KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:52
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -827 -4.042.507 -615.670 5.340.996 5.340.996
Transferler
-615.670 615.670 633.266 633.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
579 632.387 632.687 632.687
Dönem Karı (Zararı)
632.687 579 579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
579 579 579
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 -248 -4.658.177 632.687 5.974.262 5.974.262
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
8.122.254 -8.122.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
570 1.196 1.766 1.766
Dönem Karı (Zararı)
1.196 1.196 1.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
570 570 570
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 127 3.464.077 1.196 13.465.400 13.465.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.098 337.492
Dönem Karı (Zararı)
1.196 632.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.196 632.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.768 -385.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
448 448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.386 4.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.386 4.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.337 -21.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-148.459 -96.111
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
78.732 72.897
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
464 7.532
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.926 -5.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.735 -368.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.494 66.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.112 -767.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
562.112 -721.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 -46.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.985 5.211
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -78.985 5.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.207 661.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-566.759 661.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.772 284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.240 101.993
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.025 99.807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40.265 2.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.426 66.219
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.066 314.278
Alınan Faiz
69.047 23.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.098 337.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.098 337.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.284 27.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
524.186 364.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 527.441 634.859
Ticari Alacaklar
31.243 593.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 31.243 593.819
Diğer Alacaklar
12.888.985 12.810.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.888.985 12.810.000
Diğer Dönen Varlıklar
101.975 85.549
ARA TOPLAM
13.549.644 14.124.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.549.644 14.124.227
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
19 146 469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 141 266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 141 266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.739 1.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.026 2.148
TOPLAM VARLIKLAR
13.551.670 14.126.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 13.987 622.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 600 47.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 13.387 575.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 18.311 15.539
Diğer Borçlar
45.788 8.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 45.788 5.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.025 4.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.128 3.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 1.128 3.798
ARA TOPLAM
80.239 655.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.239 655.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.031 7.680
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 6.031 7.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.031 7.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.270 662.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.465.400 13.463.634
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 127 -443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 3.464.077 -4.658.177
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.196 8.122.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.465.400 13.463.634
TOPLAM KAYNAKLAR
13.551.670 14.126.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.938.562 322.229 9.112.656 1.761.584
Satışların Maliyeti
28 -1.850.486 -290.201 -8.685.831 -1.675.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.076 32.028 426.825 86.447
BRÜT KAR (ZARAR)
88.076 32.028 426.825 86.447
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -318.491 -150.522 -186.315 -63.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 293.840 250.530 94.653 -27.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -118.512 -100.623 -83.427 25.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.087 31.413 251.736 21.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.087 31.413 251.736 21.475
Finansman Gelirleri
33 66.791 21.572 12.102 7.580
Finansman Giderleri
33 -773 -773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.931 52.212 263.838 29.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.735 -10.355 368.849 71.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.203 -10.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
468 -152 368.849 71.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.196 41.857 632.687 100.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.196 41.857 632.687 100.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.196 41.857 632.687 100.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
570 -303 579 67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
712 -379 724 84
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-142 76 -145 -17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-142 76 -145 -17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
570 -303 579 67
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.766 41.554 633.266 100.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.766 41.554 633.266 100.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716494


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.947 Değişim: 0,44% Hacim : 45.354 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,5959 Değişim: 0,08%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3339 Değişim: 0,04%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.157,31 Değişim: 0,39%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.