714
Türev Araçlar
1.275 4.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.036 142.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 50.579 8.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
308.306 257.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 185.431 158.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 122.875 98.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.000 1.389
ARA TOPLAM
10.226.178 10.326.577
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 76.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.226.178 10.402.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.872.225 4.616.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.872.225 4.616.639
Banka Kredileri
8 1.697.878 2.279.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.174.347 2.336.754
Diğer Borçlar
27.095 29.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.095 29.232
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.483 25.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
295.155 257.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 295.155 257.690
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 13.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.215.958 4.941.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.442.136 15.344.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.064 31.061
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
377.802 406.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
377.802 406.218
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
380.844 409.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.042 -3.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.365 256.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.365 256.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.266 111.249
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-927.207 -416.750
Net Dönem Karı veya Zararı
209.510 -402.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.064 33.461
TOPLAM KAYNAKLAR
14.476.200 15.378.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168
Transferler
-29.526 -29.526 87.478 -518.764 460.812 -57.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.989 -45.989 21.007 21.007 -131.891 -131.891 -156.873 276 -156.597
Dönem Karı (Zararı)
-131.891 -131.891 -131.891 24 -131.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.989 -45.989 21.007 21.007 -24.982 252 -24.730
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 576.622 -14.215 562.407 197.109 197.109 111.249 -365 -620.572 -131.891 -752.463 195.630 1.941 197.571
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461
Transferler
-28.789 -28.789 -2.755 -2.755 139.017 -510.457 402.984 -107.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373 373 -206.880 -206.880 209.510 209.510 3.003 -2.400 603
Dönem Karı (Zararı)
209.510 209.510 209.510 209.510
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
373 373 -206.880 -206.880 -206.507 -2.400 -208.907
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 380.844 -3.042 377.802 46.365 46.365 250.266 -365 -927.207 209.510 -717.697 34.064 0 34.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
209.510 -131.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
373 -45.989
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
466 -58.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93 12.933
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-93 12.933
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-209.280 21.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
-209.280 21.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-208.907 -24.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
603 -156.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.400 276
Ana Ortaklık Payları
3.003 -156.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934796


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: -0,03% Hacim : 3.196 Mio.TL Son veri saati : 11:08
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.409
8,5286 Değişim: 0,64%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1223 Değişim: 0,82%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,06 Değişim: 0,62%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.