" />

KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:21
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -827 -4.042.507 -615.670 5.340.996 5.340.996
Transferler
27 -615.670 615.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 843 3.241 4.084 4.084
Dönem Karı (Zararı)
3.241 3.241 3.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
843 843 843
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 16 -4.658.177 3.241 5.345.080 5.345.080
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
27 8.122.254 -8.122.254 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 726 5.817 6.543 6.543
Dönem Karı (Zararı)
5.817 5.817 5.817
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
726 726 726
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 283 3.464.077 5.817 13.470.177 13.470.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.507 118.146
Dönem Karı (Zararı)
5.817 3.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.817 3.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.186 608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 148 148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-744 654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -744 654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.258 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.627 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-741 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.110 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.668 -194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.279 114.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 362.563 -172.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
362.563 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -172.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 41.080 5.211
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 5.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -402.197 162.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.048 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-355.149 162.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -6.466 -1.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.141 113.049
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.425 113.607
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.566 -558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 8.158 7.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 8.158 7.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.090 118.146
Alınan Faiz
16.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.486 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.507 118.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.507 118.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.284 27.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
630.777 145.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 639.335 634.859
Ticari Alacaklar
10 231.997 593.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 231.997 593.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 12.768.920 12.810.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.768.920 12.810.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.219 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 80.235 85.549
ARA TOPLAM
13.721.706 14.124.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.721.706 14.124.227
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 362 469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 225 266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 225 266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.142 1.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.729 2.148
TOPLAM VARLIKLAR
13.723.435 14.126.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 223.181 622.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 47.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 223.181 575.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.073 15.539
Diğer Borçlar
11 9.689 8.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 600 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.089 5.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 4.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.706 3.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 3.706 3.798
ARA TOPLAM
245.649 655.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.649 655.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.609 7.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 7.609 7.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.609 7.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.258 662.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.470.177 13.463.634
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 283 -443
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 283 -443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 3.464.077 -4.658.177
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.817 8.122.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.470.177 13.463.634
TOPLAM KAYNAKLAR
13.723.435 14.126.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 965.376 1.235.428
Satışların Maliyeti
28 -919.398 -1.176.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.978 58.830
BRÜT KAR (ZARAR)
45.978 58.830
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -64.500 -56.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.678 1.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.459 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.303 3.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.303 3.047
Finansman Gelirleri
33 26.788 0
Finansman Giderleri
33 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.485 3.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.668 194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.578 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -90 194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.817 3.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.817 3.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.817 3.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00058170 0,00032410
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
726 843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
726 1.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
726 843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.543 4.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.543 4.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679968


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.126 Değişim: 0,55% Hacim : 66.537 Mio.TL Son veri saati : 15:24
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0908 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,0531 Değişim: 0,16%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.598,71 Değişim: 1,13%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.