KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:51
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 272.084.670 85.556.647
Satışların Maliyeti
24 -258.050.804 -83.642.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.033.866 1.914.007
BRÜT KAR (ZARAR)
14.033.866 1.914.007
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -2.347.889 -1.337.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.957.504 1.938.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.841.775 -4.125.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.801.706 -1.610.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 23.395 2.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -475.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.825.101 -2.083.642
Finansman Gelirleri
29 248.120 1.722.488
Finansman Giderleri
29 -4.204.113 -3.429.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.869.108 -3.790.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.857.311 92.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.749.835 -163.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -107.476 256.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.011.797 -3.697.783
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.011.797 -3.697.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.011.797 -3.697.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,06650000 -0,04910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.153.298 13.204.689
Dönem Karı (Zararı)
5.011.797 -3.697.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.011.797 -3.697.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.334.824 7.053.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 5.141.175 3.078.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
304.667 617.474
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 309.419 860.718
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.752 -243.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
529.752 896.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 376.555 288.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 153.197 607.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.291.178 -494.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -979.880 -1.553.251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 3.271.058 1.058.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.234.136 2.742.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.857.311 178.309
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.395 -2.562
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.395 -2.562
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 37.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.840.618 11.230.100
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.419 -1.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.095.459 -7.325.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 6.263.932 -4.886.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.168.473 -2.439.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.469 1.700.580
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -269.857 1.380.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.612 319.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.823.970 726.363
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 584.595 578.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.529.327 5.413.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -2.535.223 656.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.064.550 4.757.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -52.546 178.123
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-938.533 -129.042
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-938.533 -129.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.261.567 13.238.584
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 6.090.649 9.927.661
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.170.918 3.310.923
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.360.370 -3.123.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.176.023 -26.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.176.023 -26.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.187.239 14.585.502
Ödenen Faiz
9-27 -2.758.104 -1.380.753
Alınan Faiz
9-27 177.536 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.453.373 -60
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.082.068 -1.093.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 108.815 2.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.815 2.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.190.883 -1.095.730
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.190.883 -1.095.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.276.722 -3.966.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.241.437 -3.928.933
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -7.241.437 -3.928.933
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.285 -37.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.794.508 8.145.388
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
ZALIŞ)
1.647.386 -23.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.479.517 661.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.126.903 637.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.126.903 1.479.517
Finansal Yatırımlar
8 104.516 102.097
Ticari Alacaklar
9 43.468.519 47.393.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 34.027.966 40.374.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.440.553 7.019.378
Diğer Alacaklar
10 451.300 148.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 269.857 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 181.443 148.280
Stoklar
12 12.929.754 11.105.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.660.185 4.244.371
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.398.109 2.439.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.262.076 1.805.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.270.746 94.723
ARA TOPLAM
65.011.923 64.568.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.011.923 64.568.584
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 227.821 254.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 227.821 254.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 9.780.000 9.780.000
Maddi Duran Varlıklar
15 576.409.342 534.581.341
Arazi ve Arsalar
15.296.062 15.296.062
Binalar
546.150.894 505.340.844
Tesis, Makine ve Cihazlar
330.131 518.365
Taşıtlar
1.202.493 183.613
Mobilya ve Demirbaşlar
1.592.193 1.693.143
Özel Maliyetler
11.837.569 11.549.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
179.170 209.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.756.335 9.492.561
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
8.687.678 9.419.362
Diğer Haklar
68.657 73.199
Peşin Ödenmiş Giderler
13 27.035 22.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.035 22.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12.173.558 12.195.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
607.553.261 566.535.323
TOPLAM VARLIKLAR
672.565.184 631.103.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.892.290 31.045.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 34.892.290 31.045.731
Banka Kredileri
8 34.764.197 30.912.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
128.093 133.220
Ticari Borçlar
9 23.639.723 18.914.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 447.929 3.125.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 23.191.794 15.789.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.622.089 1.674.635
Diğer Borçlar
10 113.383.316 106.069.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 100.294.142 94.153.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 13.089.174 11.916.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 0 498.176
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 0 498.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.718.410 8.476.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.718.410 8.476.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.749.835 1.453.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 3.427.720 3.068.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 794.502 588.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.633.218 2.480.021
ARA TOPLAM
187.433.383 171.200.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.433.383 171.200.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.255.894 38.145.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.255.894 38.145.039
Banka Kredileri
8 33.198.998 38.057.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 56.896 87.054
Ticari Borçlar
0 5.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 0 5.612
Diğer Borçlar
10 33.128.905 33.181.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.758.530 21.808.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 11.370.375 11.372.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.319.162 4.759.519
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
4.319.162 4.759.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.876.694 8.478.935
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.134.111 1.535.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.134.111 1.535.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.714.766 86.105.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.148.149 257.306.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.417.035 373.797.565
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.155.127 55.858.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.155.127 55.858.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
56.470.136 56.830.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.315.009 -972.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.885.858 172.935.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
199.885.858 172.935.354
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 63.738.377 -2.884.182
Net Dönem Karı veya Zararı
23 5.011.797 66.262.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.417.035 373.797.565
TOPLAM KAYNAKLAR
672.565.184 631.103.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391
Transferler
-387.305 -15.278.883 15.666.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.522 11.457.685 -3.697.783 7.418.380 0 7.418.380
Dönem Karı (Zararı)
-3.697.783 -3.697.783 0 -3.697.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.522 11.457.685 11.116.163 0 11.116.163
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.890.056 -1.112.672 65.841.343 2.968.274 -3.944.049 -3.697.783 196.602.771 0 196.602.771
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 373.797.565 0 373.797.565
Transferler
-360.053 66.622.559 -66.262.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.831 26.950.504 5.011.797 31.619.470 0 31.619.470
Dönem Karı (Zararı)
5.011.797 5.011.797 0 5.011.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.831 26.950.504 26.607.673 0 26.607.673
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.470.136 -1.315.009 199.885.858 2.968.274 63.738.377 5.011.797 405.417.035 0 405.417.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.011.797 -3.697.783
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.831 -341.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -428.539 -426.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.708 85.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 85.708 85.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.950.504 11.457.685
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 26.950.504 11.457.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.607.673 11.116.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.619.470 7.418.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.619.470 7.418.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028867


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8169 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2062 Değişim: -0,11%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.449,16 Değişim: 0,16%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.