KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:41
KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Transferler
57.581 -57.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.184 -3.579.526 -3.576.342 -3.576.342
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.579.526 -3.579.526 -3.579.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.184 3.184 3.184
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 835.779 6.637.897 41.631 -13.473.526 -3.579.526 8.462.198 8.462.198
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 54.000.000 988.386 6.613.253 41.631 -13.473.583 -17.805.710 30.363.977 44.689 30.408.666
Transferler
-17.805.710 17.805.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.993 1.462 -4.861.531 -4.877.062 -1.462 -4.878.524
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.861.531 -4.861.531 -4.861.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.993 1.462 -15.531 -1.462 -16.993
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
44.689 44.689 -43.227 1.462
Dönem Sonu Bakiyeler
27 54.000.000 988.386 6.596.260 41.631 -31.233.142 -4.861.531 25.531.604 25.531.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.508.975 -15.712.801
Dönem Karı (Zararı)
-4.861.531 -3.579.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.861.531 -3.579.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.919.703 1.421.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 1.162.959 833.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.127 12.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 34.127 473
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 11.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
441.037 483.110
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 -60.876
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 441.037 559.258
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 0 -15.272
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 281.580 93.132
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.126.110 -13.056.776
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -515.514 68.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -15.055 -45.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -500.459 113.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -34.637 5.264
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -34.637 5.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -11.627.332 -19.373.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -1.054.290 120.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.349.115 438.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 1.349.115 438.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -14.074 671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 124.174 2.944.681
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -125.000 3.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 249.174 -55.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 -53.552 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 1.700.000 -257.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 0 -257.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 1.700.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.067.938 -15.214.419
Ödenen Faiz
-441.037 0
Alınan Faiz
-498.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.203 -659.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -3.203 -659.782
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -3.203 -659.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.714.441 2.321.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.704.254 2.321.832
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 2.704.254 2.321.832
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.187 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.797.737 -14.050.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.797.737 -14.050.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.197.393 14.073.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 6.399.656 22.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 6.399.656 17.197.393
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 1.812.110 1.296.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 407.070 392.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.405.040 904.581
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 981.827 947.190
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 981.827 947.190
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 35.148.600 23.521.268
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.473.491 10.225.885
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.470.491 10.225.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 1.333 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 5.108.718 3.105.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 5.108.718 3.105.584
ARA TOPLAM
58.925.735 56.293.916
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.925.735 56.293.916
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 41.420 41.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 41.420 41.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 1.171.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 31.255.106 32.305.170
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.19 1.282.473 881.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.858.646 1.936.631
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.858.646 1.936.631
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 196.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 196.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 1.167.463 0
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.776.852 36.532.841
TOPLAM VARLIKLAR
95.702.587 92.826.757
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 98.158 65.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 98.158 65.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98.158 65.914
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 11.157.290 10.162.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 11.157.290 10.162.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 11.157.290 10.162.318
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 498 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
498
Ticari Borçlar
Not.10 1.601.802 252.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.601.802 252.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 92.569 121.816
Diğer Borçlar
Not.11 10.679.026 10.554.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 10.140.338 10.265.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 538.688 289.514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 1.700.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.700.000 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 44.151 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 51.864 7.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 51.864 7.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
25.425.358 21.165.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.425.358 21.165.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 42.058.021 39.969.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.058.021 39.969.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.058.021 39.969.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 131.307 126.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 131.307 126.138
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.556.297 1.156.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.745.625 41.252.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.170.983 62.418.092
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 25.531.604 30.363.976
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
988.386 988.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birik 41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.233.142 -13.473.584
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.861.531 -17.805.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.531.604 30.408.665
TOPLAM KAYNAKLAR
95.702.587 92.826.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.024.125 1.699.335
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.367.743 -998.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.656.382 700.931
BRÜT KAR (ZARAR)
1.656.382 700.931
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.391.947 -922.849
Pazarlama Giderleri
Not.29 -11.349 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 93.045 37.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -113.149 -51.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.982 -236.513
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 0 1.600.576
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 -442.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
161.704 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.686 921.531
Finansman Gelirleri
Not.33 2.370.064 60.876
Finansman Giderleri
Not.33 -7.344.701 -4.468.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.579.951 -3.486.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-281.580 -93.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-52.448 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -229.132 -93.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.861.531 -3.579.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.861.531 -3.579.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.861.531 -3.579.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,09000000 -0,19890000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,09000000 -0,19890000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Not.35 -16.993 3.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.241 4.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.248 -956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.248 -956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not.35 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.993 3.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.878.524 -3.576.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.878.524 -3.576.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027988


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6028 Değişim: -0,58%
Düşük 32,5656 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0071 Değişim: -0,67%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.440,98 Değişim: -0,17%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.