KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2021 - 22:33
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 45.123.606 -304.862 10.117.276 -91.945.617 -8.798.008 22.834.228 22.834.228
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.052.845 -9.850.853 8.798.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.892 -10.036.029 -10.036.029 -10.036.029
Sermaye Arttırımı
4.667.161 1.941.539 1.941.539 1.941.539
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -285.970 10.117.276 -101.796.470 -10.036.029 19.425.791 19.425.791
Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-724.247 -11.384.492 12.108.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-400.006 6.745.789 6.345.783 6.345.783
Sermaye Arttırımı
60.000.000 3.047.197 63.047.197 63.047.197
Sermaye Azaltımı
-52.967.161 52.967.161
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 13.544.992 5.785.577 48.544.431 -437.745 10.117.276 -65.095.127 6.745.789 85.205.193 85.205.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.873.747 387.050
Dönem Karı (Zararı)
6.745.789 -10.036.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.181.809 11.451.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.804.032 2.825.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.881.947 7.157.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 653.904 -43.464
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -93.745 30.147
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.442.106 7.170.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.387.438 737.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 107.180 185.983
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.280.258 551.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
199.470 2.203.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -24.728
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 225.961 1.578.876
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 137.570 486.855
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -164.061 162.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.429.530 -2.789.038
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 1.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.102.346 1.315.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.946.149 -1.028.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.696.570 -7.125.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.362.833 -612.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.666.263 -6.513.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
445.452 13.526.711
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 445.452 13.573.638
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -17.081.645 -4.360.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 5.898.739 -1.854.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.183.427 6.620.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -16.183.427 6.620.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 833.321 1.030.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.551.988 -6.597.816
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 23.836.612 -6.608.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 715.376 10.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-27.594 -2.192.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.255 -75.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -187.255 -75.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.873.747 387.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.827.145 -761.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.827.145 -759.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.190.792 1.275.884
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 6.608.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.580.235
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 9.580.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.583.247 -13.402.705
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.583.247 -2.902.705
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.500.000
Ödenen Faiz
-225.961 -1.535.074
Alınan Faiz
0 24.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.237.394 901.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.237.394 901.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 368.464 212.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.605.858 1.113.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 30.06.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 61.605.858 368.464
Ticari Alacaklar
5.718.354 10.206.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 351.839 6.731.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.366.515 3.474.579
Diğer Alacaklar
147.488 603.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 147.488 603.342
Stoklar
9 18.219.511 1.044.121
Peşin Ödenmiş Giderler
15.008.950 18.465.583
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.195.975 2.757.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.812.975 15.708.030
Diğer Dönen Varlıklar
2.064.847 1.877.592
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 182.566 405.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.882.281 1.472.520
ARA TOPLAM
102.765.008 32.565.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.765.008 32.565.500
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
281.222 270.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 281.222 270.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 290.000 290.000
Maddi Duran Varlıklar
12 46.698.387 48.644.500
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.236.265 2.300.001
Binalar
3.794.707 4.069.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.423.949 35.549.924
Taşıtlar
2.176.874 685.925
Mobilya ve Demirbaşlar
261.592 233.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.909 92.683
Peşin Ödenmiş Giderler
2.260.518 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.260.518 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
694.741
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.286.777 49.298.003
TOPLAM VARLIKLAR
153.051.785 81.863.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.341.196
Ticari Borçlar
6.791.867 23.139.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.791.867 23.139.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.977.313 2.143.992
Diğer Borçlar
41.474.141 16.913.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 40.744.519 16.907.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 729.622 5.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.165 45.759
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.165 45.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
706.504 401.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 412.316 341.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 294.188 60.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.518 14.817
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 8.299
ARA TOPLAM
51.974.508 48.000.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.974.508 48.000.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.926.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.872.084 12.389.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.458.358 1.022.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.413.726 11.367.173
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 734.789
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.872.084 18.050.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.846.592 66.051.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.205.193 15.812.213
Ödenmiş Sermaye
20 66.000.000 58.967.161
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 5.785.577 2.738.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.106.686 49.230.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.106.686 49.230.939
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 48.544.431 49.268.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -437.745 -37.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -65.095.127 -106.677.796
Net Dönem Karı veya Zararı
6.745.789 -12.108.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.205.193 15.812.213
TOPLAM KAYNAKLAR
153.051.785 81.863.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 53.446.446 60.465.612 7.195.602 12.421.247
Satışların Maliyeti
21 -43.514.589 -54.975.787 -8.105.299 -10.799.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.931.857 5.489.825
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7858 Değişim: 0,18%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4628 Değişim: 0,05%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
503,19 Değişim: 0,07%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.