KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 20:47
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 4.820.347 14.324.959
Satışların Maliyeti
16.2 -250.450 -413.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.569.897 13.910.992
BRÜT KAR (ZARAR)
4.569.897 13.910.992
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -1.793.717 -4.803.933
Pazarlama Giderleri
17.2 -1.244.036 -2.219.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 1.993.928 1.123.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -20.673 -226.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.505.399 7.783.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 0 1.238.307
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -309.875 -70.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.195.524 8.950.967
Finansman Gelirleri
21.1 10.389 20.121
Finansman Giderleri
21.2 -44.719 -60.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.161.194 8.911.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-721.374 -1.705.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -655.913 -1.793.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -65.461 88.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.439.820 7.205.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.439.820 7.205.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.439.820 7.205.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,95700000 2,82600000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,95700000 2,82600000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.418 24.954
Dönem Karı (Zararı)
23 2.439.820 7.205.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.439.820 7.205.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.555 85.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.410 3.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.684 170.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 281.459 170.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -146.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 65.461 -88.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.221.284 -6.705.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.640.605 -9.781.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 11.474.340 -9.615.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 166.265 -166.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.950.000 4.558.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -12.950.000 4.558.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 -266.380 226.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 -266.380 226.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -70.690 8.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.221.335 -2.243.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 -34.938 -2.985.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.186.397 741.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
646.516 527.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 646.516 527.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
422.091 586.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -416.673 -561.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.418 24.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.418 24.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.391 9.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.809 34.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.809 34.391
Ticari Alacaklar
4-7 907.341 12.547.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 907.341 12.381.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 166.265
Diğer Alacaklar
4-8 12.950.000 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 12.950.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 5.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 416.673 561.257
ARA TOPLAM
14.313.823 13.148.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.313.823 13.148.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.673.900 36.123.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 34.673.900 36.123.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 34.673.900 36.123.704
Diğer Alacaklar
8 320 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 67 3.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 67 3.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 229.210 292.400
Diğer Duran Varlıklar
1.052.611 1.132.560
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.052.611 1.132.560
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.956.108 37.552.461
TOPLAM VARLIKLAR
50.269.931 50.701.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
20.909 287.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.909 287.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 10.127 80.817
Diğer Borçlar
8 833.089 917.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 339.550 374.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 493.539 542.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 655.913 1.793.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.426 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 90.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 146.775
ARA TOPLAM
1.610.464 3.225.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.610.464 3.225.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.038.454 831.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.038.454 831.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 690.402 763.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.728.856 1.595.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.339.320 4.820.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.930.611 45.880.508
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 5.167.456 5.167.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.095.281 14.484.998
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 13.116.443 14.493.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.162 -8.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -21.162 -8.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 510.000 510.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 23.168.054 15.962.111
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.439.820 7.205.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.930.611 45.880.508
TOPLAM KAYNAKLAR
50.269.931 50.701.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-4.535.924 400.870 11.787.608 -7.652.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.765.685 15.531 7.205.943 5.455.789 5.455.789
Dönem Karı (Zararı)
23 7.205.943 7.205.943 7.205.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.765.685 15.531 0 -1.750.154 -1.750.154
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
7.205.943 -7.205.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.377.314 -12.403 2.439.820 1.050.103 1.050.103
Dönem Karı (Zararı)
23 2.439.820 2.439.820 2.439.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.377.314 -12.403 0 -1.389.717 -1.389.717
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.439.820 7.205.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.389.717 -1.750.154
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 -1.449.804 -1.858.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -15.504 19.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.591 89.049
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 72.490 92.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 3.101 -3.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.389.717 -1.750.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.050.103 5.455.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.050.103 5.455.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910928


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5191 Değişim: -0,17%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9743 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,92 Değişim: 0,40%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.