KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

03.10.2020 - 12:56
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.552 -35.552 0 -35.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.337 28.900.611 28.929.948 0 28.929.948
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -4.618 8.557.618 274.802.034 28.900.611 643.503.552 0 643.503.552
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.886 115.259.953 115.272.839 0 115.272.839
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -64.999 139.226 420.251.375 115.259.953 875.251.854 0 875.251.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.508.437 2.983.864
Dönem Karı (Zararı)
115.259.953 28.900.611
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
115.259.953 28.900.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-115.761.649 -29.270.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 299.146 331.789
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-120.517.552 -41.045.098
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -120.517.552 -41.045.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.578 -283.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 68.578 -43.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -239.730
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-891.807 1.870.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -1.848.332 -883.039
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 956.525 2.753.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.316.847 3.713.695
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-88.093 6.075.327
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
51.232 67.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.190.797 4.057.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.458 4.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -109.343 -528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -127.115 5.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.556.947 2.359.801
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 5.617.770 -4.465.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -60.823 6.824.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 59.398 -1.478.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.604 -815.018
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 74.269 -716.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.335 -98.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 24.774 3.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.065.216 5.170.950
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -36.095.216 6.124.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.000 -953.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
385.154 -1.188.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 227.131 -735.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 158.023 -452.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.692.493 3.687.299
Ödenen Faiz
23 0 -818.331
Alınan Faiz
23 1.184.056 114.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.899.242 15.297.165
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 29.899.242 15.297.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.681 -18.298.809
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.808.299
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 0 -3.808.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.216.042
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.216.042
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -216.681 -274.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.124 -17.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.124 -17.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
825.633 19.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 825.633 651.509
Finansal Yatırımlar
4 3 256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3 256.535
Ticari Alacaklar
6 339.419 105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 202.290 93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 137.129 11.728
Diğer Alacaklar
7 14.560.991 19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 14.544.643 19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.348 6.665
Peşin Ödenmiş Giderler
505.458 311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 505.458 311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 6.346 13.064
Diğer Dönen Varlıklar
18 998.671 1.219.084
ARA TOPLAM
17.236.521 22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.236.521 22.377.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.142.917.222 1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.142.917.222 1.051.954.287
Diğer Alacaklar
7 2.291.085 1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.221.945 1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 69.140 18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.500.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
456.407 510.051
Taşıtlar
12 443.770 492.476
Mobilya ve Demirbaşlar
12 12.637 17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 211.169 443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 9.815 22.591
Diğer Haklar
14 9.815 22.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.018.046 1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.018.046 1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.151.403.744 1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.168.640.265 1.083.009.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 333.020 244.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 333.020 244.480
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 333.020 244.480
Ticari Borçlar
238.859 156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 194.638 122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.221 33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 66.594 41.820
Diğer Borçlar
26.070.747 31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 26.040.747 31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.786.207 3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 70.325 26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.715.882 3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 407.747 249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 407.747 249.724
ARA TOPLAM
30.903.174 36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.903.174 36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 10.308 264.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 10.308 264.297
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 10.308 264.297
Diğer Borçlar
7 239.749.317 269.257.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 239.749.317 269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 111.431 103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 111.431 103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 22.614.181 17.293.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.485.237 286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.388.411 323.030.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
875.251.854 759.979.015
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -64.999 -77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.999 -77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -64.999 -77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 420.251.375 288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı
19 115.259.953 132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
875.251.854 759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.168.640.265 1.083.009.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.704.443 -3.173.786 -872.011 -989.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.513.957 3.057.397 973.090 961.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.185.827 -2.524.647 -203.033 -838.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-376.313 -2.641.036 -101.954 -866.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 121.032.529 44.172.332 75.481.042 7.725.678
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -36.556 -8.754.870 -17.159 452.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.619.660 32.776.426 75.361.929 7.311.546
Finansman Gelirleri
23 41.548 80.847 17.825 4.416
Finansman Giderleri
23 -84.408 -259.713 -30.014 -30.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.576.800 32.597.560 75.349.740 7.285.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.316.847 -3.696.949 -3.757.192 -601.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.316.847 -3.696.949 -3.757.192 -601.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,38420000 0,09630000 0,23860000 0,02230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.886 29.337 1.569 34.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 16.521 37.611 2.012 43.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.635 -8.274 -443 -9.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -3.635 -8.274 -443 -9.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.886 29.337 1.569 34.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.272.839 28.929.948 71.594.117 6.717.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.272.839 28.929.948 71.594.117 6.717.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878133


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: -0,37% Hacim : 5.516 Mio.TL Son veri saati : 13:59
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6895 Değişim: -0,22%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3854 Değişim: -0,20%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
498,26 Değişim: 0,24%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.