KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:58
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.339.372.348 409.780.605 610.533.448 212.069.424
Satışların Maliyeti
24 -1.271.825.364 -384.423.056 -579.550.990 -194.142.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.546.984 25.357.549 30.982.458 17.926.696
BRÜT KAR (ZARAR)
67.546.984 25.357.549 30.982.458 17.926.696
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -7.971.491 -4.405.430 -2.763.615 -1.730.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.283.656 19.561.298 2.371.376 1.348.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -12.744.798 -6.390.434 -3.307.160 -751.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.114.351 34.122.983 27.283.059 16.792.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.934.264 43.123 1.910.869 32.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -1.026.448 0 -75.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.048.615 33.139.658 29.193.928 16.748.805
Finansman Gelirleri
29 11.908.052 9.082.984 1.728.577 2.053.683
Finansman Giderleri
29 -15.852.168 -3.857.820 -6.842.626 -1.535.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.104.499 38.364.822 24.079.879 17.266.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.434.617 -5.963.215 -3.830.921 -1.712.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -7.867.811 -1.995.347 -3.896.854 -774.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -566.806 -3.967.868 65.933 -937.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.669.882 32.401.607 20.248.958 15.554.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.669.882 32.401.607 20.248.958 15.554.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.669.882 32.401.607 20.248.958 15.554.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,56630000 0,43000000 0,26870000 0,20640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.759.284 30.501.561
Dönem Karı (Zararı)
42.669.882 32.401.607
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.669.882 32.401.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.549.138 4.174.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 14.095.084 9.773.472
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-94.156 1.458.789
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -94.156 1.458.789
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.703.728 -13.614.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 930.792 634.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 772.936 -14.248.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.540.987 -676.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -2.767.992 -3.043.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -11.627.525 2.366.375
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-932.567 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
787.097 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.885.116 1.245.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 8.434.617 5.963.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.934.264 -64.721
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.934.264 -64.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 89.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.221.534 -3.308.908
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.780 58.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.945.803 2.292.784
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -1.803.610 787.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.142.193 1.505.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.155.495 -9.638.415
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -52.235 -8.080.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.103.260 -1.557.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.254.458 -1.119.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 299.768 -5.505.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.286.317 -20.157.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -1.042.941 -2.965.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.329.258 -17.192.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 389.390 376.472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-375.676 4.636.244
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-375.676 4.636.244
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.990.000 31.287.836
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 17.511.536 29.300.615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.478.464 1.987.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.603.508 -5.392.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.221 -146.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -393.221 -146.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.440.554 33.267.342
Ödenen Faiz
9-27 8.974.809 -3.262.194
Alınan Faiz
9-27 2.767.992 499.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.424.071 -2.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.546.981 -2.491.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.685.338 261.731
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.685.338 251.839
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.892
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -8.232.319 -2.753.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.232.319 -2.748.907
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.620.123 -5.556.827
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.518.270 -5.445.227
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.518.270 -5.445.227
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.853 -111.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.592.180 22.453.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-55.699.606 -21.809.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.892.574 644.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.479.517 661.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.372.091 1.305.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.372.091 1.479.517
Finansal Yatırımlar
8 117.877 102.097
Ticari Alacaklar
9 54.646.674 47.393.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 41.727.253 40.374.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.919.421 7.019.378
Diğer Alacaklar
10 4.820.052 148.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 52.235 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.767.817 148.280
Stoklar
12 16.360.242 11.105.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.944.603 4.244.371
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.976 2.439.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.925.627 1.805.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 487.944 94.723
ARA TOPLAM
83.749.483 64.568.584
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.749.483 64.568.584
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 738.094 254.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 738.094 254.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 9.780.000 9.780.000
Maddi Duran Varlıklar
742.889.399 534.581.341
Arazi ve Arsalar
14.496.062 15.296.062
Binalar
710.908.153 505.340.844
Tesis, Makine ve Cihazlar
262.174 518.365
Taşıtlar
1.050.109 183.613
Mobilya ve Demirbaşlar
1.724.158 1.693.143
Özel Maliyetler
14.448.743 11.549.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 119.447 209.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.283.883 9.492.561
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
7.224.310 9.419.362
Diğer Haklar
59.573 73.199
Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.692 22.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.692 22.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.792.442 12.195.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
772.625.957 566.535.323
TOPLAM VARLIKLAR
856.375.440 631.103.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.109.142 31.045.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.109.142 31.045.731
Banka Kredileri
8 69.990.721 30.912.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
118.421 133.220
Ticari Borçlar
9 25.273.951 18.914.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 1.918.837 3.125.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 23.355.114 15.789.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.064.025 1.674.635
Diğer Borçlar
6-10 119.374.216 106.069.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 97.536.894 94.153.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 21.837.322 11.916.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 1.443.571 498.176
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 1.443.571 498.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 11.679.754 8.476.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 3.897.113 1.453.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.294.990 3.068.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.042.033 588.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.252.957 2.480.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
ARA TOPLAM
238.136.762 171.200.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.136.762 171.200.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.289.382 38.145.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.289.382 38.145.039
Banka Kredileri
8 19.289.382 38.057.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 87.054
Ticari Borçlar
9 0 5.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 0 5.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 37.213.722 33.181.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 33.283.949 21.808.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 3.929.773 11.372.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 3.438.448 4.759.519
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 3.438.448 4.759.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.672.212 8.478.935
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.831.886 1.535.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.831.886 1.535.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.445.650 86.105.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
304.582.412 257.306.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
551.793.028 373.797.565
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 51.018.849 55.858.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 51.018.849 55.858.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 52.646.713 56.830.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.627.864 -972.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 312.014.718 172.935.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 312.014.718 172.935.354
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 64.463.703 -2.884.182
Net Dönem Karı veya Zararı
23 42.669.882 66.262.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
551.793.028 373.797.565
TOPLAM KAYNAKLAR
856.375.440 631.103.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391
Transferler
-1.086.303 -14.579.885 15.666.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-522.630 38.968.814 32.401.607 70.847.791 0 70.847.791
Dönem Karı (Zararı)
32.401.607 32.401.607 0 32.401.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-522.630 38.968.814 38.446.184 0 38.446.184
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.191.058 -1.293.780 93.352.472 2.968.274 -3.245.051 32.401.607 260.032.182 0 260.032.182
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 373.797.565 0 373.797.565
Transferler
-1.085.379 67.347.885 -66.262.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.686 139.079.364 42.669.882 181.093.560 0 181.093.560
Dönem Karı (Zararı)
42.669.882 42.669.882 0 42.669.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.686 139.079.364 138.423.678 0 138.423.678
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.098.097 -3.098.097 0 -3.098.097
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 52.646.713 -1.627.864 312.014.718 2.968.274 64.463.703 42.669.882 551.793.028 0 551.793.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.669.882 32.401.607 20.248.958 15.554.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-655.686 -522.630 -408.194 55.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -819.608 -653.288 -510.243 69.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.922 130.658 102.049 -13.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 163.922 130.658 102.049 -13.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.079.364 38.968.814 56.781.539 6.795.156
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
23 139.079.364 38.968.814 56.781.539 6.795.156
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 139.079.364 38.968.814 56.781.539 6.795.156
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.423.678 38.446.184 56.373.345 6.850.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.093.560 70.847.791 76.622.303 22.405.097
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
181.093.560 70.847.791 76.622.303 22.405.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117844


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.