" />

KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 21:05
KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 430.637.948 175.354.911 230.785.495 94.674.270
Satışların Maliyeti
16 -345.468.906 -138.235.065 -172.421.984 -71.669.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.169.042 37.119.846 58.363.511 23.004.984
BRÜT KAR (ZARAR)
85.169.042 37.119.846 58.363.511 23.004.984
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.082.432 -5.357.244 -8.290.502 -3.090.322
Pazarlama Giderleri
17 -22.915.597 -8.640.229 -14.563.238 -4.890.088
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.609.048 -608.896 -787.980 -256.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 43.395.148 13.197.353 34.389.559 17.614.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -25.277.603 -10.036.978 -12.138.002 -4.813.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.679.510 25.673.852 56.973.348 27.569.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.086.313 1.754.807 579.536 405.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -8.291.454 -1.529.367 -2.404.065 -722.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.474.369 25.899.292 55.148.819 27.252.977
Finansman Gelirleri
20.1 5.953.306 3.073.523 4.422.212 3.931.135
Finansman Giderleri
20.2 -26.725.038 -8.135.176 -20.427.698 -8.744.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.702.637 20.837.639 39.143.333 22.439.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.957.090 -6.123.328 -7.515.290 -5.781.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.742.614 -5.831.629 -6.697.418 -5.758.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.785.524 -291.699 -817.872 -22.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.370.472 3.845.800
Dönem Karı (Zararı)
33.745.547 31.628.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.745.547 31.628.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.850.162 1.200.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.721.041 -4.693.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.902.612 2.237.653
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.837.339 1.611.593
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -934.727 626.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.985.844 841.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.157.389 841.215
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 174.979
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.318.212 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.132.585 12.787.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17.132.585 12.787.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.022.078 -3.975.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.165.620 163.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.2 4.165.620 163.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.063.774 -6.159.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.627.160 -15.623.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.316.453 -35.868.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -51.316.453 -35.868.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.222.681 3.472.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.222.681 3.472.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.649.845 9.619.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.815.561 5.287.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.094.414 4.206.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.094.414 4.206.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
134.978 310.782
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.970 1.085.444
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -460.970 1.085.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -2.340.440 1.215.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.050.602 -4.952.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.295.833 -3.349.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
245.231 -1.603.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.031.451 17.205.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 75.667 -65.732
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.326.256 -13.293.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.092.631 -3.416.747
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -55.464.494 -269.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.258 2.263.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.258 2.263.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.868.395 -5.409.969
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.868.395 -5.409.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.113.977 7.794.403
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.456.982
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 18.456.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.554.226 157.800.825
Kredilerden Nakit Girişleri
73.232.945 157.800.825
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
15 137.321.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.437.568 -135.610.758
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.437.568 -135.610.758
Ödenen Faiz
-19.468.847 -14.381.316
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.184 -14.348
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.391.818 8.223.456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
849.466 -1.849.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.241.284 6.373.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.165.892 unum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.407.176 18.165.892
Finansal Yatırımlar
6 55.513.066 48.572
Ticari Alacaklar
137.757.833 90.097.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 137.757.833 90.097.161
Diğer Alacaklar
15.158.247 4.938.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 202.414 399.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.955.833 4.539.614
Stoklar
10 87.276.886 79.692.314
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.656.277 1.407.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.413.104 2.092.149
Diğer Dönen Varlıklar
7.382.333 3.407.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.382.333 3.407.455
ARA TOPLAM
364.564.922 199.849.814
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.564.922 199.849.814
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 181.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 181.558
Diğer Alacaklar
39.231 35.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.231 35.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
37.063.793 37.113.627
Maddi Duran Varlıklar
12 69.410.634 42.069.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.999.608 2.626.545
Peşin Ödenmiş Giderler
155.633 589.018
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 155.633 589.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.409.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.078.191 82.616.526
TOPLAM VARLIKLAR
477.643.113 282.466.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 77.276.896 37.237.019
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 77.276.896 37.237.019
Banka Kredileri
74.502.418 34.571.732
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.774.478 2.665.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.082.100 85.589.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.082.100 85.589.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 21.808 12.624
Ticari Borçlar
44.253.895 14.159.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 44.253.895 14.159.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.626.955 1.491.977
Diğer Borçlar
848.996 388.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 848.996 387.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.999.358 10.339.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.999.358 10.339.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.742.614 768.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
999.754 4.826.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 509.583 192.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 490.171 4.633.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.685 281.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.685 281.915
ARA TOPLAM
190.889.061 155.095.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.889.061 155.095.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.447.807 50.355.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.447.807 50.355.855
Banka Kredileri
7 19.873.911 43.886.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.573.896 6.469.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.144.344 1.659.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.144.344 1.659.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.321.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.592.151 53.336.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.481.212 208.431.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.161.901 74.034.646
Ödenmiş Sermaye
15 63.456.982 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.532.804 -4.166.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.144.362 -928.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.144.362 -928.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 -2.388.442 -3.237.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.715.043 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 26.455.852 927.723
Net Dönem Karı veya Zararı
15 33.745.547 30.558.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.161.901 74.034.646
TOPLAM KAYNAKLAR
477.643.113 282.466.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001
Transferler
15 102.853 10.575.349 -10.575.349 102.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -198.856 -1.849.806 31.628.043 29.579.381
Dönem Karı (Zararı)
15 31.628.043 31.628.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -198.856 -1.849.806 -2.048.662
Dönem Sonu Bakiyeler
15 45.000.000 -835.649 -2.101.771 1.715.043 1.000.569 31.628.043 76.406.285 76.406.285
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Diğer Düzeltmeler
15 -5.030.619 -5.030.619
Transferler
15 30.558.748 -30.558.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.402 849.466 33.745.547 34.379.611
Dönem Karı (Zararı)
33.745.547 33.745.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -215.402 849.466 634.064
Sermaye Arttırımı
15 18.456.982 137.321.281 18.456.982
Dönem Sonu Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -1.144.362 -2.388.442 1.715.043 26.455.852 33.745.547 259.161.901 259.161.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-215.402 -189.243 -198.856 -43.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.253 -236.554 -248.570 -54.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.851 47.311 49.714 10.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53.851 47.311 49.714 10.961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
634.064 -365.590 -2.048.662 -958.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.379.611 14.348.721 29.579.381 15.699.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34.379.611 14.348.721 29.579.381 15.699.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.