KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:16
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 -14.902.563 -14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.113.143 -150.964 -30.856.294 -9.894.115 -9.894.115
Sermaye Arttırımı
27.150.000 27.150.000 27.150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.142.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.141.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-2.096.385 -28.759.909 30.856.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.914 -15.775.719 15.769.805 15.769.805
Sermaye Arttırımı
4.667.161 1.941.539 6.608.700 6.608.700
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -90.902.077 -15.775.719 22.345.097 22.345.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.040.293 16.548.235
Dönem Karı (Zararı)
-15.775.719 -30.856.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.877.195 28.653.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.744.998 3.520.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.733.621 12.562.965
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.720 2.191.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 367.784 -579.011
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.264.117 10.950.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.992.576 159.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 88.586 159.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.903.990 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.938.913 4.435.576
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -204.154 -312.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.898.827 5.438.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
430.422 -773.540
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-186.182 83.084
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 9.099.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 57.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -3.988.020 -1.188.121
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -34.266 6.595
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.489.373 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.141.769 18.750.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.389.693 5.165.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.265.450 -1.611.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.124.243 6.776.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.508.292 2.667.446
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 -22.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 7.508.292 2.690.288
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.107.637 25.759.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.800.483 -4.079.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.464.656 -12.292.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.464.656 -11.763.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 544.223 -482.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.621.366 6.901.099
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.621.366 6.901.099
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.667.096 -4.888.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-406.857 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-406.858 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.040.293 16.548.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
292.443 -377.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.653 5.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -18.210 -383.546
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.658.221 -4.368.515
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.150.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.150.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.608.700 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.580.235 5.440.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 5.440.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
9.580.235 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.860.230 -31.817.477
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.360.230 -10.945.931
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.500.000 -1.613.211
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -19.258.335
Ödenen Faiz
-1.874.638 -5.453.089
Alınan Faiz
204.154 312.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.089.629 11.801.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.089.629 11.801.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.321.265 519.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
231.636 12.321.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 231.636 12.321.265
Ticari Alacaklar
12.334.019 6.556.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.947.589 1.682.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.386.430 4.874.564
Diğer Alacaklar
623.623 1.504.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 623.623 1.504.564
Stoklar
9 15.869.910 7.130.057
Peşin Ödenmiş Giderler
11.027.593 6.491.227
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 6.076.800 309.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.950.793 6.181.498
Diğer Dönen Varlıklar
2.074.593 1.667.735
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 0 46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.074.593 1.620.808
ARA TOPLAM
42.161.374 35.671.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.161.374 35.671.551
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 261.031 279.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.031 279.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 36.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 43.398.155 47.376.880
Arazi ve Arsalar
5.080.000 5.080.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.778.986 1.843.497
Binalar
3.404.265 3.672.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.874.487 36.141.815
Taşıtlar
11.165 347.970
Mobilya ve Demirbaşlar
249.252 290.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.920 180.370
Diğer Haklar
13 119.920 180.370
Peşin Ödenmiş Giderler
0 6.608.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 6.608.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.815.106 54.445.632
TOPLAM VARLIKLAR
85.976.480 90.117.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.766.515 6.810.105
Ticari Borçlar
23.140.405 17.861.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.140.405 17.861.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.125.720 581.497
Diğer Borçlar
1.407 6.631.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.407 6.631.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.428.747 15.761.651
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 17.307.969 15.729.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 120.778 32.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.763 842.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 892.393 430.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 108.370 412.249
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.817 6.517
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.299 0
ARA TOPLAM
46.478.374 48.495.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.478.374 48.495.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.910.499 3.713.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.389.349 1.561.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.181.480 1.561.201
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.207.869 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 853.161 4.841.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.153.009 10.115.959
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.631.383 58.610.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.345.097 31.506.202
Ödenmiş Sermaye
20 58.967.161 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.738.380 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.655.084 45.745.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.655.084 45.745.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 44.080.066 46.176.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -424.982 -430.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-90.902.077 -62.142.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.775.719 -30.856.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.345.097 31.506.202
TOPLAM KAYNAKLAR
85.976.480 90.117.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 66.949.483 115.511.660
Satışların Maliyeti
21 -60.689.311 -105.075.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.260.172 10.436.325
BRÜT KAR (ZARAR)
6.260.172 10.436.325
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.554.804 -5.058.059
Pazarlama Giderleri
23 -2.785.630 -5.533.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 14.807.189 7.733.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -31.383.215 -30.328.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.656.288 -22.750.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 240.410 384.876
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.990 -7.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.417.868 -22.373.337
Finansman Giderleri
26 -3.347.539 -9.671.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.765.407 -32.044.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.989.688 1.188.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 3.989.688 1.188.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.775.719 -30.856.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.775.719 -30.856.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.775.719 -30.856.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç/(Kayıp) 28 -0,28650000 -1,08590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.914 20.962.179
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 26.145.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 7.582 -188.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.668 -4.994.527
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -5.032.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.668 37.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.914 20.962.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.769.805 -9.894.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-15.769.805 -9.894.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823627


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.