KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:07
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Transferler
23.463 1.117.701 -1.141.164
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.084 -1.940.527 2.018.611 2.018.611
Sermaye Avansı
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -100.597 187.337 506.133 1.940.527 11.152.346 11.152.346
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.500.000 -79.755 187.337 506.133 5.754.696 18.868.411 18.868.411
Transferler
256.488 5.498.208 -5.754.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.606 5.950.872 5.921.266 5.921.266
Sermaye Arttırımı
17.500.000 -4.000.000 13.500.000 13.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -109.361 443.825 2.004.341 5.950.872 38.289.677 38.289.677


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.539.504 685.242
Dönem Karı (Zararı)
5.950.872 -1.940.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.950.872 -1.940.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.142.420 2.849.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.828 58.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -466.113 137.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
182.990 2.347.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
182.990 82.984
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.264.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.126 11.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.975 11.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.820 6.913
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.971 -6.556
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.389.841 294.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.049.799 -136.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.223.746 -110.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
758 2.521
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-127.085 -75.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 34.767 23.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
65.404 15.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -147.791 8.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.143.091 772.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-100.649 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.502.938 -87.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.431.091 -6.519.981
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 33.825.881 18.180.636
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -43.256.972 -24.565.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -134.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -134.686
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.470.900 4.456.350
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.100 -43.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.579.313 -1.378.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.579.313 -1.378.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.365.851 3.637.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.945.164 2.258.884


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.945.164 8.365.851
Finansal Yatırımlar
5 21.140.086 11.242.882
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
21.140.086 11.242.882
Ticari Alacaklar
585.676 2.796.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 585.676 2.683.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 112.763
Diğer Alacaklar
300 1.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
300 1.058
Peşin Ödenmiş Giderler
3 163.404 36.319
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.500 5.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
161.904 31.319
ARA TOPLAM
42.834.630 22.442.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.834.630 22.442.561
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
85.400 107.923
Mobilya ve Demirbaşlar
85.400 107.923
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.571 39.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 14
Diğer Haklar
0 14
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 0 854.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.971 1.002.115
TOPLAM VARLIKLAR
42.926.601 23.444.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.801 43.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.801 43.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.801 43.876
Ticari Borçlar
94.801 57.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 53.962 13.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.839 44.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
114.027 48.623
Diğer Borçlar
7 83.381 231.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 83.381 231.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 820.876 872.374
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.216.564 3.094.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
177.245 55.214
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.039.319 3.039.319
ARA TOPLAM
4.334.450 4.347.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.334.450 4.347.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
225.791 226.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
225.791 226.993
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 76.683 1.480
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.474 228.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.636.924 4.576.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.289.677 18.868.411
Ödenmiş Sermaye
8 30.000.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.361 -79.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.361 -79.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.361 -79.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
443.825 187.337
Yasal Yedekler
8 443.825 187.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.004.341 506.133
Net Dönem Karı veya Zararı
5.950.872 5.754.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.289.677 18.868.411
TOPLAM KAYNAKLAR
42.926.601 23.444.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 78.081.821 21.035.623 41.564.926 3.219.558
Satışların Maliyeti
9 -68.856.256 -18.213.902 -37.785.135 -2.477.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.225.565 2.821.721 3.779.791 741.776
BRÜT KAR (ZARAR)
9.225.565 2.821.721 3.779.791 741.776
Genel Yönetim Giderleri
-6.142.737 -4.545.982 -2.045.728 -2.983.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
67.600 24.137 6.646 4.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-134.453 -127.226 -7.795 -120.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.015.975 -1.827.350 1.732.914 -2.357.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10 5.325.937 340.840 4.533.261 148.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
10 0 -141.739 0 1.485.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.341.912 -1.628.249 6.266.175 -723.268
Finansman Giderleri
-1.199 -17.520 10.342 -6.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.340.713 -1.645.769 6.276.517 -729.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.389.841 -294.758 -1.994.538 294.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.451.440 -242.364 -896.704 -44.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -938.401 -52.394 -1.097.834 338.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.950.872 -1.940.527 4.281.979 -434.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.950.872 -1.940.527 4.281.979 -434.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.950.872 -1.940.527 4.281.979 -434.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.606 -78.084 -17.171 -60.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.488 -97.605 -22.167 -75.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.882 19.521 4.996 15.147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.882 19.521 4.996 15.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.606 -78.084 -17.171 -60.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.921.266 -2.018.611 4.264.808 -495.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.921.266 -2.018.611 4.264.808 -495.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211611


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7376 Değişim: -0,09%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0464 Değişim: -0,12%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.438,99 Değişim: -0,77%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.