KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2021 - 15:19
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.317 43.667.405 43.678.722 0 43.678.722
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -66.568 139.226 420.251.375 43.667.405 803.657.737 0 803.657.737
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.139 -51.770.318 -51.907.457 0 -51.907.457
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -262.570 139.226 633.212.648 -51.770.318 920.985.285 0 920.985.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.381 -29.533.523
Dönem Karı (Zararı)
-51.770.318 43.667.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-51.770.318 43.667.405
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.680.240 -44.010.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 136.021 200.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.664.528 -45.171.910
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 55.664.528 -45.171.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.624 57.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 80.120 57.134
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -56.496 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.113 -616.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -1.995.922 -1.370.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 425.809 754.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.573.467 1.559.655
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-353 -71.057
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 31.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.843 -29.996.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.163 -442.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -59.276 -375.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -62.887 -66.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-827.623 838.086
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -839.632 865.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 12.009 -27.131
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 264.129 48.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
195.429 98.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 152.850 46.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 42.579 52.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -54.090 38.111
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
468.453 -30.765.103
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 468.453 -30.796.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 31.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.978 187.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 132.783 161.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -213.761 25.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.246.921 -30.340.115
Ödenen Faiz
23 -27.134 0
Alınan Faiz
23 1.100.674 806.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.150 29.847.099
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 -12.150 29.847.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.880 -172.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -116.880 -172.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.411 141.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.411 141.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.013.766 651.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.711.355 792.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.711.355 10.013.766
Finansal Yatırımlar
4 11.181 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 11.181 2
Ticari Alacaklar
6 636.184 501.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 406.556 333.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 229.628 168.213
Diğer Alacaklar
7 16.229.881 14.493.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 16.215.817 14.467.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.064 26.073
Peşin Ödenmiş Giderler
1.030.555 531.972
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.030.555 531.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 37.143 9.108
Diğer Dönen Varlıklar
18 788.983 949.801
ARA TOPLAM
28.445.282 26.499.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.445.282 26.499.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.181.041.838 1.236.705.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.181.041.838 1.236.705.042
Diğer Alacaklar
7 2.210.156 2.248.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.169.884 2.207.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.040.000 5.040.000
Maddi Duran Varlıklar
12 413.191 448.870
Taşıtlar
12 395.063 427.535
Mobilya ve Demirbaşlar
12 18.128 21.335
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 40.382 134.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.815 13.178
Diğer Haklar
14 6.815 13.178
Peşin Ödenmiş Giderler
0 762.712
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 762.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.188.752.382 1.245.352.397
TOPLAM VARLIKLAR
1.217.197.664 1.271.851.730
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 52.550 169.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 52.550 169.430
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 52.550 169.430
Ticari Borçlar
6 610.354 390.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 452.535 275.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 157.819 114.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.504 66.594
Diğer Borçlar
7 266.585.145 230.471.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 266.555.145 230.441.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 30.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.782.416 3.791.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 120.734 73.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.661.682 3.718.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.000 589.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 212.000 589.687
ARA TOPLAM
271.254.969 235.480.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.254.969 235.480.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 0 0
Diğer Borçlar
7 0 35.282.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 0 35.282.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 398.863 194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 398.863 194.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 24.394.621 28.002.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 163.926 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 163.926 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.957.410 63.478.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.212.379 298.958.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
920.985.285 972.892.742
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -262.570 -125.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -262.570 -125.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -262.570 -125.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 633.212.648 420.251.375
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -51.770.318 212.961.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
920.985.285 972.892.742
TOPLAM KAYNAKLAR
1.217.197.664 1.271.851.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.587.486 -1.832.432 -1.123.553 -686.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.452.245 2.540.867 2.093.383 1.084.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.317.714 -982.794 -1.123.059 -793.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-452.955 -274.359 -153.229 -395.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 136.319 45.551.487 40.997 45.359.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -55.694.695 -19.397 -43.966.860 33.121.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.011.331 45.257.731 -44.079.092 78.085.257
Finansman Gelirleri
23 731.484 23.723 398.083 10.507
Finansman Giderleri
23 -63.938 -54.394 -26.684 -922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-55.343.785 45.227.060 -43.707.693 78.094.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.573.467 -1.559.655 2.680.106 -3.248.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.573.467 -1.559.655 2.680.106 -3.248.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,17260000 0,14560000 -0,13680000 0,24950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-137.139 11.317 -95.165 15.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -171.424 14.509 -118.956 19.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.285 -3.192 23.791 -4.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 34.285 -3.192 23.791 -4.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.139 11.317 -95.165 15.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.907.457 43.678.722 -41.122.752 74.861.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.907.457 43.678.722 -41.122.752 74.861.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955755


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7748 Değişim: 1,42%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3210 Değişim: 2,04%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
492,43 Değişim: 0,10%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.