KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.08.2021 - 18:10
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -90.902.077 -15.775.719 22.345.097 22.345.097
Transferler
-15.775.719 15.775.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.188.612 387.243 -12.108.739 -6.532.884 -6.532.884
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Transferler
-965.663 -11.143.076 12.108.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.782 8.969 5.765.305 5.350.492 5.350.492
Sermaye Arttırımı
66.556.591 56.926.033 123.482.624 123.482.624
Sermaye Azaltımı
-52.967.161 52.967.161
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.901.027 2.044.543
Dönem Karı (Zararı)
5.765.305 -12.108.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-506.451 7.140.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 5.046.285 1.920.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.954.890 3.266.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 257.023 386.384
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -180.749 441.720
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.031.164 2.438.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.327.379 1.788.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 317.941 -323.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.009.438 2.111.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-726.297 412.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -2.284.529 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.660.908 422.768
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 13.611 116.521
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -116.287 -126.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-60.000 -254.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-60.000 -254.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.224.892 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -914.036 -1.346.509
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.353.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.159.881 7.012.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.278.817 1.624.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.360.724 -784.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.081.907 2.408.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.645 10.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -160.645 10.492
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.489.918 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.489.918 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.023.473 14.384.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.110.087 -9.876.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.825.577 125.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.825.577 125.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 982.347 1.018.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.886.975 4.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -16.907.907 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.932 4.540
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-24.877 -475.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-879.329 197.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -879.329 197.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.901.027 2.044.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.064.293 -748.405
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-69.770.016 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.296 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -3.311.573 -748.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.407.113 -1.159.310
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.482.624 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.080.143 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5.080.143 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.267.580 -946.088
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.267.580 -946.088
Ödenen Faiz
-1.172.603 -213.222
Alınan Faiz
2.284.529 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.441.793 136.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.441.793 136.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 368.464 231.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.810.257 368.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 30.06.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.810.257 368.464
Ticari Alacaklar
5.656.947 10.206.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 371.095 6.731.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.285.852 3.474.579
Diğer Alacaklar
726.770 603.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 726.770 603.342
Stoklar
9 17.248.343 1.044.121
Peşin Ödenmiş Giderler
25.815.911 18.465.583
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 5.799.955 2.757.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.015.956 15.708.030
Diğer Dönen Varlıklar
2.756.921 1.877.592
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 169.277 405.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.587.644 1.472.520
ARA TOPLAM
61.015.149 32.565.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.015.149 32.565.500
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
308.037 270.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 308.037 270.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
71.003.878 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 350.000 290.000
Maddi Duran Varlıklar
12 46.926.897 48.644.500
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.215.530 2.300.001
Binalar
3.705.177 4.069.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.414.311 35.549.924
Taşıtlar
2.051.163 685.925
Mobilya ve Demirbaşlar
261.414 233.651
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.474.302 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.278 92.683
Diğer Haklar
13 58.278 92.683
Peşin Ödenmiş Giderler
4.790.922 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.790.922 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 179.247 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.617.259 49.298.003
TOPLAM VARLIKLAR
184.632.408 81.863.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.568.448 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.341.196
Ticari Borçlar
11.197.491 23.139.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.197.491 23.139.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.126.339 2.143.992
Diğer Borçlar
35.178 16.913.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 16.907.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 35.178 5.947
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 2.489.918 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.882 45.759
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.882 45.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.184 401.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 452.502 341.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 183.682 60.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.518 14.817
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 8.299
ARA TOPLAM
23.080.958 48.000.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.080.958 48.000.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.926.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.906.121 12.389.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.652.709 1.022.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.253.412 11.367.173
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 0 734.789
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.906.121 18.050.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.987.079 66.051.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.645.329 15.812.213
Ödenmiş Sermaye
21 72.556.591 58.967.161
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 59.664.413 2.738.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.841.494 49.230.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.841.494 49.230.939
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 48.303.015 49.268.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -461.521 -37.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.969 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.969 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -64.853.711 -106.677.796
Net Dönem Karı veya Zararı
5.765.305 -12.108.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.645.329 15.812.213
TOPLAM KAYNAKLAR
184.632.408 81.863.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 60.756.319
Satışların Maliyeti
22 -48.285.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.470.350 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.470.350 0
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.171.061
Pazarlama Giderleri
24 -4.082.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 36.949.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -40.950.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.215.589 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 17.149.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -11.212.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 1.224.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.378.261 0
Finansman Giderleri
28 -3.421.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.957.215 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
808.090 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 808.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.765.305 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.765.305 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.765.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (Kayıp) 30 0,09280000 -0,20530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-414.813 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-529.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.969 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.969 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.946 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
105.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-414.813 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.350.492 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.350.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.