KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2018 - 18:11
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
80.080.708 67.000.913
Satışların Maliyeti
-77.625.541 -64.853.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.455.167 2.147.145
BRÜT KAR (ZARAR)
2.455.167 2.147.145
Genel Yönetim Giderleri
-1.122.212 -977.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.641.869 2.676.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.702.704 -743.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
272.120 3.102.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.852 29.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-18.767 -47.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
261.205 3.084.636
Finansman Gelirleri
528.439 0
Finansman Giderleri
-73.949 -243.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
715.695 2.840.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.684 -614.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-294.321 -835.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
349.005 221.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
770.379 2.226.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
770.379 2.226.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
770.379 2.226.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 45.166.514 -202.432 916.325 6.027.672 10.058.356 137.429.267 0 137.429.267
Transferler
-218.345 10.276.701 -10.058.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.636 2.232.413 2.232.413 2.232.413
Dönem Karı (Zararı)
32 2.226.777 2.226.777 2.226.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.636 5.636 5.636 5.636
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 112.832 44.948.169 -196.796 916.325 16.304.373 2.232.413 139.661.680 139.661.680
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Transferler
-218.345 8.250.963 -8.032.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.373 12.033.397 770.379 12.714.403 12.714.403
Dönem Karı (Zararı)
32 770.379 770.379 770.379
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.373 12.033.397 11.944.024 11.944.024
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.074.788 -358.637 11.983.639 2.968.274 23.158.423 770.379 161.254.468 161.254.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
525.632 193.637
Dönem Karı (Zararı)
770.379 2.226.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
770.379 2.226.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.526.888 1.099.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.089.417 1.444.185
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11-18.1 0 -36.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.037
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 127.996 72.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
127.996 72.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-344.629 -179.083
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -349.005 -221.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.109 19.098
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.109 19.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.477.314 -3.131.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.252.310 -4.554.784
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.966.455 -3.497.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -285.855 -1.057.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.902.532 -903.699
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.045.246 -812.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.857.286 -91.556
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
465.656 1.042.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.201.773 111.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.406.546 -435.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 484.109 432.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.922.437 -868.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 205.994 307.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.008.224 -2.941.744
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.322.336 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 314.112 -2.941.744
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-931.957 -1.231.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.778 5.474.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63.778 -152.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.626.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
819.953 194.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-294.321 -713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.067.505 -29.208
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
859 51.949
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
859 51.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.068.364 -81.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.068.364 -81.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.167 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.167 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-598.040 164.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
299.935 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.105 164.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.956 1.164.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.319.851 1.329.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
770.379 2.226.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.373 5.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.716 7.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.343 -1.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22.343 -1.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.033.397
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.033.397
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.944.024 5.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.714.403 2.232.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.714.403 2.232.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.319.851 1.617.956
Finansal Yatırımlar
8 128.947 201.857
Ticari Alacaklar
9 31.915.942 28.216.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.629.362 23.380.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.286.580 4.836.495
Diğer Alacaklar
10 3.636.760 6.450.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.872.007 3.917.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 764.753 2.533.342
Stoklar
12 4.304.076 4.769.732
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.055.816 856.951
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.055.816 856.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 294.321 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 148.692 12.004
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 148.692 12.004
ARA TOPLAM
44.804.405 42.125.875
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.718.923 43.040.393
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 172.788 261.485
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 172.788 261.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 6.317.000 6.317.000
Maddi Duran Varlıklar
15 206.926.340 195.369.175
Arazi ve Arsalar
14.956.030 14.956.030
Binalar
186.913.952 176.248.959
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.245.776 1.198.766
Taşıtlar
148.580 157.319
Mobilya ve Demirbaşlar
831.187 865.934
Özel Maliyetler
2.830.815 1.942.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 20.925.799 21.774.523
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
20.829.119 21.674.199
Diğer Haklar
96.680 100.324
Peşin Ödenmiş Giderler
13 32.831 29.923
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 32.831 29.923
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.006.862 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.381.620 223.752.106
TOPLAM VARLIKLAR
283.100.543 266.792.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 56.167
Ticari Borçlar
9 19.755.524 16.246.755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.829.455 1.324.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.926.069 14.922.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 644.649 438.655
Diğer Borçlar
10 29.815.608 24.815.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 9.854.992 10.077.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.960.616 14.738.127
Ertelenmiş Gelirler
13 6.163.281 5.842.676
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 6.163.281 5.842.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 285.678 1.651.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.200.349 10.069.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 273.607 142.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.926.742 9.926.742
ARA TOPLAM
66.865.089 59.120.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.865.089 59.120.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 37.416.012 43.058.685
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 34.143.327 36.243.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.272.685 6.815.358
Ertelenmiş Gelirler
13 10.535.829 11.788.391
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 570.618 461.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 570.618 461.751
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 6.458.527 3.823.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.980.986 59.131.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.846.075 118.252.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.254.468 148.540.065
Ödenmiş Sermaye
23,1 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23,2 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23,3 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23,6 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.716.151 44.023.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.716.151 44.023.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23,5 44.074.788 44.293.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,4 -358.637 -269.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.983.639 -49.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
23,7 11.983.639 -49.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23,8 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,9 23.158.423 14.907.460
Net Dönem Karı veya Zararı
32 770.379 8.032.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.254.468 148.540.065
TOPLAM KAYNAKLAR
283.100.543 266.792.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678361


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.