KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 23:18
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 28.790.190 22.864.760
Satışların Maliyeti
18 -21.391.323 -16.745.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.398.867 6.119.125
BRÜT KAR (ZARAR)
7.398.867 6.119.125
Genel Yönetim Giderleri
19 -355.401 -274.543
Pazarlama Giderleri
19 -5.662.404 -4.495.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 295.523 308.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -642.633 -826.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.033.952 831.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 48.146 27.748
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -19.397 -57.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.062.701 801.055
Finansman Gelirleri
22 303.192 29.056
Finansman Giderleri
23 -1.586.598 -1.271.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-220.705 -441.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-183.240 -30.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -192.269 -261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 9.029 -29.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-403.945 -471.735
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 996 11.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.949 -460.670
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35 142
Ana Ortaklık Payları
27 -402.984 -460.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations -2,23000000 -2,61000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,01000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.022.867 2.185.182
Dönem Karı (Zararı)
-402.949 -460.670
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-403.945 -471.735
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
996 11.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.982.263 2.749.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 843.084 787.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.507 66.569
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.334 11.405
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.776 25.664
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 19.397 29.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.582 140.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 135.714 122.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 27.868 17.693
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.233.896 1.384.964
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -96.483 -81.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 901.183 883.009
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 551.788 766.880
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -122.592 -183.255
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 558.071 299.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.971 37.456
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.971 37.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 183.240 33.113
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.146 669
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -48.146 669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.074.292 476.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.584 -15.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.195 15.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-737.705 -443.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.695.977 854.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.799 65.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.653.606 2.764.934
Ödenen Faiz
-608.172 -746.017
Alınan Faiz
213.301 254.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -49.295 -53.154
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -14.432 -19.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-172.141 -15.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
328.360 128.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
928.156 469.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -539.496 -340.861
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-60.300 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.433.439 -1.743.453
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.570.780 770.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.748.401 -1.257.980
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-814.047 -728.022
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-28.809 -81.234
Ödenen Faiz
-419.274 -456.271
Alınan Faiz
22 6.312 9.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
917.788 570.502
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.304 7.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
902.484 577.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.328.309 1.750.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.230.793 2.328.309


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.230.793 2.328.309
Finansal Yatırımlar
5 5.879 19.714
Ticari Alacaklar
6 174.525 126.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 154 749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
174.371 125.605
Diğer Alacaklar
7 27.854 35.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.854 35.709
Türev Araçlar
5.174 0
Stoklar
8 3.339.580 2.666.449
Peşin Ödenmiş Giderler
9 114.183 79.490
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 11.755
Diğer Dönen Varlıklar
10.318 5.899
ARA TOPLAM
6.908.306 5.273.679
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 422.615 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.330.921 5.273.679
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.815 4.415
Diğer Alacaklar
7 4.913 5.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.913 5.265
Türev Araçlar
8.249 0
Maddi Duran Varlıklar
10 2.772.744 3.736.238
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.789.744 2.318.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.439.671 2.445.825
Şerefiye
12 2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 186.679 192.833
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.002 33.082
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.047.138 8.543.369
TOPLAM VARLIKLAR
15.378.059 13.817.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar 281.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.144.343 281.603
Banka Kredileri
15 1.144.343 281.603
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.011.299 1.155.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.011.299 1.155.501
Banka Kredileri
15 413.522 681.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 597.777 474.250
Ticari Borçlar
6 7.339.394 5.743.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 280.013 255.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.059.381 5.488.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 239.125 148.609
Diğer Borçlar
7 178.714 133.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
178.714 133.660
Türev Araçlar
4.760 1.803
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 142.332 94.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.208 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.013 224.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 158.126 139.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 98.887 85.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.389 3.681
ARA TOPLAM
10.326.577 7.788.240
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
13 76.374 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.402.951 7.788.240
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.616.639 5.400.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.616.639 5.400.315
Banka Kredileri
15 2.279.885 3.440.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 2.336.754 1.960.130
Diğer Borçlar
7 29.232 13.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.232 13.026
Türev Araçlar
0 26.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 25.081 3.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.690 204.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 257.690 204.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.005 27.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.941.647 5.674.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.344.598 13.462.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.061 352.503
Ödenmiş Sermaye
25 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
406.218 637.922
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
406.218 637.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
409.260 652.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.042 -14.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.000 176.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
256.000 176.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
111.249 23.771
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-416.750 -101.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-402.984 -460.812
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.400 1.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.461 354.168
TOPLAM KAYNAKLAR
15.378.059 13.817.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-177.070 -177.070 14.380 -672.868 835.558 162.690 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 -460.812 -460.812 -280.401 -521 -280.922
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.