KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 - 12:46
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 2.190.752 4.332.304
Satışların Maliyeti
16.2 -158.488 -172.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.032.264 4.159.817
BRÜT KAR (ZARAR)
2.032.264 4.159.817
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -1.194.171 -2.371.728
Pazarlama Giderleri
17.2 -651.457 -924.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 936.601 498.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -274.454 -65.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
848.783 1.296.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 0 1.238.307
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -99.641 -62.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
749.142 2.471.409
Finansman Gelirleri
21.1 10.389 20.121
Finansman Giderleri
21.2 -29.230 -49.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
730.301 2.441.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.433 -274.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.462 -339.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 10.895 64.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
733.734 2.167.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 733.734 2.167.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
733.734 2.167.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,28800000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.777 15.678
Dönem Karı (Zararı)
23 733.734 2.167.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.272 187.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.705 1.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
175.462 250.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 175.462 250.418
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -10.895 -64.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-754.674 -2.320.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.055.423 -789.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -2.221.688 -789.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 166.265 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 1.956.757
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 0 1.956.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -256.411 3.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -256.411 3.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -80.817 4.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.068.144 -4.045.149
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 2.828.384 -3.315.916
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.760.240 -729.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
569.833 549.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 569.833 549.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.332 33.942
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -176.109 -18.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.777 15.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.777 15.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.391 9.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.614 25.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.614 34.391
Ticari Alacaklar
14.603.369 12.547.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 14.603.369 12.381.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 166.265
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17.538 5.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.538 5.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 176.109 561.257
ARA TOPLAM
14.800.630 13.148.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.800.630 13.148.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
36.123.704 36.123.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
36.123.704 36.123.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 36.123.704 36.123.704
Diğer Alacaklar
320 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.772 3.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.772 3.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 305.278 292.400
Diğer Duran Varlıklar
1.111.756 1.132.560
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.111.756 1.132.560
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.542.830 37.552.461
TOPLAM VARLIKLAR
52.343.460 50.701.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.878 287.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.878 287.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 0 80.817
Diğer Borçlar
8 3.771.018 917.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 3.202.872 374.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 568.146 542.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 7.462 1.793.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
241.256 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 94.481 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
4.050.614 3.225.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.050.614 3.225.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 925.096 831.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 925.096 831.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 763.266 763.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.688.362 1.595.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.738.976 4.820.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.604.484 45.880.508
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 5.167.456 5.167.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.475.240 14.484.998
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 14.493.757 14.493.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.517 -8.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -18.517 -8.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 510.000 510.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 23.168.054 15.962.111
Net Dönem Karı veya Zararı
23 733.734 7.205.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.604.484 45.880.508
TOPLAM KAYNAKLAR
52.343.460 50.701.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
7.652.554 -7.652.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.299.663 12.594 2.167.279 3.479.536 3.479.536
Dönem Karı (Zararı)
23 2.167.279 2.167.279 2.167.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.299.663 12.594 0 1.312.257 1.312.257
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 17.559.105 -11.696 109.130 11.827.057 2.167.279 43.904.255 43.904.255
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
7.205.943 -7.205.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 733.734 723.976 723.976
Dönem Karı (Zararı)
23 733.734 733.734 733.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 0 -9.758 -9.758
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 14.493.757 -18.517 510.000 23.168.054 733.734 46.604.484 46.604.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 733.734 2.167.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.758 1.312.257
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 0 1.368.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.197 15.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.439 -71.551
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 0 -68.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 2.439 -3.149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.758 1.312.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
723.976 3.479.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
723.976 3.479.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,57% Hacim : 10.262 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3341 Değişim: 0,27%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1786 Değişim: 0,68%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,44 Değişim: 0,30%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.