KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 18:02
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -1.148 -1.148 136.488 -1.102.809 -89.650 4.136.137 4.136.137
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
27.386 491.241 -518.627 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.774 -20.774 -80.615 -101.389 -101.389
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 500.000 -23.446 -23.446 163.874 -611.568 -80.615 5.141.501 5.141.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
673.765 634.847
Dönem Karı (Zararı)
-80.615 -89.650
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-80.615 -89.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.005.261 885.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 27.263 5.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
973.695 104.197
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 973.695 104.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.677 806.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 43.677 31.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
774.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.071 1.630
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 7.528
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 543 1.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -47.445 -31.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.200 -158.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.801 -35.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.326 -30.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.475 -4.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59 -2.122
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 59 -3.638
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -63.037 -58.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.328 -56.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -23.195 -56.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.867 -563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 173 8.546
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
734 -14.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 734 -14.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
846.446 637.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -172.681 -2.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.991.120 2.704.704
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 -2.991.120 2.711.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
470.900 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.846.455 3.339.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.846.455 3.339.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.587.856 1.291.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.741.401 4.630.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.741.401 3.587.856
Finansal Yatırımlar
3.817.282 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.817.282 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8-4-2 280.338 268.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 178.569 172.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.769 95.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 5.654 5.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.654 5.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 66.036 2.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 66.036 2.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 13.525 11.821
ARA TOPLAM
5.924.236 5.676.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.924.236 5.676.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 100 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100 200
Maddi Duran Varlıklar
11 8.051 11.756
Mobilya ve Demirbaşlar
11 8.051 11.756
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 88.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 712 945
Diğer Haklar
12 712 945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 345.051 73.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
442.181 86.459
TOPLAM VARLIKLAR
6.366.417 5.762.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.027.683 937.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 58.186
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 58.186
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 138.440 81.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 138.440 81.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 607 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.233 82.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.224.916 1.019.807
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.141.501 4.742.890
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 5.193.256
Sermaye Avansı
500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -23.446 -2.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -23.446 -2.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -23.446 -2.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 163.874 136.488
Yasal Yedekler
16 163.874 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -611.568 -1.102.809
Net Dönem Karı veya Zararı
-80.615 518.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.141.501 4.742.890
TOPLAM KAYNAKLAR
6.366.417 5.762.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.393.075 4.583.343 1.588.521 4.054.077
Satışların Maliyeti
17 -778.027 -3.087.615 -771.165 -3.085.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.615.048 1.495.728 817.356 969.042
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.615.048 1.495.728 817.356 969.042
Genel Yönetim Giderleri
18 -940.691 -823.452 -371.983 -373.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.699 7.386 989 2.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.423 -778.372 42 -775.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
676.633 -98.710 446.404 -178.097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 450.202 83.018 -65.344 49.192
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.242.173 -104.197 -1.242.173 560.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.338 -119.889 -861.113 431.794
Finansman Giderleri
22 -7.528 -7.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-122.866 -119.889 -868.641 431.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 42.251 30.239 195.527 -125.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -224.405 -137.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 266.656 30.239 333.281 -125.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.615 -89.650 -673.114 306.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.615 -89.650 -673.114 306.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -80.615 -89.650 -673.114 306.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,01600000 -0,01700000 -0,12800000 0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -20.774 -5.816 -13.786 6.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -25.968 -7.456 -17.233 8.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 5.194 1.640 3.447 -1.878
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 5.194 1.640 3.447 -1.878
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.774 -5.816 -13.786 6.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.389 -95.466 -686.900 313.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -101.389 -95.466 -686.900 313.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956979


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7638 Değişim: 1,29%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3140 Değişim: 1,97%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,45 Değişim: 0,31%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.