KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:14
KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -4.918.770 -4.924.264 -4.924.264
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -4.918.770 -4.918.770 -4.918.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -5.494 -5.494
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 13.634 41.631 -13.531.164 -4.918.770 441.110 441.110
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Diğer Düzeltmeler
152.607 152.607 152.607
Transferler
57.581 -48.996 8.584 -8.584 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -2.322.215 -2.346.375 -2.346.375
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -2.322.215 -2.322.215 -2.322.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -24.160 -24.160
Sermaye Arttırımı
36.000.000 36.000.000 25.000 36.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.610.552 41.631 -13.473.585 -2.313.630 45.853.354 16.415 45.869.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.282.710 -12.222.782
Dönem Karı (Zararı)
-2.322.215 -4.918.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.322.215 -4.918.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.208.795 2.845.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 2.539.036 1.853.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.780 -483.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 5.780 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 0 -483.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.990 29.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 5.395 27.216
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 2.595 2.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not.10 -456.904 826.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.113.046 -794.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.679.958 1.652.548
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -23.816 -32.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 519.683 672.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -406.790 -52.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -406.790 -52.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.082.695 -9.291.690
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.996.509 -12.090.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 497.085 -749.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 589.294 -348.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -92.209 -401.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 5.264 -23.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 5.264 -23.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -20.101.791 1.772.295
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 120.255 2.343.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -38.784 -307.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -38.784 -307.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 74.006 -53.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -249.681 -98.320
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 -3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -249.681 -94.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -385.558 -83.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -385.558 -83.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.196.115 -11.364.893
Ödenen Temettüler
433.088 -857.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-519.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.127 51.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 535.967
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 535.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -1.145.127 -484.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -889.775 -484.323
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -255.352 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.727.830 6.552.451
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
36.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 0 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.727.830 5.629.284
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 2.727.830 5.629.284
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
90.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.299.993 -5.618.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.299.993 -5.618.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not6 14.073.210 5.733.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not6 34.373.203 114.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 34.373.203 14.073.210
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklar
Not.10 2.028.993 2.508.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 735.566 1.324.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.293.427 1.183.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 32.324 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 32.324 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 20.101.791 0
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 675.539 709.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 675.539 709.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 10 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 398.574 13.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 398.574 13.026
ARA TOPLAM
57.610.434 20.300.695
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.610.434 20.300.695
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 -0,04280000 0,04220000 -0,27330000 -0,06080000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04280000 0,16780000 -0,27330000 -0,06080000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.160 -5.494 -14.277 -1.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.199 -6.427 -17.844 -890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.039 933 3.567 -175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.039 933 3.567 -175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.160 -5.494 -14.277 -1.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: 0,00% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4698 Değişim: 0,07%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5383
Açılış: 32,4475
34,7591 Değişim: 0,11%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8739
Açılış: 34,721
2.477,30 Değişim: 0,61%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.480,65
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.