KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:12
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-970 -438.780.114 -438.781.084 0 -438.781.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.690.398 4.690.398 -4.690.398 0 -4.690.398 0 -4.690.398
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.552 -35.552 0 -35.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.930 132.086.684 132.042.754 0 132.042.754
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.610.093 -4.610.093 9.554.358 9.554.358 0 9.554.358
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.649.513 -314.942.479
Dönem Karı (Zararı)
132.086.684 -438.780.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
132.086.684 -438.780.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-114.753.959 208.236.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 433.368 170.608
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-133.083.553 464.330.461
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -133.083.553 464.330.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.326.013 1.256.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -112.724 130.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.438.737 1.126.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.027.257 6.070.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -1.331.222 -1.438.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 3.358.479 7.509.443
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-310.000 -2.126.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-310.000 -2.126.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 7.703.556 -28.049.628
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.061.944 -243.687.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
87.456 10.271.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.690.385 -82.435.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.534 66.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -83.022 -9.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.512 76.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.064.303 3.644.715
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -18.279.018 10.874.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.214.715 -7.229.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 -1.526.384 -45.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.678.012 657.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 -1.581.558 563.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -96.454 93.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.982 -106.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.036.072 -85.630.198
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -8.082.782 -86.583.488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -953.290 953.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.304.062 -1.021.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -732.565 -314.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -571.497 -707.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.357.660 -312.978.525
Ödenen Faiz
23 -2.439.736 -3.381.995
Alınan Faiz
23 147.883 1.418.041
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.309.549 293.474.660
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 11.360.556
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 0 -5.944.808
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 15.309.549 288.066.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.046.263 -966.510
İşletmenin Kendi Paylarıirişleri
22 9.554.358 -4.690.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 17.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.216.042 -13.776.112
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -14.216.042 -13.776.112
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -384.579 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.773 -22.434.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.773 -22.434.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.736 22.472.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 651.509 37.736
Finansal Yatırımlar
4 256.535 21.271.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 256.535 21.271.874
Ticari Alacaklar
6 105.145 21.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 93.417 11.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.728 10.071
Diğer Alacaklar
7 19.820.867 7.123.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 19.814.202 7.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.665 7.115.982
Peşin Ödenmiş Giderler
8 311.715 56.518
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 311.715 56.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 13.064 82.100
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.219.084 417.483
ARA TOPLAM
22.377.919 29.010.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.377.919 29.010.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.051.954.287 919.226.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.051.954.287 919.226.887
Diğer Alacaklar
7 1.929.944 2.382.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 1.911.944 2.259.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.000 123.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.500.000 4.190.000
Maddi Duran Varlıklar
12 510.051 609.651
Taşıtlar
12 492.476 582.494
Mobilya ve Demirbaşlar
12 17.575 27.157
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 443.895 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 22.591 39.934
Diğer Haklar
14 22.591 39.934
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.271.187 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.271.187 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.060.631.955 926.449.316
TOPLAM VARLIKLAR
1.083.009.874 955.459.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 244.480 14.216.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 244.480 14.216.042
Banka Kredileri
9 0 14.216.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 244.480 0
Ticari Borçlar
6 156.400 919.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 122.438 788.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.962 130.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 41.820 38.838
Diğer Borçlar
7 31.677.204 27.713.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 31.677.204 26.759.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 953.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.742.242 1.376.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 26.360 99.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.715.882 1.277.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 249.724 684.567
ARA TOPLAM
36.111.870 44.948.470
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.111.870 44.948.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 264.297 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 264.297 0
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 264.297 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 103.339 86.975
Diğer Borçlar
7 269.257.654 282.257.767
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 269.257.654 282.257.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 17.293.699 9.612.561
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 136.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 136.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.918.989 292.093.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.030.859 337.042.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
759.979.015 618.417.455
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -4.690.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -77.885 -33.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.885 -33.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -77.885 -33.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 4.749.319
Yasal Yedekler
19 139.226 4.749.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 288.164.691 717.425.999
Net Dönem Karı veya Zararı
19 132.086.684 -438.780.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
759.979.015 618.417.455
TOPLAM KAYNAKLAR
1.083.009.874 955.459.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.201.616 -4.482.976
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.288.258 99.977.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.331.112 -339.597.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.244.470 -244.102.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 156.357.100 408.528.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -10.133.550 -629.218.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.979.080 -464.792.021
Finansman Gelirleri
23 90.991 948.295
Finansman Giderleri
23 -279.831 -2.986.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.790.240 -466.829.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.703.556 28.049.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.703.556 28.049.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.086.684 -438.780.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.086.684 -438.780.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.086.684 -438.780.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,44030000 -1,46260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.930 -970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -56.321 -1.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.