KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:12
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.117 107.764.246 107.773.363 0 107.773.363
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -23.868 58.921 722.116.397 107.764.246 1.169.662.300 0 1.169.662.300
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.924 -5.109.641 -5.103.717 0 -5.103.717
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -28.031 4.749.319 278.645.885 -5.109.641 613.313.738 0 613.313.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.653.363 -26.082.953
Dönem Karı (Zararı)
-5.109.641 107.764.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.109.641 107.764.246
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.431.984 -130.389.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 42.348 50.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.259.314 -165.697.911
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 2.259.314 -165.697.911
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.860 16.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.860 16.906
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
741.297 -567.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -235.199 -832.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 976.496 264.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.676.455 35.808.846
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.704.710 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.038.316 -3.793.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.389 10.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -271.779 14.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.610 -4.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.468.857 7.095.758
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -4.429.829 7.314.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.898.686 -218.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 36 -1.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.895 246.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 -739.253 228.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.358 18.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 66.710 -12.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.971.645 -11.146.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 7.923.685 -11.146.698
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -952.040 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.648 14.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -340.347 184.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -102.301 -170.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.360.659 -26.418.684
Ödenen Faiz
22 -938.022 -243.394
Alınan Faiz
22 230.726 630.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 -51.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.398.772 17.509.724
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 0 -3.972.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 2.398.772 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 21.485.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -2.873
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.078.475 -10.064.133
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.078.475 -10.064.133
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -14.078.475 -10.064.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.340 -18.637.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.340 -18.637.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.736 22.472.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.396 3.834.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.396 37.736
Finansal Yatırımlar
4 10.457.927 21.271.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 10.457.927 21.271.874
Ticari Alacaklar
6 279.600 21.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 267.258 11.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.342 10.071
Diğer Alacaklar
7 121.189 7.123.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 7.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 121.189 7.115.982
Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.482 56.518
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.482 56.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 7.039 82.100
Diğer Dönen Varlıklar
17 832.891 417.483
ARA TOPLAM
11.766.524 29.010.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.766.524 29.010.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 920.678.038 919.226.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 920.678.038 919.226.887
Diğer Alacaklar
7 6.916.457 2.382.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 6.696.952 2.259.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 219.505 123.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.190.000 4.190.000
Maddi Duran Varlıklar
12 571.700 609.651
Taşıtlar
12 547.450 582.494
Mobilya ve Demirbaşlar
12 24.250 27.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.537 39.934
Diğer Haklar
13 35.537 39.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
932.391.732 926.449.316
TOPLAM VARLIKLAR
944.158.256 955.459.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 145.056 14.216.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 145.056 14.216.042
Banka Kredileri
9 145.056 14.216.042
Ticari Borçlar
6 178.220 919.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 47.735 788.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 130.485 130.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 105.548 38.838
Diğer Borçlar
34.684.808 27.713.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 34.683.558 26.759.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.250 953.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 1.374.366 1.376.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 97.221 99.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.277.145 1.277.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
491.081 684.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 491.081 684.567
ARA TOPLAM
36.979.079 44.948.470
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.979.079 44.948.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Banka Kredileri
9 0 0
Diğer Borçlar
7 282.257.767 282.257.767
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 282.257.767 282.257.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 89.336 86.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 89.336 86.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 11.290.497 9.612.561
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 227.839 136.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 227.839 136.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.865.439 292.093.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
330.844.518 337.042.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
613.313.738 618.417.455
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -4.690.398 -4.690.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -28.031 -33.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.031 -33.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -28.031 -33.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.749.319 4.749.319
Yasal Yedekler
18 4.749.319 4.749.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 278.645.885 717.425.999
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -5.109.641 -438.780.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
613.313.738 618.417.455
TOPLAM KAYNAKLAR
944.158.256 955.459.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.062.225 -867.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 877.249 763.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -793.732 -155.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-978.708 -258.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 4.825.452 189.996.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -7.148.935 -30.242.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.302.191 159.496.547
Finansman Gelirleri
22 55.519 663.361
Finansman Giderleri
22 -186.514 -16.586.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.433.186 143.573.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.676.455 -35.808.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.676.455 -35.808.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.109.641 107.764.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.109.641 107.764.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.109.641 107.764.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,01700000 0,35920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.924 9.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 7.405 11.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.481 -2.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -1.481 -2.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.924 9.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.103.717 107.773.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.103.717 107.773.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7830 Değişim: 0,05%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,7865
Açılış: 32,7682
35,0855 Değişim: -0,01%
Düşük 35,0249 17.06.2024 Yüksek 35,1290
Açılış: 35,0901
2.458,05 Değişim: 0,00%
Düşük 2.453,72 17.06.2024 Yüksek 2.459,32
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.