KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 21:21
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
8.122.254 -8.122.254 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
570 1.196 1.766 1.766
Dönem Karı (Zararı)
1.196 1.196 1.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
570 570 570
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 127 3.464.077 1.196 13.465.400 13.465.400
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582
Transferler
-10.313 10.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -226.394 -226.402 -226.402
Dönem Karı (Zararı)
-226.394 -226.394 -226.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8 -8 -8
Dönem Sonu Bakiyeler
-2.528.236 -226.394 13.227.180 13.227.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.904.778 -108.098
Dönem Karı (Zararı)
-226.394 1.196
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-226.394 1.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.421 -50.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 120 448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33 3.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 33 3.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.401 -64.337
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.533 -148.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 4.299 78.732
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 3.378 464
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -5.545 4.926
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.827 9.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.679.024 -106.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.220 562.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -64.220 562.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.647.695 -78.985
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.642.700 -78.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.995 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.779 -613.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200 -46.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.979 -566.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -10.738 2.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.807 37.240
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.500 -3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.693 40.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -23.957 -16.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.952.839 -156.066
Alınan Faiz
22-24 48.061 69.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -6.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.904.778 -108.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.904.778 -108.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.085.067 632.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.289 524.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 180.289 5.085.067
Ticari Alacaklar
103.461 42.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 103.461 42.619
Diğer Alacaklar
12.981.430 8.333.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.976.435 8.333.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.995 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 7.978 4.232
Diğer Dönen Varlıklar
26 71.190 59.662
ARA TOPLAM
13.344.348 13.525.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.344.348 13.525.315
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 0 37
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 99
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16 99
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16 2.565
TOPLAM VARLIKLAR
13.344.364 13.527.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
76.406 28.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 76.406 26.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 18.381 29.119
Diğer Borçlar
21.305 7.498
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 17.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.805 7.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
653 2.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 653 2.333
ARA TOPLAM
116.745 67.122
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.745 67.122
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
43 7.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 43 7.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439 7.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.184 74.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.227.180 13.453.582
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-190 -182
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
27 -190 -182
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.982.000 5.982.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.528.236 -2.517.923
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -226.394 -10.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.227.180 13.453.582
TOPLAM KAYNAKLAR
13.344.364 13.527.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 52.203 1.938.562 863 322.229
Satışların Maliyeti
28 -47.534 -1.850.486 -1.440 -290.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.669 88.076 -577 32.028
BRÜT KAR (ZARAR)
4.669 88.076 -577 32.028
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -290.918 -318.491 -80.483 -150.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23.165 293.840 9.369 250.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.932 -118.512 7.640 -100.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-274.016 -55.087 -64.051 31.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-274.016 -55.087 -64.051 31.413
Finansman Gelirleri
33 50.981 66.791 8.890 21.572
Finansman Giderleri
33 -532 -773 -532 -773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-223.567 10.931 -55.693 52.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.827 -9.735 -2.308 -10.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.203 -10.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.827 468 -2.308 -152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.394 1.196 -58.001 41.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.394 1.196 -58.001 41.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.394 1.196 -58.001 41.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8 570 3.582 -303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8 712 3.582 -379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-142 76
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8 570 3.582 -303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.402 1.766 -54.419 41.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.402 1.766 -54.419 41.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795708


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6682 Değişim: 2,72%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,4813 Değişim: 2,77%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,19 Değişim: 1,82%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.