KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:11
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 302.094.889 398.917.705 137.434.363 176.454.471
Satışların Maliyeti
24 -286.877.858 -375.038.770 -127.627.587 -161.596.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.217.031 23.878.935 9.806.776 14.857.555
BRÜT KAR (ZARAR)
15.217.031 23.878.935 9.806.776 14.857.555
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -3.657.824 -3.721.467 -1.241.529 -1.133.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.641.109 5.668.839 881.846 1.544.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.544.315 -9.709.575 -1.637.038 -2.410.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.656.001 16.116.732 7.810.055 12.857.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 42 98 14 30
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -1.426.240 -1.426.240 -475.413 -475.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.229.803 14.690.590 7.334.656 12.382.158
Finansman Gelirleri
29 1.889.467 2.108.867 611.812 772.844
Finansman Giderleri
29 -17.210.803 -21.409.589 -8.318.845 -5.045.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.091.533 -4.610.132 -372.377 8.109.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.087.155 -2.780.437 -1.581.764 -2.259.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.756.075 -2.802.388 -1.865.078 -2.228.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 668.920 21.951 283.314 -31.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,14840000 -0,09810000 -0,02590000 0,07760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.130.587 -49.877.548
Dönem Karı (Zararı)
-11.178.688 -7.390.569
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.178.688 -7.390.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.351.282 9.770.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 8.942.904 8.364.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-332.692 -1.347.821
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -332.692 -1.347.821
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
704.037 -1.695.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 324.126 274.475
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 379.911 -1.969.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.072.586 2.719.044
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -3.404.772 -1.746.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 5.477.358 4.465.559
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.783.027 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.127.269 1.687.179
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.151 42.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.215.005 -49.818.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.017 -7.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.937.099 -420.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -5.100.395 -751.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.836.704 330.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
215.016 327.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 215.016 327.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -275.846 -793.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -418.699 -1.261.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.644.232 131.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 581.090 -403.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.063.142 535.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 534.146 330.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-210.791 1.212.632
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-210.791 1.212.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.561.955 -43.630.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 9.184.723 -41.482.992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.377.232 -2.147.408
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -4.790.950 -4.584.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.942 -1.122.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -101.942 -1.122.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.387.599 -47.439.110
Ödenen Faiz
9-27 -4.067.491 -3.425.530
Alınan Faiz
9-27 1.811.370 987.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-891 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.396.733 -1.647.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.396.733 -1.647.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.363.573 -1.647.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.160 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.606.818 49.524.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 52.005.151
Kredilerden Nakit Girişleri
0 52.005.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.472.099 -2.345.437
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.472.099 -2.345.437
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.719 -135.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.127.036 -2.000.487
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.690.615 2.541.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.421 540.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
429.551 330.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
865.972 871.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 865.972 429.551
Finansal Yatırımlar
8 157.163 152.146
Ticari Alacaklar
9 32.327.774 23.467.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 24.111.093 19.800.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.216.681 3.667.149
Diğer Alacaklar
6-10 430.189 737.171
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 430.189 737.171
Stoklar
12 5.715.232 5.439.386
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.429.644 2.010.640
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.429.644 2.010.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 230.820 128.878
ARA TOPLAM
42.156.794 32.365.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.156.794 32.365.622
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 265.997 174.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 265.997 174.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.065.000 7.065.000
Maddi Duran Varlıklar
15 344.312.572 319.098.240
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.373.842
Binalar
323.941.495 297.849.344
Tesis, Makine ve Cihazlar
705.868 900.045
Taşıtlar
218.096 285.566
Mobilya ve Demirbaşlar
883.521 916.821
Özel Maliyetler
3.189.750 3.772.622
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 4.882 59.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 13.190.524 15.403.961
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13.096.812 15.331.097
Diğer Haklar
93.712 72.864
Peşin Ödenmiş Giderler
13 429 734
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
429 734
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.839.404 341.800.999
TOPLAM VARLIKLAR
406.996.198 374.166.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.008.070 12.767.409
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.008.070 12.767.409
Banka Kredileri
8 16.997.386 12.676.157
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.684 91.252
Ticari Borçlar
26.258.093 22.207.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 229.261 319.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 26.028.832 21.887.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.373.903 839.757
Diğer Borçlar
72.721.292 48.546.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 47.469.929 30.190.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 25.251.363 18.355.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 718.939 292.948
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
718.939 292.948
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.837.363 6.139.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.755.184 3.674.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 14.952.275 14.401.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 538.970 367.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 14.413.305 14.033.394
ARA TOPLAM
137.625.119 108.867.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.625.119 108.867.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.972.169 37.982.470
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.972.169 37.982.470
Banka Kredileri
44.972.169 37.982.470
Diğer Borçlar
8 15.353.211 25.292.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 15.353.211 23.448.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 1.844.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6-10 2.988.456 3.625.238
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 2.988.456 3.625.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 163.077 652.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 995.971 985.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 995.971 985.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.955.709 2.584.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.428.593 71.122.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.053.712 179.989.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.942.486 194.176.652
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 58.759.171 59.236.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 58.759.171 59.236.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 59.207.277 59.826.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -448.106 -590.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 63.331.209 43.528.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 63.331.209 43.528.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 10.404.918 12.130.857
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -11.178.688 -2.345.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.942.486 194.176.652
TOPLAM KAYNAKLAR
406.996.198 374.166.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.473 -39.473 0 -39.473
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-429.763
Diğer Düzeltmeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 0 189.432.296
Transferler
-1.161.917 -12.030.434 13.192.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.878 -5.826.421 -7.390.569 -13.437.868 0 -13.437.868
Dönem Karı (Zararı)
-7.390.569 -7.390.569 0 -7.390.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.878 -5.826.421 -6.047.299 0 -6.047.299
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.213.888 -650.641 30.452.322 2.968.274 11.743.552 -7.390.569 175.994.428 0 175.994.428
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Transferler
-1.725.939 2.345.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.178.688 8.765.834 0 8.765.834
Dönem Karı (Zararı)
-11.178.688 -11.178.688 0 -11.178.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.944.522 0 19.944.522
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 2.968.274 10.404.918 -11.178.688 202.942.486 0 202.942.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
142.222 -220.878 -21.063 -28.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 182.336 -283.177 -27.004 -36.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.114 62.299 5.941 8.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 -40.114 62.299 5.941 8.025
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.802.300 -5.826.421 9.053.127 -8.345.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 19.802.300 -5.826.421 9.053.127 -8.345.360
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.944.522 -6.047.299 9.032.064 -8.373.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.765.834 -13.437.868 7.077.923 -2.522.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.765.834 -13.437.868 7.077.923 -2.522.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.