" />

KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:34
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 5.157.524 3.385.694 3.783.416 1.194.942
Satışların Maliyeti
16.2 -409.976 -173.698 -293.135 -15.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.747.548 3.211.996 3.490.281 1.179.732
BRÜT KAR (ZARAR)
4.747.548 3.211.996 3.490.281 1.179.732
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -2.120.402 -1.324.790 -1.095.397 -130.619
Pazarlama Giderleri
17.2 -1.075.818 -973.401 -512.198 -321.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 644.912 1.272.795 389.784 336.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -46.923 -297.820 -15.183 -23.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.149.317 1.888.780 2.257.287 1.039.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.1 -136.106 -177.395 -48.032 -77.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.013.211 1.711.385 2.209.255 962.243
Finansman Gelirleri
21.1 1.819 10.389 1.051 0
Finansman Giderleri
21.2 -75.300 -36.897 -45.234 -7.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.939.730 1.684.877 2.165.072 954.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-498.212 -389.483 -547.157 -392.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -480.737 -416.673 -480.737 -409.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.475 27.190 -66.420 16.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25100000 0,50800000 0,63400000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.029.971 -21.060
Dönem Karı (Zararı)
23 1.441.518 1.295.394
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.441.518 1.295.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-223.385 196.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 67 2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-240.927 221.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -240.927 221.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.475 -27.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.811.891 -1.329.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.882.019 -3.316.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -1.882.019 -3.482.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 166.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 12.950.000 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 12.950.000 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 113.794 -265.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 113.794 -265.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 61.221 -80.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 617.199 1.733.208
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 1.176.909 3.085.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -559.710 -1.352.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.304 600.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -48.304 600.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.030.024 162.511
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -53 -183.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.000.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -233.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.976.992 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.476.992 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.7 194.476.992 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.2 25.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.963 -21.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.963 -21.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.809 34.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.772 13.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.772 39.809
Ticari Alacaklar
4-7 2.789.360 907.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 2.789.360 907.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4-8 0 12.950.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 0 12.950.000
Peşin Ödenmiş Giderler
364.637 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 364.637 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 53 416.673
ARA TOPLAM
3.200.822 14.313.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.200.822 14.313.823
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
267.673.900 34.673.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 267.673.900 34.673.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 267.673.900 34.673.900
Diğer Alacaklar
8 320 320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 67
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 67
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 220.864 229.210
Diğer Duran Varlıklar
1.152.951 1.052.611
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.152.951 1.052.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.048.035 35.956.108
TOPLAM VARLIKLAR
272.248.857 50.269.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
134.703 20.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.703 20.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 71.348 10.127
Diğer Borçlar
8 1.578.978 833.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 1.516.459 339.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.519 493.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 46.486 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 480.737 655.913
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.891 90.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 25.891 90.426
ARA TOPLAM
2.338.143 1.610.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.338.143 1.610.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 905.428 1.038.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 905.428 1.038.454
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 690.858 690.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.596.286 1.728.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.934.429 3.339.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
268.314.428 46.930.611
Ödenmiş Sermaye
15.1 28.050.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 5.167.456 5.167.456
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.7 194.476.992 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.060.588 13.095.281
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 13.116.443 13.116.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.855 -21.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -55.855 -21.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 510.000 510.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 25.607.874 23.168.054
Net Dönem Karı veya Zararı
23 1.441.518 2.439.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.314.428 46.930.611
TOPLAM KAYNAKLAR
272.248.857 50.269.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
7.205.943 -7.205.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.600 1.295.394 1.308.994 1.308.994
Dönem Karı (Zararı)
23 1.295.394 1.295.394 1.295.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.600 0 13.600 13.600
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 4.841 510.000 23.168.054 1.295.394 47.189.502 47.189.502
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 0 0 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.439.820 -2.439.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.693 1.441.518 1.406.825 1.406.825
Dönem Karı (Zararı)
23 1.441.518 1.441.518 1.441.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.693 -34.693 -34.693
Sermaye Arttırımı
15.1 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Sermaye Avansı
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.7 194.476.992 194.476.992 194.476.992
Dönem Sonu Bakiyeler
28.050.000 5.167.456 0 194.476.992 13.116.443 -55.855 510.000 25.607.874 1.441.518 268.314.428 268.314.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.693 13.600 -19.258 23.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -43.366 17.000 -24.072 29.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.673 -3.400 4.814 -5.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 8.673 -3.400 4.814 -5.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.693 13.600 -19.258 23.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.406.825 1.308.994 1.598.657 585.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.406.825 1.308.994 1.598.657 585.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0548 Değişim: -0,03%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1550 Değişim: -0,12%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.623,06 Değişim: 0,34%
Düşük 2.608,35 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.