KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:12
KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.732 -3.332.971 -3.339.703 -3.339.703
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.332.971 -3.332.971 -3.332.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.732 -6.732 -6.732
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.127.468 -1.127.468 -1.127.468
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 -1.127.468 3.137 12.396 41.631 -13.531.164 -3.332.971 65.561 65.561
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Transferler
57.581 -57.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.184 -3.579.526 -3.579.342 -3.576.342
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.579.526 -3.579.526 -3.579.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.184 3.184 3.184
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 835.779 6.637.897 41.631 -13.473.583 -3.579.526 8.462.198 8.462.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.712.801 -6.121.018
Dönem Karı (Zararı)
-3.579.526 -3.332.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.579.526 -3.332.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.421.883 -4.399.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17.18 833.577 604.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10.11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17.18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.064 10.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 473 7.283
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 11.591 3.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
483.110 439.977
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -60.876 -265.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 559.258 733.810
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -15.272 -29.092
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 93.132 -45.492
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -52.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -52.875
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.355.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.056.776 2.079.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.996.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 68.183 689.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -45.119 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 113.302 689.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 5.264 -22.821
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 5.264 -22.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -19.373.500 -61.108
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 120.357 2.319.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 438.500 -295.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 438.500 -295.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 671 16.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.944.681 -714.514
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 3.000.000 -3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -55.319 -710.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -257.441 147.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -257.441 147.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.214.419 -5.652.774
Ödenen Faiz
-498.382 -468.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22.24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-659.782 796.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18.19 0 805.604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 805.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18.19 -659.782 -8.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18.19 -659.782 -8.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.321.832 1.372.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.321.832 1.373.692
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 2.321.832 1.373.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.050.751 -3.951.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.050.751 -3.951.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.073.210 5.733.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 22.459 1.781.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 22.459 14.073.210
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklar
Not.10 2.455.131 2.508.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.369.979 1.324.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.085.152 1.183.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 11.250 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 11.250 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 19.373.500 0
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 693.636 709.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 693.636 709.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 15.580 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 254.887 13.026
ARA TOPLAM
22.826.443 20.300.695
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.826.443 20.300.695
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 39.693 39.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 39.693 39.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 531.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 22.460.242 23.183.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 843.955 817.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.774.442 1.839.313
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.774.442 1.839.313
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 292 104.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 292 104.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.290.368 26.516.218
TOPLAM VARLIKLAR
49.116.811 46.816.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.839 43.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.839 43.759
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.839 43.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.335.360 5.586.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.335.360 5.586.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 6.335.360 5.586.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 510.090 71.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 510.090 71.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 22.326 21.655
Diğer Borçlar
Not.11 3.579.637 634.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 3.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 579.637 634.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 689.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 17.711 6.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 17.711 6.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
ARA TOPLAM
10.514.963 7.053.900
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.514.963 7.053.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 28.708.625 26.383.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 28.708.625 26.383.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 27.781.926 25.494.174
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 926.699 889.695
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 70.030 73.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 70.030 73.697
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.360.995 1.266.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.139.650 27.724.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.654.613 34.778.373
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 8.462.198 12.038.540
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
835.779 835.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.637.897 6.634.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.637.897 6.634.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.627.431 6.627.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.466 7.282
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.473.583 -13.531.164
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.579.526 57.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.462.198 12.038.540
TOPLAM KAYNAKLAR
49.116.811 46.816.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 1.699.335 1.151.640
Satışların Maliyeti
Not.28 -998.404 -785.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
700.931 366.539
BRÜT KAR (ZARAR)
700.931 366.539
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -922.849 -389.137
Pazarlama Giderleri
Not.29 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 37.053 38.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -51.648 -118.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-236.513 -101.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.600.576 191.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -442.532 -44.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
921.531 44.986
Finansman Gelirleri
Not.33 60.876 265.566
Finansman Giderleri
Not.33 -4.468.801 -3.689.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.486.394 -3.378.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.132 45.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -93.132 45.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.579.526 -3.332.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.579.526 -3.332.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.579.526 -3.332.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,19890000 -0,18517000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,19890000 -0,18517000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.184 -6.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.184 -6.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-956 1.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.140 -8.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.184 -6.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.576.342 -3.339.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.576.342 -3.339.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938466


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,52% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 10.06.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.453
8,4228 Değişim: -1,95%
Düşük 8,4183 10.06.2021 Yüksek 8,5984
Açılış: 8,5899
10,2697 Değişim: -1,88%
Düşük 10,2636 10.06.2021 Yüksek 10,4809
Açılış: 10,467
513,06 Değişim: -1,65%
Düşük 510,20 10.06.2021 Yüksek 521,79
Açılış: 521,64
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.