KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 19:33
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Dönem Karı (Zararı)
5.924 -5.109.641 -5.109.641 0 -5.109.641
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -28.031 4.749.319 278.645.885 -5.109.641 613.313.738 0 613.313.738
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.919 -31.179.300 -31.183.219 0 -31.183.219
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -81.804 420.251.375 -31.179.300 728.795.796 0 728.795.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.378 11.653.363
Dönem Karı (Zararı)
-31.179.300 -5.109.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-31.179.300 -5.109.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.013.239 9.431.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 101.415 42.348
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.126.068 2.259.314
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 33.126.068 2.259.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.699 7.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 16.699 7.860
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-574.275 741.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -709.017 -235.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 134.742 976.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.688.482 1.676.455
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.699 4.704.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
41.513 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-298.512 8.038.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.607 -289.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -134.251 -271.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -30.356 -17.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
226.517 2.468.857
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 250.996 -4.429.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.479 6.898.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 -5.884 36
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.089 -736.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 4.996 -739.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.093 2.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 67.730 66.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-566.920 6.971.645
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -568.170 7.923.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.250 -952.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.563 -442.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 151.703 -340.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -14.140 -102.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-464.573 12.360.659
Ödenen Faiz
23 0 -938.022
Alınan Faiz
23 327.195 230.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.524 2.398.772
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 23.524 2.398.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.043 -14.078.475
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.078.475
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.078.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -98.043 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.897 -26.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.897 -26.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
439.612 11.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 439.612 651.509
Finansal Yatırımlar
4 177.471 256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 177.471 256.535
Ticari Alacaklar
6 267.094 105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 225.308 93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.786 11.728
Diğer Alacaklar
7 19.760.327 19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 19.751.454 19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.873 6.665
Peşin Ödenmiş Giderler
8 470.142 311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 470.142 311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.947 13.064
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.078.498 1.219.084
ARA TOPLAM
22.195.091 22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.195.091 22.377.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.018.893.458 1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.018.893.458 1.051.954.287
Diğer Alacaklar
7 2.141.784 1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.101.513 1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.271 18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.500.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
492.014 510.051
Taşıtlar
12 476.240 492.476
Mobilya ve Demirbaşlar
12 15.774 17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 364.788 443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.320 22.591
Diğer Haklar
14 18.320 22.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.118.644 1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.118.644 1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.027.529.008 1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.049.724.099 1.083.009.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 378.246 244.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 378.246 244.480
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 378.246 244.480
Ticari Borçlar
6 163.403 156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 127.377 122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.026 33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 109.550 41.820
Diğer Borçlar
31.238.449 31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 31.237.199 31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.250 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.751.373 3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 35.491 26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.715.882 3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 235.584 249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 235.584 249.724
ARA TOPLAM
35.876.605 36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.876.605 36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 74.001 264.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 74.001 264.297
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 74.001 264.297
Diğer Borçlar
7 269.257.654 269.257.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 269.257.654 269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.931 103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 115.931 103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 15.604.112 17.293.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.051.698 286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
320.928.303 323.030.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
728.795.796 759.979.015
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -81.804 -77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.804 -77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -81.804 -77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 420.251.375 288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -31.179.300 132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
728.795.796 759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.049.724.099 1.083.009.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.145.623 -1.062.225
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.456.190 877.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -189.735 -793.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.832 -978.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 192.100 4.825.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -33.140.458 -7.148.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.827.526 -3.302.191
Finansman Gelirleri
23 13.216 55.519
Finansman Giderleri
23 -53.472 -186.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.867.782 -3.433.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.688.482 -1.676.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.688.482 -1.676.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.179.300 -5.109.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.179.300 -5.109.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.179.300 -5.109.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,10390000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.919 5.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.024 7.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.105 -1.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.105 -1.481
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.919 5.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.183.219 -5.103.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.183.219 -5.103.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847487


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,1923 Değişim: -0,03%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
34,9982 Değişim: -0,02%
Düşük 34,9578 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.512,11 Değişim: 0,46%
Düşük 2.492,56 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.