KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:30
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 106.616.380 93.985.265
Satışların Maliyeti
24 -102.814.763 -89.826.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.801.617 4.158.355
BRÜT KAR (ZARAR)
3.801.617 4.158.355
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -1.389.823 -1.164.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 2.262.655 1.437.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.948.647 -6.744.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.725.802 -2.313.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 16 33
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -475.413 -968.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.250.405 -3.281.931
Finansman Gelirleri
29 620.177 545.090
Finansman Giderleri
29 -11.584.747 -8.771.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.714.165 -11.508.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-656.531 7.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -569.415 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -87.116 7.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.370.696 -11.501.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.370.696 -11.501.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.370.696 -11.501.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,13760000 -0,15260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.164.050 -49.489.597
Dönem Karı (Zararı)
-10.370.696 -11.501.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.370.696 -11.501.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.947 2.987.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 2.930.590 2.685.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-183.223 -216.430
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -183.223 -216.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.706 41.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 75.706 41.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.607 515.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.766.836 -1.121.063
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 2.226.443 1.636.797
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -3.024.148 -38.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.415 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.626.999 -40.310.291
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.594 -2.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-982.261 691.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 436.512 -2.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.418.773 694.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.101 -118.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 123.101 -118.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.885.583 -166.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -138.501 -581.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.272.517 3.668.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 753.368 612.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 519.149 3.056.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 354.522 194.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-75.835 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-75.835 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.849.689 -42.956.046
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 2.943.665 -44.218.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.906.024 1.262.933
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.536.941 -1.603.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.281 562.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -122.281 562.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.476.750 -48.824.180
Ödenen Faiz
9-27 -1.277.292 -1.197.615
Alınan Faiz
9-27 590.452 532.614
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-460 -416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.829 -297.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -99.829 -297.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.829 -297.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.137.855 53.843.684
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.911.439 53.843.684
Kredilerden Nakit Girişleri
4.911.439 53.843.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.733.239 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.733.239 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.345 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.126.024 4.056.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.371.892 -2.458.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.868 1.598.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
429.551 330.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
675.419 1.928.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 675.419 429.551
Finansal Yatırımlar
8 154.740 152.146
Ticari Alacaklar
9 23.684.643 23.467.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 18.922.340 19.800.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.762.303 3.667.149
Diğer Alacaklar
10 614.070 737.171
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 614.070 737.171
Stoklar
12 3.553.803 5.439.386
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.144.136 2.010.640
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 68.208 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.075.928 2.010.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 251.159 128.878
ARA TOPLAM
31.077.970 32.365.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.077.970 32.365.622
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 174.031 174.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 174.031 174.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.065.000 7.065.000
Maddi Duran Varlıklar
15 307.472.889 319.098.240
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.373.842
Binalar
286.615.476 297.849.344
Tesis, Makine ve Cihazlar
771.693 900.045
Taşıtlar
263.076 285.566
Mobilya ve Demirbaşlar
842.675 916.821
Özel Maliyetler
3.606.127 3.772.622
Kullanım Hakkı Varlıkları
34.173 59.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 14.655.548 15.403.961
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14.586.420 15.331.097
Diğer Haklar
69.128 72.864
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.739 734
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.739 734
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
329.407.380 341.800.999
TOPLAM VARLIKLAR
360.485.350 374.166.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 14.086.414 12.767.409
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 14.086.414 12.767.409
Banka Kredileri
8 14.027.092 12.676.157
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
59.322 91.252
Ticari Borçlar
9 22.303.396 22.207.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 403.280 319.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.900.116 21.887.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.194.279 839.757
Diğer Borçlar
10 51.977.303 48.546.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 31.715.458 30.190.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 20.261.845 18.355.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
217.113 292.948
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
217.113 292.948
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.602.143 6.139.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 568.955 3.674.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 14.457.418 14.401.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 424.024 367.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 14.033.394 14.033.394
ARA TOPLAM
109.407.021 108.867.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.407.021 108.867.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.809.735 37.982.470
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.809.735 37.982.470
Banka Kredileri
38.809.735 37.982.470
Diğer Borçlar
10 26.710.919 25.292.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 24.866.624 23.448.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.844.295 1.844.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.625.238 3.625.238
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.625.238 3.625.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 652.306 652.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.026.716 985.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.026.716 985.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.665.427 2.584.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.490.341 71.122.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.897.362 179.989.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
177.587.988 194.176.652
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.983.803 59.236.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.983.803 59.236.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
59.596.128 59.826.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-612.325 -590.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.332.938 43.528.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.332.938 43.528.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 10.016.067 12.130.857
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -10.370.696 -2.345.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.587.988 194.176.652
TOPLAM KAYNAKLAR
360.485.350 374.166.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769
Transferler
-13.192.351 13.192.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.495 5.636.584 -11.501.442 -5.976.353 0 -5.976.353
Dönem Karı (Zararı)
-11.501.442 -11.501.442 0 -11.501.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.495 5.636.584 5.525.089 0 5.525.089
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -541.258 41.915.327 2.968.274 10.621.108 -11.501.442 183.495.416 0 183.495.416
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Transferler
-230.455 -2.114.790 2.345.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.997 -6.195.971 -10.370.696 -16.588.664 0 -16.588.664
Dönem Karı (Zararı)
-2.345.245 -10.370.696 -12.715.941 0 -12.715.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.997 -6.195.971 -6.217.968 0 -6.217.968
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.596.128 -612.325 37.332.938 2.968.274 10.016.067 -10.370.696 177.587.988 0 177.587.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.370.696 -11.501.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.997 -111.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -28.201 -142.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.204 31.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 6.204 31.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.195.971 5.636.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.195.971 5.636.584
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 -6.195.971 5.636.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.217.968 5.525.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.588.664 -5.976.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.588.664 -5.976.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850215


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.