KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:22
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Transferler
23.090.757 -23.090.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.562 114.424.746 114.445.308 0 114.445.308
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-970 -438.780.114 -438.781.084 0 -438.781.084
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.690.398 4.690.398 -4.690.398 -4.690.398 0 -4.690.398
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-314.942.479 345.663.787
Dönem Karı (Zararı)
-438.780.114 114.424.746
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-438.780.114 114.424.746
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.236.644 -135.320.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 170.608 164.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
464.330.461 -119.411.562
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 11.184
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 464.330.461 -120.467.788
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.045.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.256.875 -73.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 130.765 -54.532
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.126.110 -19.353
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.070.824 2.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.438.619 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 7.509.443 2.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.126.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11-21 -2.126.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -28.049.628 9.301.013
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-243.687.762 -25.303.420
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.271.266 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.435.055 366.659.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.959 5.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -9.769 7.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 76.728 -1.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.644.715 3.993.875
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 10.874.636 4.002.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.229.921 -8.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 -45.056 109.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
657.068 -416.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 563.167 -153.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 93.901 -263.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -106.807 -273.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.630.198 361.991.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -86.583.488 361.991.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 953.290 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -4.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.736 1.251.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10-17 -314.700 913.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -707.036 338.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-312.978.525 345.763.677
Ödenen Faiz
22 -3.381.995 0
Alınan Faiz
22 1.418.041 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 -99.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
293.474.660 -327.556.041
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 11.360.556 38.675.052
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -5.944.808 -339.921.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
288.066.631 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -25.650.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.719 -658.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.719 -668.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 10.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-966.510 4.285.919
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.690.398 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -4.690.398 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000 16.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.500.000 16.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.776.112 -11.714.081
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.776.112 -11.714.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.434.329 22.393.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.434.329 22.393.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.472.065 78.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.736 22.472.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.736 22.472.065
Finansal Yatırımlar
21.271.874 78.107.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 21.271.874 78.107.638
Ticari Alacaklar
21.196 86.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 11.125 2.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.071 84.725
Diğer Alacaklar
7.123.659 9.667.052
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 7.677 9.657.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.115.982 9.459
Peşin Ödenmiş Giderler
56.518 11.462
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.518 11.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 82.100 184.883
Diğer Dönen Varlıklar
17 417.483 0
ARA TOPLAM
29.010.566 110.529.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.010.566 110.529.856
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
919.226.887 1.376.516.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 919.226.887 1.376.516.201
Diğer Alacaklar
2.382.844 3.484.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.259.446 3.484.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 123.398 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.190.000 2.064.000
Maddi Duran Varlıklar
12 609.651 754.904
Taşıtlar
12 582.494 722.670
Mobilya ve Demirbaşlar
12 27.157 32.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 39.934 57.570
Diğer Haklar
13 39.934 57.570
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.449.316 1.382.876.841
TOPLAM VARLIKLAR
955.459.882 1.493.406.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 14.216.042 10.276.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 14.216.042 10.276.852
Banka Kredileri
9 14.216.042 10.276.852
Ticari Borçlar
6 919.588 266.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 788.614 241.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 130.974 25.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 38.838 145.645
Diğer Borçlar
27.713.163 381.217.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 26.759.873 381.217.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 953.290 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.376.272 151.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 99.127 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.277.145 151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 684.567 827.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 684.567 827.077
ARA TOPLAM
44.948.470 392.884.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.948.470 392.884.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 215.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 215.302
Banka Kredileri
9 0 215.302
Diğer Borçlar
7 282.257.767 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 282.257.767 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 86.975 54.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 86.975 54.124
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 9.612.561 37.662.432
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 136.654 701.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 136.654 701.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.093.957 38.633.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
337.042.427 431.517.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
618.417.455 1.061.888.937
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -4.690.398 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -33.955 -32.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.955 -32.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -33.955 -32.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.749.319 58.921
Yasal Yedekler
18 4.749.319 58.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 717.425.999 607.691.651
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -438.780.114 114.424.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
618.417.455 1.061.888.937
TOPLAM KAYNAKLAR
955.459.882 1.493.406.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.482.976 -4.773.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 99.977.994 17.745.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -339.597.039 -34.195.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-244.102.021 -21.223.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 408.528.781 172.313.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -629.218.781 -26.910.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-464.792.021 124.180.599
Finansman Gelirleri
22 948.295 1.334.056
Finansman Giderleri
22 -2.986.016 -1.788.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-466.829.742 123.725.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.049.628 -9.301.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 28.049.628 -9.301.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-438.780.114 114.424.746
DÖNEM KARI (ZARARI)
-438.780.114 114.424.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-438.780.114 114.424.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,46260000 0,38140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-970 20.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.213 25.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
243 -5.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 243 -5.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-970 20.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-438.781.084 114.445.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-438.781.084 114.445.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742415


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.