KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:47
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.526 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
0 0 27.386 491.241 -518.627 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -19.841 0 0 1.141.164 1.121.323 1.121.323
Sermaye Avansı
2.806.744 0 0 0 0 2.806.744 2.806.744
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Transferler
0 0 23.463 1.117.701 -1.141.164 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -57.242 0 0 5.754.696 5.697.454 5.697.454
Sermaye Arttırımı
4.500.000 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -79.755 187.337 506.133 5.754.696 18.868.411 18.868.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.055.172 532.806
Dönem Karı (Zararı)
5.754.696 1.141.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.754.696 1.141.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-138.821 -114.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 79.433 53.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.173.979 -403.404
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.173.979 -403.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.329.322 25.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.739 25.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.264.583 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.573 15.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.074 13.038
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
57.474 6.191
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.975 -3.747
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 561.830 194.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.278.293 -60.735
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.526.893 -55.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.514.728 -49.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.165 -6.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.363 1.392
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.363 1.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -34.109 789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 43.446 -16.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.409 -29.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.037 12.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 22.245 13.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 213.655 -4.933
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 213.655 -4.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.337.582 965.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -282.410 -432.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.768.394 -3.231.933
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
57.157.160 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -59.790.868 -3.231.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -134.686 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.686 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.441.800 2.748.544
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 4.500.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.806.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.200 -58.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.578 49.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.578 49.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637.273 3.587.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.365.851 3.637.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.365.851 3.637.273
Finansal Yatırımlar
6 11.242.882 5.435.194
Ticari Alacaklar
8-4.2 2.796.451 320.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.683.688 219.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.763 101.077
Diğer Alacaklar
9 1.058 4.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.058 4.321
Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.319 2.210
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-4.4 5.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.319 2.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 119.298
ARA TOPLAM
22.442.561 9.519.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.442.561 9.519.258
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 0 100
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 100
Maddi Duran Varlıklar
11 107.923 5.553
Mobilya ve Demirbaşlar
11 107.923 5.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 39.862 86.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14 480
Diğer Haklar
12 14 480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 854.316 126.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.002.115 219.309
TOPLAM VARLIKLAR
23.444.676 9.738.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 43.876 52.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.876 52.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 43.876 52.321
Ticari Borçlar
8 57.214 14.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-4.3 13.198 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.016 14.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 48.623 26.378
Diğer Borçlar
9 231.172 17.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 231.172 17.516
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 872.374 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.094.533 783.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 55.214 8.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.c 3.039.319 774.736
ARA TOPLAM
4.347.792 894.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.347.792 894.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 35.681
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.a 226.993 136.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
226.993 136.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.480 390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.473 173.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.576.265 1.067.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.868.411 8.670.957
Ödenmiş Sermaye
16 12.500.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -79.755 -22.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.755 -22.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -79.755 -22.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.337 163.874
Yasal Yedekler
16 187.337 163.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 506.133 -611.568
Net Dönem Karı veya Zararı
5.754.696 1.141.164
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.868.411 8.670.957
TOPLAM KAYNAKLAR
23.444.676 9.738.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 65.522.301 8.831.057
Satışların Maliyeti
17 -57.214.823 -6.497.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.307.478 2.333.820
BRÜT KAR (ZARAR)
8.307.478 2.333.820
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.276.347 -1.840.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.790 13.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.322.063 -18.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.737.858 488.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.747.382 859.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -146.888 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.338.352 1.348.758
Finansman Giderleri
21 -21.826 -13.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.316.526 1.335.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-561.830 -194.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.274.082 -243.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 712.252 48.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.754.696 1.141.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.754.696 1.141.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.754.696 1.141.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.242 -19.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.553 -24.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.311 4.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 14.311 4.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.242 -19.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.697.454 1.121.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 5.697.454 1.121.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117938


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.