KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2023 - 18:16
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
240.000.000 241.008.223 1.008.223 318.546.216 -318.546.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.763 300.045.036 300.072.799 0 300.072.799
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -87.094 16.317.678 935.580.412 300.045.036 1.816.352.102 0 1.816.352.102
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 3.110.407.040 0 3.110.407.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.594.213.638 -1.594.213.638 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.034 86.037.614 85.755.580 0 85.755.580
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
823.080 823.080 0 823.080
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -482.792 16.317.678 2.530.617.130 86.037.614 3.196.985.700 0 3.196.985.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.575.930 -7.481.725
Dönem Karı (Zararı)
86.037.614 300.045.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.037.614 300.045.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-92.263.693 -303.944.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
599.255 31.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
415.522 4.976.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
415.522 63.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.912.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.989.502 -4.655.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.644.155 -5.662.896
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 763.324 43.265
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 36.204 1.014.793
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.144.875 -50.195
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-92.466.349 -319.127.643
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-92.466.349 -319.127.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 6.911.219 14.820.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.776.030 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.776.030 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
42.192 10.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.443.058 -4.842.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.513.453 173.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.883 33.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.497.570 139.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.219.801 -5.378.583
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.353.294 -5.422.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-133.493 43.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
251.681 272.035
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-825.027 73.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-695.261 91.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-129.766 -17.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
268.353 9.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.861.266 -710.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.863.556 -705.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.290 -4.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.031 717.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 530.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-97.031 186.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.216.979 -8.741.740
Ödenen Faiz
0 -43.265
Alınan Faiz
0 2.332.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-641.049 -1.029.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.386.795 747.143
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 15.660.784
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.286.115 -14.883.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.938.385 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.938.385 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.065 -30.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.065 -30.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.189.135 -6.734.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.189.135 -6.734.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.747 17.371.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.288.882 10.636.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.288.882 99.747
Finansal Yatırımlar
22.909.429 2.014.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 22.909.429 2.014.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 22.909.429 2.014.352
Ticari Alacaklar
1.751.982 233.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 236.973 216.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.515.009 17.089
Diğer Alacaklar
17.829.177 43.517.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.694.916 43.516.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
134.261 768
Peşin Ödenmiş Giderler
193.712 445.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
193.712 445.393
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
838.213 111.969
ARA TOPLAM
48.811.395 46.422.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.811.395 46.422.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.297.807.422 3.205.114.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.297.807.422 3.205.114.898
Diğer Alacaklar
0 11.787.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 11.747.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 40.272
Maddi Duran Varlıklar
3.204.706 3.926.094
Taşıtlar
6 3.102.094 3.822.827
Mobilya ve Demirbaşlar
6 102.612 103.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.343 4.500
Diğer Haklar
3.343 4.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.301.015.471 3.220.833.408
TOPLAM VARLIKLAR
3.349.826.866 3.267.255.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
363.049 1.173.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 282.179 966.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.870 207.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
359.027 90.674
Diğer Borçlar
9.715.272 19.813.214
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 9.680.136 19.780.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.136 32.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.697.617 10.727.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 186.208 216.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.511.409 10.511.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
224.925 321.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
224.925 321.956
ARA TOPLAM
21.359.890 32.127.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.359.890 32.127.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.078.509 421.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.078.509 421.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 130.402.767 124.299.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.481.276 124.721.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.841.166 156.848.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.196.985.700 3.110.407.040
Ödenmiş Sermaye
8 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
8 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 25.171.079 25.171.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-482.792 -200.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-482.792 -200.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-482.792 -200.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.530.617.130 935.580.412
Net Dönem Karı veya Zararı
86.037.614 1.594.213.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.196.985.700 3.110.407.040
TOPLAM KAYNAKLAR
3.349.826.866 3.267.255.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 4.930.971 15.660.784 1.005.377 18.567
Satışların Maliyeti
9 -4.919.099 -15.731.913 -764.531 -29.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.872 -71.129 240.846 -10.464
BRÜT KAR (ZARAR)
11.872 -71.129 240.846 -10.464
Genel Yönetim Giderleri
-11.908.018 -5.931.292 -3.810.572 -2.218.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 105.835.524 329.065.050 94.038.489 30.836.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -855.584 -8.103.314 48.068.375 -43.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.083.794 314.959.315 138.537.138 28.564.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.083.794 314.959.315 138.537.138 28.564.026
Finansman Giderleri
-134.961 -93.996 -44.141 -49.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.948.833 314.865.319 138.492.997 28.514.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.911.219 -14.820.283 -7.581.870 -1.359.185
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -737.885 -793.192 0 -155.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -6.173.334 -14.027.091 -7.581.870 -1.203.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.037.614 300.045.036 130.911.127 27.155.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.037.614 300.045.036 130.911.127 27.155.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.037.614 300.045.036 130.911.127 27.155.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,15930000 0,60010000 0,43640000 0,05030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
282.034 27.763 41.936 -44.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.543 34.704 51.789 -55.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.509 -6.941 -9.853 11.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-70.509 -6.941 -9.853 11.107
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
282.034 27.763 41.936 -44.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.319.648 300.072.799 130.953.063 27.111.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.319.648 300.072.799 130.953.063 27.111.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209094


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.