KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:24
KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 32.554 41.631 -9.706.609 7.053.377 15.424.091 15.424.091
Transferler
0 0 0 7.053.377 -7.053.377 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 6.870 0 0 -327.642 -320.772 -320.772
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -327.642 -327.642 -327.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 6.870 0 0 0 6.870 6.870
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 39.424 41.631 -2.653.231 -327.642 15.103.319 15.103.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 13.577.010
Transferler
0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.909 0 0 -2.174.326 -2.171.417 -2.171.417
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 -2.174.326 -2.174.326 -2.174.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.909 0 0 0 2.909 2.909
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 20.095 41.631 -4.484.944 -2.174.326 11.405.593 11.405.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.722.353 -1.542.198
Dönem Karı (Zararı)
-2.174.326 -327.642
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.174.326 -327.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
977.951 -320.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 541.641 1.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.961 40.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 6.426 11.207
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 8.535 28.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
335.311 1.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 335.311 1.173
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 86.038 -362.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.545 -72.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 107.677 67.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 107.677 67.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -143.173 -214.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -206.094 95.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -206.094 95.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 18.437 -16.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 36.036 63.886
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 48.440 33.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -12.404 30.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:15 -527 9.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 20.099 -78.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 32.977 -61.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -12.878 -17.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.363.920 -720.687
Ödenen Faiz
-335.311 -1.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22-24 0 -8.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.122 -811.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.430 -41.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -3.430 -41.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 0 -41.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -3.430 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.870 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 652.870 0
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 652.870 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.072.913 -1.583.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.072.913 -1.583.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.420.666 1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 347.753 384.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 347.753 1.420.666
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 282.828 390.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 282.828 390.505
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 8.810.047 8.810.047
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 285.518 13.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 285.518 13.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 479.900 512.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 479.900 512.877
ARA TOPLAM
10.206.046 11.147.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.206.046 11.147.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 14.088 14.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 14.088 14.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 19.921.423 20.418.495
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 19.917.014 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 355 475
Özel Maliyetler
Not.18 4.054 4.499
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.18 0 20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.585.977 2.627.116
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.585.977 2.627.116
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.612.632 1.741.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.612.632 1.741.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 1.139.500 1.226.358
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.273.620 26.027.210
TOPLAM VARLIKLAR
35.479.666 37.175.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 767.576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 767.576 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 767.576 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 2.237.157 2.774.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 2.237.157 2.774.859
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 2.237.157 2.774.859
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 165.396 371.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 165.396 371.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 85.436 66.999
Diğer Borçlar
Not.11 348.486 312.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 339.074 290.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 9.412 21.816
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 -23.122 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.048.546 1.040.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 145.669 137.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 902.877 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 70.831 83.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 70.831 83.709
ARA TOPLAM
4.860.306 4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.860.306 4.810.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 19.117.540 18.694.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 19.117.540 18.694.544
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 19.117.540 18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.9 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 96.227 93.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 96.227 93.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.213.767 18.788.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.074.073 23.598.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 11.405.593 13.577.010
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.095 17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.095 17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.095 17.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.484.944 -2.653.231
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -2.174.326 -1.831.713
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.405.593 13.577.010
TOPLAM KAYNAKLAR
35.479.666 37.175.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 369.919 0
Satışların Maliyeti
Not.28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
369.919 0
BRÜT KAR (ZARAR)
369.919 0
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.070.032 -477.810
Pazarlama Giderleri
Not.29 -22.281 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 329.211 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.378.308 -233.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.771.491 -711.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 18.514 22.116
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.752.977 -689.261
Finansman Gelirleri
Not.33 0 0
Finansman Giderleri
Not.33 -335.311 -1.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.088.288 -690.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-86.038 362.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -86.038 362.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.174.326 -327.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.174.326 -327.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.174.326 -327.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,12080000 -0,01820000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,12080000 -0,01820000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.909 6.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.729 8.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-820 -1.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-820 -1.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.909 6.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.171.417 -320.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.171.417 -320.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.802 Değişim: 1,43% Hacim : 21.211 Mio.TL Son veri saati : 16:32
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.804
Açılış: 1.783
12,6961 Değişim: 2,64%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8144
Açılış: 12,369
14,3273 Değişim: 2,27%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4643
Açılış: 14,009
731,47 Değişim: 2,58%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.