" />

KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 18:18
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,12 6.432.794 4.922.670
Satışların Maliyeti
3,12 -4.711.142 -3.566.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.721.652 1.355.782
BRÜT KAR (ZARAR)
1.721.652 1.355.782
Genel Yönetim Giderleri
13 -86.431 -75.794
Pazarlama Giderleri
13 -1.327.213 -1.037.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 68.037 86.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -138.563 -186.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.482 142.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.078 1.356
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -2.547 -6.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.013 137.733
Finansman Gelirleri
16 6.256 21.948
Finansman Giderleri
17 -388.286 -381.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-146.017 -222.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.746 -8.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -32.854 -692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 42.600 -8.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-136.271 -230.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
-136.271 -230.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 38
Ana Ortaklık Payları
21 -136.295 -230.854
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -0,75000000 -1,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.765 158.146
Dönem Karı (Zararı)
-136.271 -230.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
756.734 757.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 202.676 209.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.971 11.249
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.413 4.035
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.011 6.047
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.547 1.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.426 54.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 63.058 43.127
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.368 11.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
296.864 323.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.800 -15.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 209.858 217.522
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 122.146 166.130
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -26.340 -44.545
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9 175.622 152.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.999 -6.535
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.999 -6.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -9.746 8.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.078 3.561
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.078 3.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.689 -211.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.263 -15.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.379 -11.924
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-333.777 -97.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.041 -112.388
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.689 24.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
587.774 314.547
Ödenen Faiz
-127.531 -188.701
Alınan Faiz
35.125 56.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -13.094 -13.467
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -2.954 -6.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.555 -4.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
180.249 5.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.880 47.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.631 -42.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-463.062 -291.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 487.334 570.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -637.239 -559.813
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.234 -175.848
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -30.645
Ödenen Faiz
-114.859 -98.548
Alınan Faiz
16 936 3.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.952 -127.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.120 -5.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.072 -133.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.328.309 1.750.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.536.381 1.617.106


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.536.381 2.328.309
Finansal Yatırımlar
12.902 19.714
Ticari Alacaklar
181.283 126.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 116 749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
181.167 125.605
Diğer Alacaklar
23.017 35.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.017 35.709
Stoklar
8 2.983.215 2.666.449
Peşin Ödenmiş Giderler
131.687 82.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.755
Diğer Dönen Varlıklar
20.338 5.899
ARA TOPLAM
5.888.823 5.276.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.888.823 5.276.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.415 4.415
Diğer Alacaklar
5.287 5.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.287 5.265
Maddi Duran Varlıklar
5 3.397.714 3.736.238
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.888.907 2.954.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.437.678 2.445.825
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 184.686 192.833
Peşin Ödenmiş Giderler
92.570 38.041
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 32.975 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.859.546 9.183.952
TOPLAM VARLIKLAR
14.748.369 14.460.875
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
830.952 511.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
830.952 511.631
Banka Kredileri
9 591.368 281.603
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
239.584 230.028
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 378.572 681.251
Ticari Borçlar
6.035.058 5.743.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 254.413 255.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.780.645 5.488.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
173.532 148.609
Diğer Borçlar
168.768 133.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
168.768 133.660
Türev Araçlar
21.039 1.803
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
119.099 94.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 32.278 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
255.452 224.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 158.986 139.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 96.466 85.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.355 3.681
ARA TOPLAM
8.018.105 7.544.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.018.105 7.544.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.308.302 6.328.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.308.302 6.328.337
Banka Kredileri
9 3.449.494 3.440.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.858.808 2.888.152
Diğer Borçlar
13.296 13.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.296 13.026
Türev Araçlar
9.077 26.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.875 3.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
234.847 204.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 234.847 204.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 18.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.568.397 6.593.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.586.502 14.138.007
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 159.926 321.203
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
562.407 637.922
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
562.407 637.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
576.622 652.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.215 -14.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.109 176.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
197.109 176.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
111.249 23.771
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-651.872 -101.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-136.295 -492.112
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.941 1.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.867 322.868
TOPLAM KAYNAKLAR
14.748.369 14.460.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-5.197 -5.197 14.380 -844.741 835.558 -9.183 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 7.594 7.594 -230.854 -230.854 -223.260 -515 -223.775
Dönem Karı (Zararı)
-230.854 -230.854 -230.854 38 -230.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 7.594 7.594 7.594 -553 7.041
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 682.080 -9.265 672.815 140.265 140.265 23.771 -365 -273.681 -230.854 -504.535 409.644 1.671 411.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868
Transferler
-29.526 -29.526 87.478 -550.064 492.112 -57.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.989 -45.989 21.007 21.007 -136.295 -136.295 -161.277 276 -161.001
Dönem Karı (Zararı)
-136.295 -136.295 -136.295 24 -136.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.989 -45.989 21.007 21.007 -24.982 252 -24.730
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 576.622 -14.215 562.407 197.109 197.109 111.249 -365 -651.872 -136.295 -788.167 159.926 1.941 161.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-136.271 -230.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.989 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-58.922 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.933 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
12.933 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.259 7.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.259 7.041
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.730 7.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.001 -223.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276 -515
Ana Ortaklık Payları
-161.277 -223.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843425


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.